Yhteiskoulu

Tervetuloa Pälkäneen yhteiskoulun nettisivulle!

 

Pälkäneen yhteiskoulun rehtori on Jan Salmi ja apulaisrehtori Tarja Mikkola.

Pälkäneen yhteiskoulu on yläkoulu, eli annamme opetusta luokille 7.-9.

Rehtorin ja opettajien sähköpostit ovat muotoa   etunimi.sukunimi(at)palkane.fi

 

Kuvia Pälkäneen yhteiskoulun elämästä

 

Valokuvat ja videot koulumme elämästä ovat nykyään koulumme Facebook-sivulla
 

Lukuvuoden 2015-2016 KUVAT ja VIDEOT löytyvät täältä.

 

Lukuvuoden 2014-2015 KUVAT ja VIDEOT löytyvät täältä.

 

Lisää kuvia yhteiskoulun elämästä löytyy TÄÄLTÄ.


         

 

                   

WILMA

Office 365

Peda.net - oppimisympäristö

Liikunnan materiaalit ja linkit

Uskonnon materiaalit ja linkit

Ruokalista (koulussamme ei aamu- eikä välipalaa)

Peruskoulun opetussuunnitelma Pälkäneellä pdf-tiedostona

 

Yhteiskoulun oppilashuolto lukuvuonna 2016-2017 ja vuosikello pdf-tiedostona


Populus-ohjelma opettajille sairauksien, poissaolojen, kerhotuntien ym. ilmoittamista varten.

Outlook WebApp - kunnan sähköpostin (tyyliin matti.meikalainen(at)palkane.fi) käyttöä varten.

 

  

 


IT-koulutus - Prezi-opas pdf-tiedostona

Karvi-kysely (perusopetus)
 

Sivun alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikunta
 

- Liikunnan syksyn suunnitelma

- Liikunnan kevään suunnitelma

- Liikkuva koulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskonto
 

7. luokka

- 7. lk. kertauskysymyksiä uskonnon kokeeseen - kurssin alkuosa: Johdanto uskontoon sekä maailmanuskonnot

- 7. luokan tiivistetty uskonnon (UE) kurssi - Ensimmäinen koealue: Johdanto uskontoon sekä maailmanuskonnot   . .

- 7. lk. kertauskysymyksiä uskonnon kokeeseen - kurssin loppuosa: kirkkohistoria

- 7. luokan tiivistetty uskonnon (UE) kurssi – Toinen koealue: Kirkkohistoria   .

 

8. luokka

- 8. luokan tiivistetty uskonnon (UE) kurssi - Ensimmäinen koealue: Johdanto Raamattuun sekä Vanhan testamentin alku   .

- 8. luokan tiivistetty uskonnon (UE) kurssi – Toinen koealue: Vanhan testamentin loppu ja Uusi testamentti   .

 

9. luokka

-      .

 

Sivun alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistilista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion kouluterveydenhoito


Terveydenhoitaja on yhteiskoululla:
Maanantai 8.20 -15
Tiistai 8.20 - 15
Keskiviikko 8.20 - 15
Perjantai 8.20 -14

Torstaisin terveydenhoitaja ei ole paikalla.

- Koululääkärin vastaanotto on keskiviikkoisin klo 8.20-11.00 (ajat vastaanotolle antaa terveydenhoitaja), tällä hetkellä koululääkärinä toimii Katariina Mäkipere

- Terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on klo 10-11 ( Ma, Ti, Pe ), jolloin oppilas/opiskelija voi käydä ilman ajanvarausta. Muina ajankohtina on ennalta sovittuja terveystarkastuksia ja muita ajanvarauksella sovittuja vastaanottoja.

