Ajankohtaista

PÄLKÄNEELTÄ NEUVONTAA ALKAVILLE YRITTÄJILLE

Pälkäneen kunnan elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen toimii Pälkäneellä Uusyrityskeskus Ensimetrin neuvojana 1.8.2016 alkaen. Jaanaan voi olla yhteydessä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa:
puh. 050 521 5240, jaana.koivisto-virtanen@palkane.fi.
 

SAAVUTA ASIAKKAASI - KESKIÖSSÄ LYHYET KETJUT -tilaisuus
28.4.2016 klo 12.00-16.30

 

PÄLKÄNEEN KUNNAN ELINVOIMASTRATEGIA
Pälkäneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.2.2016 § 1 hyväksynyt Pälkäneen kunnan elinvoimastrategian vuosille 2016-2020.

 

AIKUISKOULUTUS

Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutusopiston aikuiskoulutuksen valikoimassa on tunsaasti lyhytkestoista henkilöstökoulutusta, mm. atk-korttikoulutuksia, hygieniapassikoulutusta ja muita korttikoulutuksia. Oppilaitos tuottaa myös alihankintapalvelua.  Tietoa vuoden 2015 aikuiskoulutuksista löytyy osoitteesta www.vaao.fi.


MINUSTAKO YRITTÄJÄ -tilaisuudet Tampereella

Pirkanmaan ELY-keskus järjestää yrittämisen perusasioita käsitteleviä iltoja yhteistyössä Ensimetrin kanssa osoitteessa Pellavatehtaankatu 25, Tampere.

Tilaisuuksista löytää lisätietoja sivulta www.ensimetri.fi

 

EU:N UUSI RAHOITUSKAUSI ON ALKANUT

Yritystukien haku on alkanut. Pienten yritysten hankehaku ohjataan Pirkan Helmen kautta, Pomoottori ei enää toimi tällä uudella kaudella. Katso perustiedot rahoituksesta Maaseutuviraston sivuilta (alle 10 tt:n yrityksille tarkoitetut tuet). Lisätietoja elinkeinoasiamieheltä.

 

 Palkkatuki uudistunut 
Tavoitteena on, että työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu paranee ja päätösten ennakoitavuus lisääntyy. Uudistuksella pyritään nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja maksatusta. Te-toimiston tiedote asiasta.

Mol.fi on nyt te-palvelut.fi

Julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen verkkosivusto te-palvelut.fi on avattu sisällöltään, rakenteeltaan ja ulkoasultaan uudistettuna. Uudistuksella tuetaan erityisesti omatoimista asiointia verkossa.
Käy tutustumassa www.te-palvelut.fi.

Pirkanmaan talous
Pirkanmaan taloustiedot löytyvät uudelta sivustolta pirkanmaantalous.fi. Sivustolta löytyvät tuoreimmat tilastoidut tiedot eri toimialojen kehityksestä Pirkanmaalla. Lisäksi julkaisu sisältää keskeisten toimialojen yritysjohtajien näkemykset Pirkanmaan elinkeinoelämän nykytilanteesta. Katsaus julkistetaan kerran vuodessa, syys-lokakuun vaihteessa yhteistyössä Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredean kanssa.

Yrityksen luvat ja ilmoitukset nyt yhdessä osoitteessa

Yritys-Suomi -verkkopalvelussa on julkaistu "Yrityksen luvat" -kokonaisuus.
Siihen on koottu yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyitä toimialoittain.
Kuvattuna  on noin 120 lupamenettelyä. Eri viranomaisten lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt on kuvattu yhdenmukaisesti. Lupakuvauksesta käy ilmi muun muassa luvan nimi, vastuuviranomainen, hakemisen määräaika, mahdolliset maksut, muut velvoitteet sekä lupaan liittyvät lait ja
asetukset.
www.yrityssuomi.fi/web/yrityksen-luvat

Velkajärjestelylakia laajennettu elinkeinonharjoittajiin.
Vuoden 2015 alusta  yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat tietyin ehdoin hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä ja joitakin velkajärjestelyn esteitä lievennetään. Samalla velkojen vanhentumista koskevaa lainsäädäntöä muutetaan niin, että kaikki velat vanhentuvat lopullisesti säädettyjen aikojen jälkeen.
Talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot ja lisätietoa velkajärjestelystä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta