Tekniset palvelut

Tekninen toimi huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta sekä siivous- ja ruokahuollon toiminnan järjestämisestä ja ylläpidosta. Kaavateiden, kunnan kiinteistöjen, vesi- ja viemäriverkostojen/laitosten sekä puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito ja hoito kuuluvat myös teknisen toimen tehtäviin.

Hallinto
tekninen johtaja Matti Vesava, p. 0400 633 350
palvelusihteeri Jaana Verkkosaari, p. 040 543 8336
 

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut
ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Seija Snäkin-Laitinen, p. 040 592 7209
ruokahuollon yhteystiedot

Työnjohto ja valvonta
rakennusmestari Markku Nurmi, p. 0400 633 351
varmimmin tavattavissa maanantaisin klo 9 - 11

Vesihuolto
vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö Harri Vierikka, p. 040 546 0315