Asuintontit

Tästä löydät tietoja myytävänä olevista, vakituiseen asumiseen tarkoitetusta tonteista.  Lisätiedot: kehittämispäällikkö Mia Sorri, p. 050 592 7376, etunimi.sukunimi@palkane.fi.

Pälkäneen kunnalla on Tonttipörssi, josta löytyy tietoa kunnan ja yksityisten myymistä tonteista.

Tontin varaaminen tapahtuu tontinvarauslomakkeella. Lomakkeita on saatavilla sähköisesti ja kunnanvirastolta.

Lisätietoa tonteista löytyy tonttiesitteestä.

 

PÄLKÄNE

Lomakodin alue ja Majaran pelto

     

Pälkäneen kunnan keskustaajamasta Onkkaalasta on puolen tunnin matka Tampereelle ja Hämeenlinnaan, tunnin matka Lahteen ja vajaan kahden tunnin matka Helsinkiin. Onkkaala on vireä palvelutaajama niin julkisten kuin yksityisten palveluiden osalta. Onkkaalasta on lyhyt matka myös Sappeeseen, josta on kehittynyt viime vuosina ympärivuotisesti palveleva vapaa-ajan ja urheilun keskus. Onkkaala sijaitsee valtatie 12:n varrella, jota pitkin kulkee taajasti joukkoliikenteen vuoroja moniin suuntiin. Lomakodin ja Majaran pellon alueilla on valokuituvalmius.
 

LUOPIOINEN

Luopioisista on kolmen vartin ajomatka Tampereelle ja Hämeenlinnaan. Kirkonkylän miljöö on voittanut valtakunnallisen ympäristönparantamiskilpailun  ja valittu myös Pirkanmaan kauneimmaksi maisemaksi. Luopioisista löydät mm. terveysaseman, kauppa-, pankki- ja postipalvelut, päiväkodin, alakoulun, nuorisotilat, kirjaston, liikuntahallin, kuntosalin, rantauimalan ja vanhusten palvelutalon.

Mikkolanlahti

Mikkolanlahden alue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Luopioisista. Lahti liittyy Haltianselän kautta Kukkia-järveen. Maastoltaan alue on vaihteleva ja metsäinen. Suuret tontit turvaavat alueen säilymisen rauhallisena ja viihtyisänä. Luopioisten monipuolisiin palveluihin on lyhyt matka turvallista kevyen liikenteen väylää, Mikkolanpolkua pitkin. Kunkin tontin rakennusoikeus on 400 kerrosneliömetriä. Tontille voi rakentaa puolitoistakerroksisen omakotitalon talousrakennuksineen. Tonttien neliöhinta on 1 euro. Lisäksi ostaja maksaa tontin lohkomiskustannukset sekä tontilla olevan puuston arvon, mikäli se on enemmän kuin 5 % tontin hinnasta.

Kostiala

Kostialan alue on rauhallinen asuinpaikka Luopioisissa, lähellä Kukkia-järveä ja kävelymatkan päässä päivittäispalveluista. Matalan ullakon voi rakentaa tai sisälle aukeavaa parvitilaa. Yläkerran lämpimän tilan tulee olla alle 220 cm korkeata: kattokulman välillä 1:2 - 1:1,5 (katokset, erkkerit ym. voivat poiketa), harjan korkeus alimman kerroksen tilasta enintään 6,5 m. Tonttien neliöhinta on 3,40 euroa. Lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset.  
 

Rajalanniemi

         

Rajalanniemen kurkottaa kirkasvetiseen Kukkia-järveen kivenheiton päässä Luopioisten kaupallisista ja julkisista palveluista. Rajalanniemen alue käsittää 1. asemakaava-alueen sekä eteläosan asemakaava-alueen.

Rajalanniemen 1. asemakaava-alueen tonttien kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset ja kunnallistekniset liittymismaksut. Tonttien rakennusoikeus on 300+50 kerrosneliömetriä, joista edellinen luku tarkoittaa asuinrakennuksen ja jälkimmäinen talousrakennuksen kerrosalaa. Tontille tulee rakentaa vakituisena asuntona käytetettävä, asuinpinta-alaltaan vähintään 120 m2 suuruinen omakotitalo.

Rajalanniemen eteläosan asemakaava-alueella sijaitseviin rantatonteille tulee rakentaa asuinpinta-alaltaan vähintään 150 m2 suuruinen ja muille tonteille asuinpita-alaltaan vähintään 120 m2suuruinen, vakituisena asuntona käytettävä omakotitalo. Asuinrakennusten rakennusoikeus on asemakaavan mukaisesti tonttikohtaisesti joko 200 tai 250 kerrosneliömetriä, lisäksi saa rakentaa talousrakennuksen ja rantaa rajoittuville tonteille erillisen saunan.
Rajalanniemen eteläosan asemakaava kaavakartta, merkinnät kätevästi, kaavaselostus.

