Ranta-asemakaavat

Parinsalon ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Parinsalossa Pälkäneveden luoteisosassa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 15,4 ha. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan rakennusoikeutta ja kaavamääräyksiä lainsäädännön ja Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisiksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.12.2019-10.1.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

Osalliset voivat esittää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläoloaikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.

 

Jylhäniemen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Kukkiajärven vesistön länsirannalla. Hanke koskee Pälkäneen kunnan Puutikkalan kylän tilaa Vilppula RN:o 2:26.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 17.1.-15.2.2011:
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluaineisto nähtävänä 21.3.-19.4.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus nähtävänä 1.11.-1.12.2017:

- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

 

Kukkiasaaren ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Kukkian vesistön alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu Kukkiasaari, Päiväsaari, Kaakkoluoto sekä muita pienempiä saaria/luotoja.

- Vireilletulokuulutus 23.8.2012.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 23.8.-21.9.2012.

Kaavaluonnos nähtävänä 23.3.-22.4.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostus liitteet

 

Pinteleen ranta-asemakaavan muutos

 

Suunnittelualue sijaitsee Harhalan kylän eteläosassa, Pinteleen vesistön länsirannalla.

Kaavaluonnos nähtävänä 26.11.-28.12.2012:
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos