Kostian koulun sisäilma-asiat

Kostian koulun sisäilma

Tämä sivu on tarkoitettu Kostian koulun sisäilma-asioista tiedottamiseen. Koulun sisäilma-asioiden tiimoilta on perustettu oma työryhmä, joka tiedottaa aiheesta säännöllisesti tällä sivulla.

Kostian koululla on tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus:

Kuntotutkimuksen tulokset

Loggeritietoja:
Taulukko 1
Taulukko 2
Taulukko 3
Taulukko 4
Taulukko 5

Lisätietoja:

Pälkäneen kunnan tekninen johtaja, p. 0400 633 350

Mikko Salin, Inspector Sec Oy, p. 045 866 2929

 

TIEDOTE KOSTIAN KOULUN REMONTIN TILANTEESTA 20.5.2020

Kostian koulun saneeraus on suunnitteluvaiheessa. Saneerauksen suunnittelusta vastaa A-Insinöörit Oy.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.5. myöntänyt suunnitteluun lisäaikaa. Suunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Vasta suunnitelman valmistuttua tiedetään remontin laajuus ja arvioitu kesto. Nämä tiedot puolestaan vaikuttavat tarvittavaan väistötilaratkaisuun. Koska suunnittelu valmistuu vasta keskikesällä koulujen loma-aikaan, valmistautuu koulu aloittamaan lukuvuoden 2020-2021 nykyisissä tiloissa. Tekninen toimi ja sivistystoimi valmistelevat väistötilaratkaisua. Projektiin palkataan koordinaattori.

Koulun korjaussuunnittelutyöryhmään kuuluu suunnittelijoiden lisäksi teknisen lautakunnan edustajat, sivistysjohtaja, koulun vararehtori, LVI – suunnittelusta vastaavan Optiplan Oy:n edustajat ja tekninen johtaja. Suunnittelutyöryhmän kokouksia on ollut tähän mennessä neljä (viimeisin 15.5.2020). Ryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein.

Koulua varten perustettiin jo aiemmin talvella sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu koulun rehtori ja vararehtori, kunnan työsuojelupäällikkö, koululääkäri ja –terveyden­hoitaja, kunnan työterveyslääkäri ja -terveyshoitaja, vanhempainyhdistyksen kaksi edustajaa, tekninen johtaja sekä tutkimuksia tehneen yrityksen (Inspector Sec) edustaja.

Pälkäneellä, 20.5.2020

Matti Vesava, tekninen johtaja Tiina Kivinen, sivistysjohtaja

 

TIEDOTE KOSTIAN KOULUN REMONTIN TILANTEESTA 6.5.2020

Kostian koulun saneeraus on edelleen suunnitteluvaiheessa. Saneerauksen suunnittelusta vastaa A-Insinöörit Oy.
Suunnittelija on pyytänyt lisäaikaa suunnitelmien tekoon. Suunnitelmien valmistumisen alkuperäinen aikataulu oli toukokuun 2020 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta käsittelee lisäaikapyyntöä kokouksessaan 11.5.2020.

Suunnittelua varten kerätään kaikki mahdollinen tieto kohteesta. Kesällä 2019 ja alkuvuodesta 2020 tehdyt kohteen sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset ja niiden tulokset muodostavat suunnitteluaineiston keskeisen rungon. Suunnittelussa huomioidaan koko koulurakennus. Kunta pitää tärkeänä, että saneeraus tullaan toteuttamaan kaikki huomioitavissa olevat riskitekijät eliminoivalla tavalla ja suunnitelmat tehdään tältä pohjalta.

Koulun korjaussuunnittelutyöryhmään kuuluu suunnittelijoiden lisäksi teknisen lauta-kunnan edustajat, sivistysjohtaja, koulun vararehtori, LVI-suunnittelusta vastaavan Optiplan Oy:n edustajat ja tekninen johtaja. Suunnittelutyöryhmän kokouksia on ollut tähän mennessä kolme (viimeisin 30.4.2020). Ryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein.

