Maaseutupuisto

Maaseutupuisto

Pälkäneen kunta on suunnitellut kansallista kaupunkipuistoa mukailevaa paikallisiin arvoihin pohjautuvaa Maaseutupuistoa. Tavoitteena on Pälkäneen keskustan, ranta-alueiden, harjuun liittyvien kulttuuri- ja luonnonmaisema-arvojen, historiallisten ominaispiirteiden sekä taajamakuvallisesti ja virkistyskäytöllisesti merkittävien arvojen säilyttäminen. Erityyppisillä osuuksilla kulkevan ja opasviitoin varustetun reitin avulla pyritään tuomaan esiin paikallisia tarinoita ja arvoja sekä herättämään ja nostattamaan kuntalaisten ja matkailijoiden kiinnostusta paikallisiin arvokohteisiin. Maaseutupuiston toteutuksen laadullisina lähtökohtina ovat elinympäristön parantaminen, laajojen käyttäjäryhmien huomioiminen sekä erilaisten suojelullisten arvojen turvaaminen ja niistä tietoisuuden lisääminen.

Maaseutupuiston yhtenäinen virkistysreitti kulkisi Peltoniemen kärjestä Mallasveden rantaa pitkin Kostian linnoitukselle ja edelleen kirkon kautta Nuijantalon ohi vesitornille päättyen Väinö Sipilän tien kautta Onkkaalantielle. Maaseutupuistoon liitetään myös taukopaikkana suosittu Aapiskukko sekä Pälkäneen Rauniokirkko. Reitin varrelle sijoitetaan luontokohteisiin sekä historiallisiin ja kulttuurillisiin arvoihin liittyvistä tarinoista ja ihmisistä kertovia opastauluja.


Maaseutupuistohankkeen puitteissa on tähän mennessä toteutettu reitin yleissuunnitelma, viestinnällinen suunnitelma sekä Kostian muistomerkkialueen kunnostus. Rahoitus on saatu Pirkanmaan ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta toimintalinjasta Leader. Maaseutupuiston reitti kokonaisuudessaan toteutetaan myöhemmin.

Lisätietoja maaseutupuistosta antaa kehittämispäällikkö Mia Sorri p. 050 5927376, etunimi.sukunimi@palkane.fi