Matkailun tietopankki

Matkailu.org - matkailualan tutkimustiedon verkkopalvelu
Matkailu.org on matkailututkijoille, -elinkeinolle ja matkailun kehittäjille tarkoitettu yhteisöllinen matkailualan tutkimustiedon verkkopalvelu.
Se kokoaa matkailutiedon uutisvirtaa eri lähteistä yhteen paikkaan. Palvelun takana ovat Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)


Maiseman tarina. Opas maisemapalveluiden luomiseen.
Maa- ja kotitalousnaisten keskus on yhteistyössä SITRAn kanssa julkaissut Minna Komulaisen toimittaman teoksen Maiseman tarina. Se on ladattavissa SITRAn sivuilta tai ostettavissa maa- ja kotitalousnaisten keskuksesta.
Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.
 

ABC-opas – työvälineet kylämatkailun kehittämisen
Valtakunnallinen kylämatkailuhanke on koonnut eri malleja ja välineitä, joilla päästään hyvin etenemään matkailun kehittämiseen kylässä. Lisää aiheesta Lomalaitumen sivuilta.

Matkailun tuotekehittäjän käsikirja on tarkoitettu erityisesti pienille yrityksille, joiden on menestyäkseen tärkeä verkostoitua ja hahmottaa tuotteensa ja toimintansa osana ympäröivää kohdetta. Käsikirjan avulla voi tehdä tuotekehitystä kestävästi, ennakoivasti, yhdessä eri osapuolten kanssa ja voimakkaasti profiloituen.
Käsikirja hyvine työkaluineen löytyy LUC matkailun sivuilta.

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella 
Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä. SY 30/2012. (Toim. Anne Rautiainen)

Ympäristöministeriön julkaisusarjassa vuonna 2012 ilmestynyt ja paljon huomiota saanut opas on ostettavissa tai ladattavissa netistä.
Lisätietoja jokamiehen oikeuksista.
 

Ruoka-Suomi portaalissa mahdottoman paljon asiaa lähiruuasta ja elintarvikeyrittäjyydestä.
Nyt saatavana mm. Tampereella pidetyn Lähiruokaa- ja matkailua tilaisuuden materiaalit.


Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari
Maaseutumatkailuseminaarin aineisto on nyt netissä luettavana. Alustukset on liitetty tilaisuuden ohjelmaan ja löytyvät RuokaCentrian sivuilta.

Päivittäistavarakauppa ry:n nettisivuilta www.pty.fi löytyy monenlaista hyödyllistä tietoa
kuten mm.

Hyvinvointimatkailusta paljon asiaa täällä.


Visit sauna
Sauna-aiheeseen keskittynyt verkkopalvelu suomeksi, englanniksi ja saksaksi, jossa kävijät voivat mm. etsiä saunaa eri tarpeisiin.
www.visitsauna.fi

MEK - VISIT FINLAND
TIETOA JA TYÖKALUJA: messut, workshopit ja muut myyntitapahtumat, apuvälineitä

TUTKIMUKSIA JA TILASTOJA

Luontoon.fi
Metsähallituksen ylläpitämä sivusto luontoon.fi on hyödyllinen sivusto luontoliikkujien lisäksi luontopalveluiden tarjoajille. Sytyke-hankkeen seminaarissa 30.3.2010 mm. luontopalveluita tarjoava Hiking Travel Hit Ky kertoi esimerkkinä saavansa sivuston kautta eniten kävijöitä omille nettisivuilleen. Kohteiden näkyminen edellyttää, että yrityksellä on yhteistyösopimus toiminnasta Metsähallituksen kanssa.

Pirkanmaan elämystalouden strategiaanategiaan liittyen tuloksia matkailijatutkimuksista/ -kyselyistä:

- Tuloksia matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen tulo- ja meno-osista (Harri Ojala, Tampereen Kauppakamari)  Tulokset
- Kyselytuloksia: venäläiset matkailijat Suomessa ja Ryanairilla matkustavat (Mikko Manka, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergo) Kyselytulokset


Haaga-Helian sivut ovat kasvaneet varsin monipuolisiksi tiedon jakajiksi. Kannattaa tutustua! Tästä eri hankkeissa tuotettuihin materiaaleihin.

Matkailututkimuksia

Kansallispuistojen merkitys maaseutumatkailulle
Matkanjärjestäjäselvitys kylämatkailutuotteiden kiinnostavuudesta
Selvitys vesistömatkailun edellytyksistä Pirkanmaalla

Lapissa on selvitelty lintumatkailua, hae linkit liiton matkailusivun alareunasta!


Matkailun toimialaraportit
Yleisosa
Ohjelmapalvelut
Lisätietoa: www.toimialaraportit.fi