Tontin varaaminen

Tontin voit varata täyttämällä varaushakemuksen ja toimittamalla sen kunnanvirastoon. Varaushakemuksen saapumisen jälkeen kunnanjohtaja tai hallintojohtaja tekee varauspäätöksen varatusta tontista. Varauksen tekijä saa postitse kotiinsa varauspäätöksen ja laskun varausmaksun maksamisesta. Varausmaksu on 10 % tontin nimelliskauppahinnasta, kuitenkin vähintään 500 euroa. Tontin varausmaksu hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta. Varaus on voimassa vuoden varauspäätöksen antamisesta alkaen. Ostajan on tehtävä lopullinen kauppa varausajan puitteissa tai varaus raukeaa. Varausmaksua ei palauteta missään tapauksessa. Varausajan umpeutumisen jälkeen kunta voi myydä tontin toiselle ostajalle. Tontti voidaan myydä harkinnan mukaan varauksen tehneelle myös varausajan umpeutumisen jälkeen.

Mikäli kaksi tai useampia ostajia tekee varaushakemuksen samasta tontista, huomioidaan ensin saapuneeksi kirjattu varaushakemus.

Omakotitontin varaushakemus
Rivitalotontin varaushakemus

Tontinvaraushakemus palautetaan täytettynä os. Pälkäneen kunta, Tonttiasiat, Keskustie 1, 36600 Pälkäne. Tontinvarauslomakkeen voit pyytää myös puhelimitse kunnanvirastosta, p. 03 579 11.

Lisätiedot
Elinkeinojohtaja
Jaana Koivisto
p. 050 521 5240
etunimi.sukunimi@palkane.fi