Koulua varten perustettiin jo aiemmin talvella sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu koulun rehtori ja vararehtori, kunnan työsuojelupäällikkö, koululääkäri ja –terveydenhoitaja, kunnan työterveyslääkäri ja -terveyshoitaja, vanhempainyhdistyksen kaksi edustajaa, tekninen johtaja sekä tutkimuksia tehneen yrityksen (Inspector Sec) edustaja.

Tämänhetkisen tiedon valossa on syytä varautua siihen, että koulu toimii väistötiloissa koko lukuvuoden 2020-2021. Väistötilojen suunnittelu ja järjestelyt on aloitettu. Tiedotamme lisää teknisen lautakunnan 11.5.2020 pidettävän kokouksen jälkeen.

Pälkäneellä, 6.5.2020
Matti Vesava, tekninen johtaja
Tiina Kivinen, sivistysjohtaja

 

Tiedote 5.3.2020

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 4.3.2020 yhteenveto

Tilannekatsaus
Hiihtolomaviikolla koululla tehtiin ilmanvaihtokanavien puhdistus ja samalla mitattiin ilmamäärät. Puhdistuksen yhteydessä löytyi myös joitain laitevikoja. Mietitään, mitä muutoksia voidaan tehdä jo olemassa olevilla laitteilla. Koulun A-rakennuksessa on tällä hetkellä vain koneellinen poistoilma. Korvausilma tulee aukoista mm. ikkunoista. Rakennus vaatii myös koneellisen korvausilman joko luokkakohtaisesti tai yhtenäisen.
Taloautomatiikkaa tarkastettiin myös. Muiden laitteiden osalta tarkastelua jatketaan edelleen. Rakennuksessa on siten korjauksia vaativa LVI-puoli ja muu rakennuksen rakenteellinen osuus. Rakenteellisesta kuntokorjauksesta tarjouspyynnöt on jätetty ja tarjousten jättöaika päättyy 9.3. Tavoitteena on, että korjausten suunnitelmat ovat valmiit huhtikuun lopussa. Korjaustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa kesäkuun alussa ja ne kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun saakka. Korjaukset tullaan tekemään laajimman vaihtoehdon mukaan. Syksyllä Kostian koulun oppilaille tultaneen tarvitsemaan myös korvaavia tiloja

Sisäilmakyselyt
Elina Kauppila Inspector Sec Oy:stä kertoi sisäilmaryhmälle Kostian koulun henkilökunnalle tehdystä sisäilmakyselystä ja sen tuloksista. Kyselyn pohjalta tullaan järjestämään Kostian koulun henkilökunnalle tiedotustilaisuus ja lasten vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuuksissa ovat paikalla kaikki asiantuntijat.

Viestittäminen ja jatkotoimenpiteet
Tiedostusta on lisättävä edelleen. Jatkossa Kostian koulun lasten vanhemmille lähetetään Wilma -viesti sisäilma-asioista joka viikko; tekninen johtaja tiedottaa koulun rehtoria, joka laittaa viestin vanhemmille Wilmaan. Aikaisemmin suunniteltua erityistä sähköpostiosoitetta vanhempien kysymyksille ei perusteta vaan jokaisen sisäilmatyöryhmään kuuluvan sähköpostiosoitteet lisätään sisäilmatyöryhmän nettisivuille.

Inspector Sec Oy:n sovitut lisätutkimukset on tehty ja niiden tuloksia odotellaan.
 

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous pidetään 30.3. klo 15.00.
 

 

Tiedote 17.1.2020

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 16.1.2020 yhteenveto

LVI-työryhmä Kostian koulun sisäilmaan liittyen on aloittanut toimintansa. Ryhmään kuuluu edustus kunnan teknisestä toimesta, Inspector Sec Oy:stä sekä Optiplanin edustus. Ryhmän tarkoituksena on ilmanvaihdon tutkiminen. Ilmanvaihdon automatiikka on tarkastettu ja sen mukaiset muutokset on tehty. Yhteenvetoraportti ei ole vielä valmistunut mutta se saadaan lähiaikoina. Tarjous jatkotutkimusten osalta on nyt saatu ja se menee käsittelyyn seuraavaan tekniseen lautakuntaan. Näiden tutkimusten perusteella tiedetään, mitä lähdetään korjaamaan.
 

