Tukipalvelut

Kangasalan kunta järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.
Kotihoito


Asiakas- ja tukipalveluasioissa yhteydenotot kotihoidon asiakasasioista vastaaviin sairaanhoitajiin:

Aitoo
Vakkomäentie 3, Aitoo
Sairaanhoitaja Marika Ruokoniitty
p. 050 436 1788

Luopioinen
Vohlisaarentie 1, Luopioinen
Sairaanhoitaja Kaarina Siira
p. 050 501 1545

Onkkaala
Onkkaalantie 170, Pälkäne
Sairaanhoitaja Kaija Kahila
p. 050 501 1546

 • Luikala
 • Salmentaka
 • Sappee
 • Aitoo
 • Kukkola
 • Kaukkala
 • Holja
 • Haltia
 • Puutikkala
 • Luopioisten kirkonkylä
 • Rautajärvi
 • Kyynärö
 • Padankoski
 • Kuohijoki

 

 • Tausti
 • Myttäälä
 • Onkkaala
 • Harhala
 • Laitikkala
 • Epaala
 • Pohjalahti

Ateriointipalvelut

Palvelutalo Kanerva, Nuohoojantie 14, 36600 Pälkäne, p. 0400 475 786
- lounas klo 11.30 alkaen, ilmoitettava edellisenä päivänä

Palvelukeskus Harjutuuli, Onkkaalantie 170, 36600 Pälkäne, p. 050 315 2827
- lounas klo 10.30 - 11.45, ilmoitettava edellisenä päivänä

Palvelukeskus Kukkiakoto, Vohlisaarentie 1, 36760 Luopioinen, p. 050 315 2824
- lounas klo 11.00 - 13.00, ilmoitettava edellisenä päivänä

Kotiin kuljetettava ateria
Ateria on mahdollista saada kotiin sairauden, vamman tai muun syyn perusteella.
Selvitys ateriapalvelun tarpeesta kotihoidon asiakasasioista vastaaville sairaanhoitajille, yhteystiedot yllä.


Vanhuspalveluasiakkaiden ruokalista
Vanhuspalveluasiakkaiden ateriasisällöt
 

Päivätoimintapalvelu / Kylvetys- ja saunapalvelu
Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista ylläpitämällä henkilön omaa toimintakykyä mahdollisimman pitkään ja tuoda vaihtelua ja virkistystä elämään. Päivätoiminnalla voidaan tukea myös kotona omaistaan tai läheistään hoitavaa henkilöä.

Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin noin klo 9 - 14:

 • Palvelutalo Kanervassa, Nuohoojantie 14
 • Palvelukeskus Kukkiakodon päiväkeskuksessa, Vohlisaarentie 1

Selvitys palvelutarpeesta kotihoidon asiakasasioista vastaaville sairaanhoitajille, yhteystiedot yllä.
 

Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelu tarkoittaa mahdollisuutta käyttää erityiskuljetusta, taksia tai invataksia, jos henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkista liikennettä. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Hakulomakkeet.
Palveluliikenne.

Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi myönnettävä hoitopalkkio hoitavalle henkilölle. Hoidettavan ja hoitajan kanssa tehdään hoitosopimus ja suunnitelma hoidon toteuttamisesta. Samalla sovitaan mahdollisten vapaiden järjestämisestä hoitajalle. Omaishoitajille kuuluu lakisääteinen vapaa, joka on kolme päivää kuukaudessa.

Asunnon muutos- ja korjaustyöt
Ikääntyneiden pieniin asunnonmuutostöihin voidaan myöntää avustusta. Palvelu on määrärahasidonnainen ja tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Rahallista avustusta ei myönnetä jo toteutettuun remonttiin.
 

Yksityisiltä palvelun tuottajilta on saatavissa mm. seuraavia tukipalveluita:
Kauppapalvelu
Siivous-, asiointi- ja koti/pihatyöpalvelut
Turvapalvelut

Lisätietoja ikääntyneiden palveluoppaasta.