Lomituspalvelut

Lomituspalvelut luovat edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuudet riittävään lepoon ja toipumiseen sairastumis- tms. tilanteissa karjatalousyrittäjille, jotka eivät muuten voi irrottautua päivittäisestä työsidonnaisuudestaan.

Vastuu lomituksen toimeenpanosta on maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (MELA), toimintaa johtaa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö ja palvelujen tuottajina toimivat kunnat joko yksin tai yhteistoiminta-alueina.

Vuoden 2010 alusta perustettu Lempäälän maatalouslomituksen paikallisyksikkö organisoi 13 Itä-Pirkanmaan kunnan lomitukset. Akaan, Juupajoen, Kangasalan, Kuhmalahden, Kylmäkosken, Lempäälän, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken ja Vesilahden lomituspalvelut hoidetaan keskitetysti Lempäälän lomatoimistosta.

Lomittajat jatkavat käytännön lomitustyötään tutuilla maatiloilla, ainoastaan lomituksen hallinto on siirtynyt Lempäälään.  Muutos johtuu MELA:n päätöksestä keskittää lomahallintoa isompiin yksiköihin. Isoilla yksiköillä pyritään turvaamaan toimivat hallintopalvelut riittävällä hallintohenkilöstömäärällä. Suomessa oli vuoden 2010 alussa 65 lomituksen paikallisyksikköä.

Maatalousyrittäjiä toimistoajan ulkopuolella palvelee verkossa www.lomitus.fi. Lomitusnetistä yrittäjä näkee jäljellä olevat vuosilomapäivänsä ja voi tehdä lomituspyyntöjä. Myös sähköisen sijaisapuhakemuksen voi tehdä verkossa.

Lomitusnetin kautta ei kannata tehdä varauksia, jos ajankohtaan on alle kuukausi aikaa. Lähikuukauden lomituspyynnöt kannattaa edelleen soittaa lomatoimistoon.

Kun yrittäjä on jättänyt sähköisen lomituspyynnön, varaa lomatoimisto pyynnölle lomittajan, jos mahdollista. Varatun lomittajan yrittäjä näkee lomitusnetistä. Jos pyyntöä ei saada toteutumaan, ollaan yrittäjään yhteydessä puhelimitse.

Yhteystiedot:

Pälkäneen alueen lomituksia hoitaa
Lomitustyönjohtaja Mirjami Peltola
p. 050 383 9446
mirjami.peltolalempaala.fi

Lomitusyksikön vastuuhenkilönä toimii
Lomituspalvelupäällikkö Sakari Eerola
p. 050 383 0633 
sakari.eerolalempaala.fi

Sähköinen lomituspalvelu verkossa
www.lomitus.fi

Tarkemmin Lempäälän lomitusyksiköstä
www.lempaala.fi/elinkeinotoimi/maaseutu-ja_kylaasiat/lomituspalvelut2/