Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta tukee jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä vastaten lasten erilaisiin tuen tarpeisiin monipuolisesti. Lapsen tukeminen jaotellaan kasvun ja oppimisen tuen yleiseksi, tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat tukemisen lähtökohtana, kun taas tuen järjestäminen perustuu lapsen vahvuuksiin ja oppimis- ja kehitystarpeisiin.

Lapsen tarvitseman tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja vähäisestä vahvempaan. On tärkeää, että lapsen tarvitsema tuki järjestetään heti tuen tarpeen ilmettyä ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Hoito- ja kasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä sekä muokaten oppimis- ja kasvuympäristöä lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukeviksi. Lapsen kasvun ja oppimisen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Ryhmään voidaan palkata ryhmäavustaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija. Hän ohjaa ja neuvoo päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi hän mm. vetää lapsille pienryhmiä ja toimii suunnitelmallisesti yhdessä ryhmän kasvatushenkilöstön kanssa. Veo on aina mukana tukea tarvitsevan lapsen yhteistyössä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa.

Tuki esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Outi Kettunen
p. 050 432 3382
etunimi.sukunimi@palkane.fi