Sisäilmakyselyt
Suunnitelman mukainen kysely koulun henkilökunnalle on parhaillaan menossa. Tämän hetkinen vastausprosentti on n. 60 %, tuloksia aletaan avata kun vastauksia on tullut 70%.
Lapsille (3-5 luokkalaiset) suunnattu kysely toteutetaan helmikuun alussa, kestäen muutaman päivän. Tämä kysely oli tarkoitus alun perin pitää kaikilla kouluilla mutta pienen lapsimäärän vuoksi Rautajärvi ja Harhala jäävät otoksesta pois.

Aluehallintovirasto piti 7.1. Kostian koululla työsuojelutarkastuksen. Tarkastaja Kirsi Vattulainen lähetti sisäilmatyöryhmälle seuraavat terveiset:

  • Aikataulujen pettämiseen tulee varautua: mahdolliset väistötilat sekä esim. kouluruokailun järjestäminen, jos remontti viivästyy.
  • Uudet sisäilmakyselyt tulee tehdä muutostöiden jälkeen
  • Työterveysviranomaisen taholta tulee tehdä terveysvaarojenkartoitus ja arviointi.
  • Huhti-toukokuussa hän tulee pitämään koululla uuden tarkastuksen

    Viestittäminen ja jatkotoimenpiteet

Lasten vanhempien suunnalta on tullut kysymyksiä koskien heidän näkemyksiensä huomioimista sisäilma-asiassa. Sisäilmatyöryhmä keskusteli siitä, kuinka luotettavia lasten vastaukset kaiken kaikkiaan ovat. Toisaalta jos vanhemmat lapsensa kanssa yhdessä vastaavat kyselyyn voi luotettavuus myös silloin kärsiä. Lapset kuitenkin ovat niitä, jotka aikaansa rakennuksessa ensisijaisesti viettävät.

Vanhemmat ovat myös kyselleet sitä, että keneen voi olla yhteydessä, jos haluaa vastauksia kysymyksiin ja mieltä askarruttaviin asioihin. Tätä yhteydenottoa varten ryhmä päätti selvittää kysymyksille varatun sähköpostiosoitteen käyttöönottoa.

Sisäilmatyöryhmä keskusteli vielä siitä, että myös muihin rakennuksiin (Kostian esiopetus ja Vpk) tulisi tehdä sisäilmatutkimukset. Tekninen johtaja vie asiaa eteenpäin.

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous pidetään 17.2. klo 15.30.
 

Tiedote 13.12.2019

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 12.12.2019 yhteenveto

Kokouksessa käytiin ensin läpi Pälkäneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä sisäilma-asiaan liittyen. Lautakunta oli päättänyt teettää IV-järjestelmien kokonaisvaltaisen selvityksen, järjestelmien tarvittavat muutos-, säätö- ja korjaustyöt yhdessä Inspector Sec Oy:n ja kunnan valitsemien IV-alan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi päätettiin teettää raporteissa mainitut ja tarvittavat jatkotutkimukset. Toimenpiteitä ei ole ensi vuoden talousarvioon budjetoituna, mutta lisämääräraha anotaan erikseen toimenpiteiden mukaisesti. Jatkotutkimukset aloitetaan tammikuussa ja korjaustoimenpiteet tehdään ensi kesän aikana.

Koulun henkilökunnalle tehtävän sisäilmakyselyn toteuttaa Inspector Sec Oy, mutta sama kysely ei sovellu lapsille. Koulun oppilaille tehtävä sisäilmakysely toteutetaan Thl:ltä tilattavalla kyselylomakkeella. Koska minimitilaus käsittää viisi koulua, sisäilmatyöryhmä päätti tilata kyselyn samalla kaikille kouluille. Kostian koulun rehtori laatii tiedotteen lasten vanhemmille sisäilmakyselyn toteuttamisesta Kostian koululla. Kysely toteutetaan ajalla 7.2.–21.2.2020.