 

AITOO

Aitoo on Pälkäneen kuntakeskuksesta kymmenisen kilometriä Luopioisten suuntaan. Tampereelle ja Hämeenlinnaan ajelee Aitoosta noin 40 minuutissa. Aitoo on aitoa maaseutua ja siellä on hyvät peruspalvelut lähellä: kauppa, pankki, kirjaston lainausasema, lasten päivähoitoa ryhmiksessä, alakoulu ja kunnan yläkoulu yksityisessä Anna Tapion koulussa. Aitoon läheisyydessaä toimii myös erityisoppilaitos Aitoon Koulutuskeskus. Aitoosta on lyhyt matka Sappeen vapaa-ajan keskukseen.

Pukkivuori

Pukkivuoren luonnonläheinen omakotitaloalue sijaitsee Aitoossa. Valaistu kuntorata ja urheilukenttä ovat aivan vieressä ja Aitoon palveluihin on kävelymatka. Myös kevyen liikenteen tarpeet on otettu huomioon alueen suunnittelussa. Tonttien rakennusoikeus on 20 % tontin pinta-alasta. Tontille voi rakentaa omakotitalon talousrakennuksineen. Tonttien neliöhinta on 1 euro. Lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset, julkisen kaupanvahvistajan palkkion sekä tontilla olevan puuston arvon, mikäli se on enemmän kuin 5 % tontin hinnasta.
 

Häylärinne

Häylärinne sijaisee Aitoon keskustan pohjoispuolella seututien 322 varressa. Alueella jäljellä olevat tontit sijaitsevat etelärinteessä avautuen peltomaisemaan. Alueelta on lyhyt matka Aitoon palveluihin samoin kuin Pälkäneveden Kankahuvenlahden venesatamaan ja uimarannalle. Tonttien rakennusoikeus on 15 % tontin pinta-alasta, suurin sallittu kerrosluku on 1½. Tonteille on asemakaavassa määrätty alin viemäröity lattiataso. Tonttien neliöhinta on 1 euro. Lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannusten korvauksen, julkisen kaupanvahvistajan palkkion sekä vesi- ja viemäriliittymismaksut, jotka määräytyvät rakennettavan omakotitalon kerrosalan mukaan.
 

RAUTAJÄRVI

Rautajärven kylä Pälkäneen koilliskulmassa on rauhallinen ja viihtyisä. Rautajärvellä on hyvät peruspalvelut mm. kahvila-ravintola, kuntosali, koulu ja päivähoitopaikkoja ryhmiksessä. Luopioisiin on matkaa noin kahdeksan kilometriä ja Kangasalan Pohjan kylään yhdeksän kilometriä. Rautajärvelle ollaan juuri laatimassa uutta kyläkaavaa, jolloin tontteja saadaan enemmän. Kyläkaavoituksen etenemisestä voit katsoa tarkemmin kunnan sivuilta kohdasta Kaavoitus. Nykyiset tontit ovat kuitenkin myynnissä tonttiesitteen mukaisesti.

HAJA-ASUTUSALUEEN TONTIT

Pälkäneen kunnalla on joitakin tontteja myytävänä haja-asutusalueella Vuolijoella. Tontit ovat määräaloja, jotka ostaja kustannuksellaan erotuttaa itselleen. Niillä ei ole valmista kunnallistekniikkaa eikä kaavallista rakennusoikeutta. Mikäli rakentaminen jollekin myytävistä tonteista osoittautuu poikkeuslupaa edellyttäväksi eikä sellaista saada, kunta sitoutuu ostamaan tontin takaisin kauppahintaa vastaavasta hinnasta. N. 0,5 hehtaarin tontin hinta on 4000 euroa.
 

YKSITYISTEN MYYTÄVÄT TONTIT

Tietoja Pälkäneen kunnan alueella sijaitsevista yksityisten omistamista myytävinä olevista tonteista voi hakea internetin hakupalveluista tai tiedustella kiinteistönvälitysyrityksiltä.
Yksityisilllä tonitinmyyjillä on mahdollisuus käyttää Pälkäneen kunnan tonttipörssiä tonttiensa markkinointiin. Tonttipörssi on verkossa toimiva karttapalvelu. Katso lisää täältä.