Hakeminen

 

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN

 

UUTTA: VARHAISKASVATUS ON OTTANUT KÄYTTÖÖNSÄ UUDEN SÄHKÖISEN PÄIVÄHOITOHAKEMUKSEN. TÄYTÄ HAKEMUS SUORAAN NETISSÄ. SE TALLENTUU AUTOMAATTISESTI MEIDÄN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄÄMME. YHTEYDENOTTO PERHEESEEN TEHDÄÄN HYVISSÄ AJOIN ENNEN HOIDON VARSINAISTA ALOITTAMISTA.

Päivähoitolain mukaista päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli työllistymisestä tai opintopaikan saamisesta johtuva päivähoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan

Perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitopaikkaa, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus kuntamme päivähoitoyksiköissä. Hoito voi kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää kuukaudessa. Palvelun hinta on 16 €/päivä/lapsi. Tämä on hyvä vaihtoehto lapselle, joka ei tarvitse säännöllistä päivähoitoa vaan satunnaisesti hoitoa ja ryhmätoimintaa.
Tilapäistä hoitoa tarjoavat kaikki päivähoitoyksiköt, jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Kysy varhaiskasvatuksen aluejohtajilta tai varhaiskasvatuksen päälliköltä tästä mahdollisuudesta. Osallistuminen tilapäishoitoon ei poista kotihoidon tukea.

Sähköisen päivähoitohakemuksen linkki

Tulojenselvityskaavake

Lisätietoja päivähoitopaikkojen hakemisesta antavat tarvittaessa varhaiskasvatuksen päällikkö ja aluejohtajat.