- Koulutapaturman, sairauskohtauksen tai muun akuuttia hoitoa vaativan tilanteen sattuessa oppilas/opiskelija tulee ohjata terveydenhoitajan vastaanotolle hoidon arviointia varten, tai tilanteen niin vaatiessa toimittaa suoraan terveysasemalle/ tilata ambulanssi

Terveystarkastukset:
- Yläkoulu: 7lk., 8lk. laaja terveystarkastus + NTT, 9lk.
- Lukio: 1.lukuvuotena kaikki,
2.lukuvuotena pojilla kutsuntatarkastukset ja tytöillä lääkärikäynti

- THL ( Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ) kokoaa seurantatietoja kouluterveydenhuollosta uudistettujen neuvola-asetusten myötä. Tämä on lisännyt kouluterveydenhoitajien terveystarkastusten määrää ja painopiste on entistä enemmän ennalta ehkäisevissä terveystarkastuksissa kuin sairaanhoidollisessa hoitotyössä

- Jos peruskouluikäinen sairastuu ( esim. tavallinen kuume, nuha, yskä ) koulupäivän aikana, myös opettaja voi lähettää kotiin lepäämään ilman terveydenhoitajalla käyntiä.
- Epäselvissä tilanteissa oppilaan voi lähettää terveydenhoitajalle vielä voinnin arviointiin.

Yhteystiedot:
Kouluterveydenhoitaja
Katja Huuhtanen
p. 050 430 8571

 

Sivun alkuun

 

 

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion koulukuraattori ja koulupsykologiSivun alkuun

Hei!

 

Olen Kirsi Andrejeff-Keränen ja toimin Pälkäneen kunnan koulukuraattorina. Koulukuraattorin työhöni kuuluu vastata omalta osaltani oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnista. Painopiste on kuitenkin koulussa ilmenevien vaikeuksien havaitsemisessa ja varhaisessa puuttumisessa. Pääasiassa keskustelen oppilaiden kanssa esille tulleista asioista ja yhdessä mietitään sekä sovitaan, miten saadaan asiat hoitumaan paremmin. Keskustelujen lisäksi voidaan opetella ihan konkreettisestikin asioiden hoitamista, kuten läksyjen tekemisestä. Jos kuraattorin tuki ei yksin riitä, niin sitten mietitään yhdessä huoltajien ja koulun kanssa muita tukitoimia.
Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, vaikkei oikein tietäisikään keneen ottaa yhteyttä tai mitä tehdä. Yhdessä voidaan sitten miettiä kuuluuko asia kuraattorille vai jollekin muulle. Kuraattorin luokse voi oppilas tulla itse tai huoltajana voitte olla minuun yhteydessä, jos olette huolissanne lapsestanne tai jostakin lapseenne liittyvästä asiasta. Myös opettajat tai kaverit voivat tulla kertomaan huolensa jostakin oppilaasta.


Huolenaiheita voi olla esim.

 • omat jutut painavat mielessä (kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, kaverisuhteet…)
 • koulussa on jotenkin vaikeaa (kouluun tuleminen, tunneilla työskentely…)
 • vapaa-ajalla on vaikeaa (harrastukset, päihteet…)
 • kotona on hankalaa (riitaa huoltajien tai sisarusten kesken, ero, mielenterveysongelmia, päihteitä)

Kuraattorin kanssa keskustelut ovat luottamuksellisia. Alaikäisten kanssa työskennellessä kuraattori joutuu kuitenkin miettimään, onko huoltajien syytä myös tietää asioista. Näistä kuitenkin keskustellaan ensin nuoren kanssa ja sovitaan yhdessä miten ja mitä kerrotaan. Velvollisuuteni on kuitenkin ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli arvioin nuoren olevan lastensuojelun tarpeessa. Tällöinkin otan ensin yhteyttä huoltajiin.
Yhteiskoululla olen paikalla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin klo 8.20-14.30 sekä perjantaisin 8.20-12.00. Toimistoni löytyy koulun kolmannesta kerroksesta ja oppilaat sekä huoltajat voitte olla minuun suoraan yhteydessä, joko Wilman kautta, soittamalla, sähköpostilla tai tulemalla käymään.

 

Koulukuraattori Kirsi Andrejeff-Keränen
p. 0400-940 881
kirsi.andrejeff-keranen@palkane.fi


Sivun alkuun

 

Hei!


Olen Pälkäneen kunnan koulupsykologi Hanna Keskinen. Tehtäväni on tarjota psykologin palveluja pälkäneläisille lapsille ja nuorille esikoulusta lukioon asti. Olen yksi oppilashuollon työntekijöistä ja osa koulun moniammatillista verkostoa. Tehtäväni koulussa on tuoda psykologista tietoutta ja näkemystä oppilaiden arjen suunnitteluun ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Oppilas voi käydä vastaanotollani arviointi-, tuki- ja keskustelukäynneillä esimerkiksi tunne-elämään ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa (mm. mieliala-asiat, jaksaminen…). Tarpeen mukaan myös kartoitan ja tutkin oppilaan oppimis- ja työskentelyvalmiuksia ja suunnittelen tukea oppilaan koulunkäyntiin yhdessä huoltajien ja opettajien kanssa.

Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä minuun tai oppilas voi tulla asiakkaakseni jonkun muun koulun aikuisen, kuten opettajan, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan aloitteesta. Työskentelen kuitenkin usein myös nuoren vanhempien kanssa, yhdessä nuoren kanssa asiasta sopien. Kanssani keskusteleminen on luottamuksellista.


Olen tavattavissa Yhteiskoululla ja lukiolla maanantaisin ja sopimuksen mukaan. Työhuoneeni sijaitsee 1. kerroksessa terveydenhoitajan huoneen vieressä. Minulla on työhuone myös Pälkäneen kunnanvirastolla, joten tapaamiset on mahdollista järjestää myös siellä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä mieltänne askarruttavissa asioissa! Minut tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai wilman kautta.

Yhteistyöterveisin,

Koulupsykologi Hanna Keskinen
p. 050 341 3989
hanna.keskinen@palkane.fi

 

Sivun alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Lisää kuvalinkkejä:

KUVIA KOULUMME ELÄMÄSTÄ

 

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2000. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

 

TAPAHTUMIEN PÄIVÄ TOUKOKUUSSA 2000
Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy LIIKUNTAPÄIVÄ 2000. Pari kuvaa katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

MINIOLYMPIALAISET 31.5.2001
Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy KEVÄTJUHLA JA LAKKIAISET 2001. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

HIIRULAISFIILIS-NÄYTELMÄ 3.10.2001
Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

ITSENÄISYYSJUHLA 5.12.2001
Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

JOULUJUHLA 22.12.2001
Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2002. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy TAPAHTUMIEN PÄIVÄ Pälkäneen lukion ja Valkeakosken lukion kanssa 31.5.2002. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy KEVÄTJUHLA JA LAKKIAISET 2002. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

LUMIHIUTALE-KONSERTIN kenraaliharjoitus 12.12.2002. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

{C}

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2003. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy VANHOJEN TANSSIT 2003. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy KEVÄTJUHLA JA LAKKIAISET 2003. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

FA-DIEES -tyttökuoron konsertti Pälkäneen yhteiskoululla 24.9.2003. FA-DIEES on Tartosta Virosta. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2004. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy VANHOJEN TANSSIT 2004, kansio a ja VANHOJEN TANSSIT 2004, kansio b. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy VIIMEISET PÄIVÄT TOUKOKUUSSA 2004: KONSERTTI, REHTORIMME ERKKI HYLLIN LÄHTÖJUHLA JA LAKKIAISET. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

{C}

Galleriasta löytyy ABIEN TONTTULEIKKI JA POLONEESI 20.12.2004 SEKÄ JOULUJUHLA 21.12.2004. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy VANHOJEN TANSSIT 2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy Yhteiskoulun ja lukion LIIKUNTAPÄIVÄ 3.6.2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy LAKKIAISET JA KEVÄTJUHLA 4.6.2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

BÄNDIKONSERTTI 2.11.2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA JA LAKKIAISET 2.12.2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy LUCIAN-PÄIVÄN AAMUNAVAUS 13.12.2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy JOULUJUHLAT 21-22.12.2005. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2006. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy VANHOJEN TANSSIT 2006. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

BÄNDIKONSERTTI 6.4.2006. Isoja videoita, jotka valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy Yhteiskoulun ja lukion LIIKUNTAPÄIVÄ 2.6.2006. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg)

Galleriasta löytyy LAKKIAISET JA KEVÄTJUHLA 3.6.2006. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

{C}{C}

LUCIA-PÄIVÄNAVAUS 13.12.2006. Ensimmäisenä pitkä videopätkä (mpg). Myös kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

JOULUJUHLA 21-22.12.2006. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Galleriasta löytyy PENKKARIT 2007. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy Yhteiskoulun ja lukion LIIKUNTAPÄIVÄ 1.6.2007. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy LAKKIAISET JA KEVÄTJUHLA 2.6.2007. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Pälkäneen yhteiskoulun seniorien tapaaminen 10.11.2007. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Kuvaaja Asko Hutila.

