Hallinto ja talous

Pälkäneen kunnan hallinto-organisaation toiminta määräytyy voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti, ellei muilla johtosäännöillä tai muutoin ole toisin säädetty.  Kunnan hallinnosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat lainsäädännön ja kunnan hallintosäännön mukaisesti. Pälkäneen kunnanvaltuuston 17.6.2015 hyväksymä Hallintosääntö on voimassa 17.6.2015 alkaen. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuosisuunnitelman 2016 ja vuosisuunnitelman 2017 mukaisesti, muutokset ovat mahdollisia.

Kunnalliset toimielimet ja luottamushenkilöt toimikaudella 2013 - 2016
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Lautakunnat

 

Yleishallinto

Kunnanjohtaja Janita Koivisto / vuosilomien yms. aikana varahenkilönä toimii hallintojohtaja
janita.koivistopalkane.fi, p. 040 573 6390

Hallintojohtaja Tuomas Hirvonen
tuomas.hirvonenpalkane.fi, p. 050 443 4833

Kehittämispäällikkö Mia Sorri
mia.sorripalkane.fi, p. 050 592 7376

Elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen
jaana.koivisto-virtanenpalkane.fi, p. 050 521 5240

Vt. talousjohtaja Mari Tomperi
mari.tomperipalkane.fi, p. 050 469 8477

Tietohallintopäällikkö Harri Pinola
harri.pinolapalkane.fi, p. 040 182 1112

Kulttuurituottaja Marketta Vaismaa
marketta.vaismaapalkane.fi, p. 0400 931 005

Työllisyyskoordinaattori Panu Raivio
panu.raiviopalkane.fi, p. 050 411 8183