Kostian koulun ensimmäisen kerroksen 3b luokka tulee siivota pölyttömäksi. Toimenpide tulee tehdä kahteen kertaan, jotta tulos oli mahdollisimman hyvä ja erityisesti yläpölyihin tulee kiinnittää huomiota. Siivoukset tehdään Thl:n ohjeita noudattaen ja ne pyritään tekemään joululoman aikana. Koulun rehtori sopii asiasta siivous- ja ruokahuollon kanssa. Koulun piha-alueille kertyvät lumikasat pyritään poistamaan rakennuksien läheisyydestä.

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 16.1.2020.
 

Tiedote 2.12.2019

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 28.11.2019 yhteenveto

Työryhmä kävi läpi Kostian koulun sisäilmaongelmien taustaa ja 25.10.2019 valmistunutta Inspector Sec Oy:n tutkimusraporttia, joka löytyy kokonaisuudessaan myös sisäilmatyöryhmän nettisivuilta. Tällä hetkellä koulun ensimmäisen kerroksen yhteen luokkaan on tehty koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä, jonka toimintaa seurataan lokkerilaitteella. Lisäksi koulussa on rajoitettu oleskeluaikaa kellarikerroksen luokkatiloissa.

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 2.12. koulun korjaustarpeita. Mikko Salin, Inspector Sec Oy:n tutkimuspalvelujohtaja on antanut neljä vaihtoehtoista arviota tarpeista: kevyen mallin, raskaan mallin, väistötilan tai uuden koulun. Toteutettavasta vaihtoehdosta tiedotetaan myöhemmin, sitten kun asia on saanut virallisen päätöksen.
Ennen varsinaisia koulun korjaustoimenpiteitä on koulun ilmanvaihto säädettävä toimimaan optimaalisesti, tämä työ on jo alkanut.

Kostian koulun oppilaille tehdään oma sisäilmakysely. Vaihtoehtoina ovat Inspector Sec Oy:n laatima kysely tai THL:n kysely. Tekninen johtaja pyytää kysymyspohjan Inspector Sec Oy:lta terveyspuolen viranomaisten arvioitavaksi. Koulun rehtori lähettää linkin kyselyyn Wilman kautta kaikille huoltajille.

Sisäilmaoireiluun liittyvissä kysymyksissä vanhemmat/oppilaat ja henkilökunta voivat olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin, työterveyshuoltoon tai kouluterveydenhoitajaan.

Työryhmä valitsi vielä vanhempien edustajiksi sisäilmatyöryhmään Koti ja koulu-yhdistyksen Anna-Maria Fahlgren-Piekkarin ja Elisa Lohtanderin.

 

Tiedote 26.11.2019

Tiedote Kostian koulun sisäilmatyöryhmän perustamisesta

Kostian koululle on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki keskeisimmät sidosryhmät ja asiantuntijat.

Ryhmän tavoitteena on saada kaikki sidosryhmät sitoutumaan samoihin tavoitteisiin, pitää kaikki asianosaiset ajan tasalla, ottaa kantaa tilojen käyttöön, reagoida polttaviin kysymyksiin, antaa toimeksiantoja "työrukkasille", seurata korjaavia toimia ja niiden vaikuttavuutta sekä seurata tutkimusten ja korjausprosessin kulkua.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 28.11. Kokoontumisen jälkeen tiedotetaan heti ryhmässä päätetyistä toimenpiteistä ja ohjeistuksista.

Työryhmän kokoonpano:

Terhi Pfaffli, koululääkäri

Maarit Koskela, kouluterveydenhoitaja

Markku Saulamaa, työterveyslääkäri,

Tuulikki Tiitto, työterveydenhoitaja

Anni Remahl, avoterveydenhuollon osastonhoitaja, Kangasalan kunta

Juha Forsman, työsuojelupäällikkö

Sari Halonen, rehtori

Riitta Tiitola, vararehtori

Vanhempien edustaja

Matti Vesava, tekninen johtaja

Lisätietoja:

Matti Vesava, Pälkäneen kunnan tekninen johtaja, p. 0400 633 350

Mikko Salin, Inspector Sec Oy, p. 045 866 2929