Vanhusten palvelut

Kangasalan kunta järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella 1.1.2014 alkaen.
Vanhuspalvelut

Vanhusten palveluilla  edistetään iäkkään  ihmisen hyvinvointia ja  elämänlaatua, itsenäistä suoriutumista sekä iäkkään vastuunottoa omasta terveydestään  ja toimintakyvystään.
Tavoitteena on mahdollistaa iäkkäille kuntalaisille arvokas vanhuus, johon kuuluu vanhuksen oikeus asua omassa tutussa kodissaan omalla elämäntavallaan ja omilla valinnoillaan mahdollisimman pitkään.
Palvelun tarpeen vaatiessa turvataan laadukas ja kodinomainen pitkäaikaishoito.

Lisätietoja: Vanhustyön johtaja Mia Kannisto, p. 050 406 1181

Sosiaalipäivystys sosiaalisissa hätätilanteissa
Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Yhteys päivystävään sosiaalityöntekijään
Virastoaikana (ma-pe klo 9-16) Pälkäneen kunnan päivystysnumeroon 050 384 8803.
Virastoajan (ma-pe klo 8-16) ulkopuolella ja viikonloppuisin numeroon 112 (Hätäkeskus välittää pyynnön sosiaalipäivystykseen).


Hyödyllisiä linkkejä:
Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020
Palveluopas ikääntyneille 

Vanhusneuvosto 2013 - 2016