Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Kangasalan kunta järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.
Vammaispalvelut
Kehitysvammahuolto

Pirkanmaata palveleva kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö aloitti Tampereella

Vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoisuutta sekä vahvistaa heidän edellytyksiään toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä muiden pälkäneläisten tavoin. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Niitä ovat henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelu, palveluasuminen, taloudellinen tuki asunnon muutostöihin sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan. Määrärahojen puitteissa vammaisilla henkilöillä voi olla mahdollisuus seuraaviin palveluihin ja tukitoimiin: taloudellinen tuki päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden hankintaan, korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista, sopeutumisvalmennus ja sekä taloudellinen tuki erityisravintokustannuksiin.