Ranta-asemakaavat

Parinsalon ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Parinsalossa Pälkäneveden luoteisosassa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 15,4 ha. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan rakennusoikeutta ja kaavamääräyksiä lainsäädännön ja Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisiksi.

Kaavan hyväksymiskäsittely

Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2020 § 62 hyväksyä kaavan.  Kaavan hyäksymistä koskevasta päätöksestä on valitettu. Kaava ei ole voimassa.

Parinsalon hyväksytty, mutta ei voimassa oleva ranta-asemakaava.
Parinsalon hyväksytty, mutta ei voimassa oleva ranta-asemakaavaselostus ja selostuksen liitteet.

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.8.–17.9.2020

Osallisilla on oikeus jättää muistutus nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana osoitteella Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.–23.4.2020 

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Osallisilla on oikeus jättää mielipide nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.12.2019-10.1.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kuulutus vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

 

Kukkiasaaren ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Kukkian vesistön alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu Kukkiasaari, Päiväsaari, Kaakkoluoto sekä muita pienempiä saaria/luotoja.

- Vireilletulokuulutus 23.8.2012.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 23.8.-21.9.2012.

Kaavaluonnos nähtävänä 23.3.-22.4.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostus liitteet

 

Pinteleen ranta-asemakaavan muutos

 

Suunnittelualue sijaitsee Harhalan kylän eteläosassa, Pinteleen vesistön länsirannalla.

Kaavaluonnos nähtävänä 26.11.-28.12.2012:
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos