Oppilashuolto

Koulun oppilashuollon tehtävänä on luoda oppilaille hyvät ja turvalliset puitteet päivittäiselle koulutyölle.
Jokaisella koululla on oppilashuoltoryhmä.

Pälkäneen kunnan opiskelihuoltosuunnitelma

Lukion oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltotyötä tekevät koulujen rehtorit, opettajat, erityisopettajat ja lisäksi
* vs. koulupsykologi Tiia Hyttinen, p. 050 341 3989, tiia.hyttinenpalkane.fi
* koulukuraattori Kirsi Andrejeff-Keränen, p. 0400 940 881 (Kostian koulu, yhteiskoulu/lukio, Harhalan koulu) kirsi.andrejeff-keranenpalkane.fi

Koulujen perhetyöstä vastaa perhetyöntekijä Hanna Hinkka, p. 040 747 1991 (Aitoon, Kirkonkylän ja Rautajärven koulu) hanna.hinkkakangasala.fi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Kouluissa oppilaiden terveydestä huolehtivat kouluterveydenhoitaja sekä -lääkäri.
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys sekä tukea terveellisten elämäntapojen omaksuminen.

Määräaikaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon.
Ensimmäisen, viidennen sekä yhdistettynä seitsemännen ja kahdeksannen luokan tarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä. Huoltaja kutsutaan tarkastukseen mukaan.
Välivuosina terveydenhoitaja tekee suppeamman tarkastuksen.
Oppilaat pyritään tarkastamaan vuosittain.

Kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa seuraavista numeroista:
Aitoon koulu p. 0400 799369 / Päivi Jokilaakso
Kostian koulu ja Luopioisten kirkonkylän koulu p. 050 415 2268 / Maarit Koskela
Harhalan koulu ja Rautajärven koulut sekä Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio p. 050 430 8571 / Katja Huuhtanen

Hammashoito
Koululaisten hammashoidosta vastaa terveyskeskuksen hammaslääkäri.
Ajanvaraus keskitetysti sekä Pälkäneen että Luopioisten hammashoitolaan
ma-pe klo 8-15, p. 03 565 54023