{C}

LUCIA-PÄIVÄNAVAUS 13.12.2007. Pitkä 11 minuutin videopätkä (mp4).

{C}

Galleriasta löytyy Yhteiskoulun ja lukion LIIKUNTAPÄIVÄ 30.5.2008. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy KEVÄTJUHLA JA LAKKIAISET 31.5.2008. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail). Mukana myös videopätkiä (mpg).

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄ 10.10.2008. Paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

{C}{C}

Galleriasta löytyy KEVÄTJUHLA 30.5.2009. Kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Yhteiskoulun VIERAILU SAKSAAN 14.-19.9.2009. Vierailusta kertova teksti ja paljon kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄ 9.10.2009. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy ITSENÄISYYSJUHLA 4.12.2009. Kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy LIISA ELOKUVAMAASSA -MUSIKAALIN 7.12.2009 kuvat. Kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy JOULUJUHLA 18.12.2009. Kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Galleriasta löytyy JOULUKIRKKO 19.12.2009. Kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

VAPPUJUHLA JA VÄRIPÄIVÄ 30.4.2010. Kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

7-luokkalaisten LOVIISAN-PORVOO -RETKI 1.6.2010. Kuvia löytyy täältä.

Elina Mäki lähti eläkkeelle ja Timo Lukkari siirtyi pois koulustamme 3.6.2010. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄSTÄ 4.6.2010 löytyy kuvia täältä.

{C}

7-luokkalaisten SEITSYE-PÄIVÄ 31.8.2010. Kuvia löytyy täältä.

ABIEN 100 AAMUA -AAMUJUMPPA 10.11.2010. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen HALLOWEEN-JUHLA 5.11.2010. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen ITSENÄISYYSJUHLA 3.12.2010. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteisen JOULUJUHLAN TONTTUOSUUS (mm. abien tonttuleikki) 20.12.2010. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen JOULUKIRKKO 21.12.2010. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun VAPPUJUHLA ja VÄRIPÄIVÄ 29.4.2011.

Yhteiskoulun YMPÄRISTÖKATSELMUSPÄIVÄ 23.5.2011.

8-luokkalaisten TURUN RETKI 31.5.2011. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄ 3.6.2011 mm. ysien pesismatsi opettajia vastaan. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun KEVÄTJUHLA 4.6.2011. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

8-luokkalaisten TOIMINTA- JA RYHMÄYTYSPÄIVÄ 11.8.2011. Kuvia katsottavaksi.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen ITSENÄISYYSJUHLA 2.12.2011. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen JOULUKIRKKO 20.12.2011. Kuvia löytyy täältä.

Saksalaisen ystäväkoulun VIERAILU 22-24.02.2012. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Yhteiskoulun ja lukion LIIKUNTAPÄIVÄ - Sappee - 24.02.2012. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Yhteiskoulun PÄÄSIÄISKIRKKO - 5.4.2012. Kuvia katsottavaksi.

7-luokkalaisten TOIMINTAPÄIVÄ 18.4.2012 - tukioppilaiden järjestämä!. Kuvia katsottavaksi.

Yhteiskoulun VAPPUJUHLA ja VÄRIPÄIVÄ 30.4.2012,
mm. ilmaisutaidon ryhmän näytelmä
.

9-luokkalaisten HELSINGIN RETKI 29.5.2012. Kuvia löytyy täältä.

8-luokkalaisten HELSINGIN JA PORVOON RETKI 29.5.2012. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄ 1.6.2012 mm. ysien pesismatsi opettajia vastaan. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun KEVÄTJUHLA 2.6.2012. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Marja Koppanan lähtöjuhla 09.08.2012. Kuvia katsottavaksi. Isot kuvat valitaan pienistä näytekuvista (ns. thumbnail).

Yhteiskoulun HALLOWEEN-JUHLA 9.11.2012. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ITSENÄISYYSTANSSIAISET 5.12.2012. Kuvia löytyy täältä.

