Kostian koulun sisäilma-asiat

Kostian koulun sisäilma

Tämä sivu on tarkoitettu Kostian koulun sisäilma-asioista tiedottamiseen. Koulun sisäilma-asioiden tiimoilta on perustettu oma työryhmä, joka tiedottaa aiheesta säännöllisesti tällä sivulla.

Kostian koululla on tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus:

Kuntotutkimuksen tulokset

Loggeritietoja:
Taulukko 1
Taulukko 2
Taulukko 3
Taulukko 4
Taulukko 5

Lisätietoja:

Matti Vesava, Pälkäneen kunnan tekninen johtaja, p. 0400 633 350

Mikko Salin, Inspector Sec Oy, p. 045 866 2929

 

Tiedote 17.1.2020

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 16.1.2020 yhteenveto

LVI-työryhmä Kostian koulun sisäilmaan liittyen on aloittanut toimintansa. Ryhmään kuuluu edustus kunnan teknisestä toimesta, Inspector Sec Oy:stä sekä Optiplanin edustus. Ryhmän tarkoituksena on ilmanvaihdon tutkiminen. Ilmanvaihdon automatiikka on tarkastettu ja sen mukaiset muutokset on tehty. Yhteenvetoraportti ei ole vielä valmistunut mutta se saadaan lähiaikoina. Tarjous jatkotutkimusten osalta on nyt saatu ja se menee käsittelyyn seuraavaan tekniseen lautakuntaan. Näiden tutkimusten perusteella tiedetään, mitä lähdetään korjaamaan.
 

Sisäilmakyselyt
Suunnitelman mukainen kysely koulun henkilökunnalle on parhaillaan menossa. Tämän hetkinen vastausprosentti on n. 60 %, tuloksia aletaan avata kun vastauksia on tullut 70%.
Lapsille (3-5 luokkalaiset) suunnattu kysely toteutetaan helmikuun alussa, kestäen muutaman päivän. Tämä kysely oli tarkoitus alun perin pitää kaikilla kouluilla mutta pienen lapsimäärän vuoksi Rautajärvi ja Harhala jäävät otoksesta pois.

Aluehallintovirasto piti 7.1. Kostian koululla työsuojelutarkastuksen. Tarkastaja Kirsi Vattulainen lähetti sisäilmatyöryhmälle seuraavat terveiset:

  • Aikataulujen pettämiseen tulee varautua: mahdolliset väistötilat sekä esim. kouluruokailun järjestäminen, jos remontti viivästyy.
  • Uudet sisäilmakyselyt tulee tehdä muutostöiden jälkeen
  • Työterveysviranomaisen taholta tulee tehdä terveysvaarojenkartoitus ja arviointi.
  • Huhti-toukokuussa hän tulee pitämään koululla uuden tarkastuksen

    Viestittäminen ja jatkotoimenpiteet

Lasten vanhempien suunnalta on tullut kysymyksiä koskien heidän näkemyksiensä huomioimista sisäilma-asiassa. Sisäilmatyöryhmä keskusteli siitä, kuinka luotettavia lasten vastaukset kaiken kaikkiaan ovat. Toisaalta jos vanhemmat lapsensa kanssa yhdessä vastaavat kyselyyn voi luotettavuus myös silloin kärsiä. Lapset kuitenkin ovat niitä, jotka aikaansa rakennuksessa ensisijaisesti viettävät.

Vanhemmat ovat myös kyselleet sitä, että keneen voi olla yhteydessä, jos haluaa vastauksia kysymyksiin ja mieltä askarruttaviin asioihin. Tätä yhteydenottoa varten ryhmä päätti selvittää kysymyksille varatun sähköpostiosoitteen käyttöönottoa.

Sisäilmatyöryhmä keskusteli vielä siitä, että myös muihin rakennuksiin (Kostian esiopetus ja Vpk) tulisi tehdä sisäilmatutkimukset. Tekninen johtaja vie asiaa eteenpäin.

Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous pidetään 17.2. klo 15.30.
 

Tiedote 13.12.2019

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 12.12.2019 yhteenveto

Kokouksessa käytiin ensin läpi Pälkäneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä sisäilma-asiaan liittyen. Lautakunta oli päättänyt teettää IV-järjestelmien kokonaisvaltaisen selvityksen, järjestelmien tarvittavat muutos-, säätö- ja korjaustyöt yhdessä Inspector Sec Oy:n ja kunnan valitsemien IV-alan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi päätettiin teettää raporteissa mainitut ja tarvittavat jatkotutkimukset. Toimenpiteitä ei ole ensi vuoden talousarvioon budjetoituna, mutta lisämääräraha anotaan erikseen toimenpiteiden mukaisesti. Jatkotutkimukset aloitetaan tammikuussa ja korjaustoimenpiteet tehdään ensi kesän aikana.

Koulun henkilökunnalle tehtävän sisäilmakyselyn toteuttaa Inspector Sec Oy, mutta sama kysely ei sovellu lapsille. Koulun oppilaille tehtävä sisäilmakysely toteutetaan Thl:ltä tilattavalla kyselylomakkeella. Koska minimitilaus käsittää viisi koulua, sisäilmatyöryhmä päätti tilata kyselyn samalla kaikille kouluille. Kostian koulun rehtori laatii tiedotteen lasten vanhemmille sisäilmakyselyn toteuttamisesta Kostian koululla. Kysely toteutetaan ajalla 7.2.–21.2.2020.

Kostian koulun ensimmäisen kerroksen 3b luokka tulee siivota pölyttömäksi. Toimenpide tulee tehdä kahteen kertaan, jotta tulos oli mahdollisimman hyvä ja erityisesti yläpölyihin tulee kiinnittää huomiota. Siivoukset tehdään Thl:n ohjeita noudattaen ja ne pyritään tekemään joululoman aikana. Koulun rehtori sopii asiasta siivous- ja ruokahuollon kanssa. Koulun piha-alueille kertyvät lumikasat pyritään poistamaan rakennuksien läheisyydestä.

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 16.1.2020.
 

Tiedote 2.12.2019

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokoontumisen 28.11.2019 yhteenveto

Työryhmä kävi läpi Kostian koulun sisäilmaongelmien taustaa ja 25.10.2019 valmistunutta Inspector Sec Oy:n tutkimusraporttia, joka löytyy kokonaisuudessaan myös sisäilmatyöryhmän nettisivuilta. Tällä hetkellä koulun ensimmäisen kerroksen yhteen luokkaan on tehty koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä, jonka toimintaa seurataan lokkerilaitteella. Lisäksi koulussa on rajoitettu oleskeluaikaa kellarikerroksen luokkatiloissa.

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 2.12. koulun korjaustarpeita. Mikko Salin, Inspector Sec Oy:n tutkimuspalvelujohtaja on antanut neljä vaihtoehtoista arviota tarpeista: kevyen mallin, raskaan mallin, väistötilan tai uuden koulun. Toteutettavasta vaihtoehdosta tiedotetaan myöhemmin, sitten kun asia on saanut virallisen päätöksen.
Ennen varsinaisia koulun korjaustoimenpiteitä on koulun ilmanvaihto säädettävä toimimaan optimaalisesti, tämä työ on jo alkanut.

Kostian koulun oppilaille tehdään oma sisäilmakysely. Vaihtoehtoina ovat Inspector Sec Oy:n laatima kysely tai THL:n kysely. Tekninen johtaja pyytää kysymyspohjan Inspector Sec Oy:lta terveyspuolen viranomaisten arvioitavaksi. Koulun rehtori lähettää linkin kyselyyn Wilman kautta kaikille huoltajille.

Sisäilmaoireiluun liittyvissä kysymyksissä vanhemmat/oppilaat ja henkilökunta voivat olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin, työterveyshuoltoon tai kouluterveydenhoitajaan.

Työryhmä valitsi vielä vanhempien edustajiksi sisäilmatyöryhmään Koti ja koulu-yhdistyksen Anna-Maria Fahlgren-Piekkarin ja Elisa Lohtanderin.

 

Tiedote 26.11.2019

Tiedote Kostian koulun sisäilmatyöryhmän perustamisesta

Kostian koululle on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki keskeisimmät sidosryhmät ja asiantuntijat.

Ryhmän tavoitteena on saada kaikki sidosryhmät sitoutumaan samoihin tavoitteisiin, pitää kaikki asianosaiset ajan tasalla, ottaa kantaa tilojen käyttöön, reagoida polttaviin kysymyksiin, antaa toimeksiantoja "työrukkasille", seurata korjaavia toimia ja niiden vaikuttavuutta sekä seurata tutkimusten ja korjausprosessin kulkua.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 28.11. Kokoontumisen jälkeen tiedotetaan heti ryhmässä päätetyistä toimenpiteistä ja ohjeistuksista.

Työryhmän kokoonpano:

Terhi Pfaffli, koululääkäri

Maarit Koskela, kouluterveydenhoitaja

Markku Saulamaa, työterveyslääkäri,

Tuulikki Tiitto, työterveydenhoitaja

Anni Remahl, avoterveydenhuollon osastonhoitaja, Kangasalan kunta

Juha Forsman, työsuojelupäällikkö

Sari Halonen, rehtori

Riitta Tiitola, vararehtori

Vanhempien edustaja

Matti Vesava, tekninen johtaja

Lisätietoja:

Matti Vesava, Pälkäneen kunnan tekninen johtaja, p. 0400 633 350

Mikko Salin, Inspector Sec Oy, p. 045 866 2929