Asiakasmaksut

Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta perittävän maksun enimmäismäärä on tällä hetkellä 290 euroa kuukaudessa. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on nyt 261 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Tämä muuttuu 1.3.2017 lähtien siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on aina 90 % ensimmäisen(nuorimman) lapsen maksusta ja kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on edelleenkin 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu pysyy samana ollen 27 euroa.
 

Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti alkaen 1.3.2017

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Korkein maksu 290€
tuloraja euroa/kk

Maksu alin mahdollinen 27€, bruttotulot

2

1915

11,5

 4437

2150

3

1915

9,4

5000

2202

4

2053

7,9

5724

2395

5

2191

7,9

5862

2533

6

2328

7,9

5999

2670

 

Päivähoidon asiakasmaksut 1.3.2017

Voit laskea arvion päivähoitomaksusta tällä linkillä

Mikäli tulonne muuttuvat tai perhetilanteenne muuttuu tai hoitopäivien sopimuspäivät/hoidon laajuus muuttuvat, tehkää ilmoitus tällä lomakkeella. Lomaketta käytetään myös silloin, kun perhe/lapsi tulee ensimmäisen kerran päivähoidon piiriin.