Lukion abien näytelmä Tonne & Tänne - eksyttiin matkalla 20.12.2012. Kuvia löytyy lukion Galleriasta.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen JOULUJUHLA 21.12.2012. Kuvia löytyy lukion Galleriasta.

Kari Räihän, Seppo Rinteen ja Sanna Hakalan lähtökahvit 21.12.2012. Kuvia löytyy lukion Galleriasta.

Yhteiskoulun AFTER VALENTINES PARTY 22.2.2013. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun VAPPUJUHLA ja VÄRIPÄIVÄ 30.4.2013. Kuvia löytyy täältä.

Pirjo Sivonen eläkkeelle. Lähtöjuhla opettajille Kangasalan Lepokodissa 30.5.2013. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄ 31.5.2013 mm. ysien pesismatsi opettajia vastaan. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun KEVÄTJUHLA 1.6.2013. Kuvia katsottavaksi.

Yhteiskoulun AFTER HALLOWEEN-JUHLA 8.11.2013. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen ITSENÄISYYS- JA LAKKIAISJUHLA 5.12.2013. Kuvia löytyy lukion Galleriasta.

Yhteiskoulun oppilastöitä syksyltä 2013. Kuvia löytyy lukion Galleriasta.

{C}

Yhteiskoulun ja lukion yhteinen JOULUJUHLA 21.12.2013. Kuvia löytyy täältä.

Pari videota juhlasta:
- lukion bändi ottaa juhlaan tulevat vastaan letkeällä blues-rockilla (184 MB)
- lukion bändi esittää Chuck Berryn kappaleen "Run Rudolph Run" (380 MB)

 

Yhteiskoulun VAPPUJUHLA ja VÄRIPÄIVÄ 30.4.2014. Kuvia löytyy täältä.

{C}

Niin sanotun YSIEN PÄIVÄN 28.5.2014 kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun LIIKUNTAPÄIVÄ 30.5.2014 mm. ysien pesismatsi opettajia vastaan. Kuvia löytyy täältä.

Yhteiskoulun KEVÄTJUHLA 31.5.2014. Kuvia katsottavaksi.

Video juhlasta:
- kuoro laulaa kappaleen "Kevät" (kuljen Hakaniemen rantaa...)

 

 

LUKUVUODEN 2014-2015 KUVAT

Yhteiskoulun vanhempainillan kuvat 2014.08.27.

Motoristit kiusaamista vastaan -kuvat 2014.09.04.

Yhteiskoulun väittelykilpailun kuvat 2014.10.22.

After halloween -juhlan kuvat 2014.11.07.

Itsenäisyysjuhlan kuvat 2014.12.05.

Joulujuhlan kuvat 2014.12.20.

Vappujuhlan kuvat 30.4.2015

Ysien päivän kuvat 28.5.2015

Liikuntapäivän kuvat 29.5.2015

Yhteiskoulun kevätjuhlan kuvat 30.5.2015

 

LUKUVUODEN 2014-2015 VIDEOT

Lukion bändi soittaa yhteiskoulun After Halloween -juhlassa 7.11.2014:

 •      

   
 • Itsenäisyysjuhlan 5.12.2014 videot:
                                 

   
 • Syksyn ylioppilasjuhlan 9.12.2014 videot: 
    ,        
         

   
 • Lukiolaisten näytelmä 10.12.2014 - Teatteri Helvetti esittää: "Poskileiri"
          

   
 • Joulujuhlan 20.12.2014 videot:
              

             

            

 

 • vappujuhlan videot 30.4.2015:

              

           

       

 

 • Ysien päivän videot 28.5.2015, esiintyi mm. oppilasbändi Salamamu...muurahaiskarhut

       

      eli ysien vetämä tiputanssi

 

 • Yhteiskoulun kevätjuhlan videot 30.5.2015

           

           

           

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKUVUODEN 2015-2016 KUVAT

 

Halloween -juhlan kuvat 30.10.2015

Adventtihartauden kuvat 27.11.2015

Itsenäisyysjuhlan kuvat 4.12.2015

 

 

 

 

 

LUKUVUODEN 2015-2016 VIDEOT

 

Adventtihartaus kirkossa 27.11.2015 - koulun kuoro laulaa laulun "Taivas sylissäni".

 

Itsenäisyysjuhla 4.12.2015:

 

Joulujuhla 19.12.2015: