Oppilashuolto

Koulun oppilashuollon tehtävänä on luoda oppilaille hyvät ja turvalliset puitteet päivittäiselle koulutyölle.
Jokaisella koululla on oppilashuoltoryhmä.

Oppilashuoltotyötä tekevät koulujen rehtorit, opettajat, erityisopettajat sekä koulupsykologi ja koulukuraattori.

Koulupsykologi
Hanna Keskinen
p. 050 341 3989
etunimi.sukunimi@palkane.fi                                                                                                                                                                 Työhuone: Pälkäneen kunnanvirastolla Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Koulukuraattori
Kirsi Andrejeff-Keränen
p. 0400 940 881 (Kostian koulu, yhteiskoulu/lukio, Harhalan koulu)
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Koulujen perhetyöstä vastaa perhetyöntekijä Hanna Hinkka, p. 040 747 1991 (Aitoon, Kirkonkylän ja Rautajärven koulu) etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluissa oppilaiden terveydestä huolehtivat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys sekä tukea terveellisten elämäntapojen omaksuminen.

Määräaikaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon.
Ensimmäisen, viidennen sekä yhdistettynä seitsemännen ja kahdeksannen luokan tarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä. Huoltaja kutsutaan tarkastukseen mukaan.
Välivuosina terveydenhoitaja tekee suppeamman tarkastuksen.
Oppilaat pyritään tarkastamaan vuosittain.

Kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa seuraavista numeroista:
Aitoon koulu, Kostianvirran yhtenäiskoulun Kostian koulu ja Luopioisten kirkonkylän koulu p. 050 415 2268 / Sari Airola
Kostianvirran yhtenäiskoulun Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio p. 050 430 8571 / Ira Airomies

Hammashoito

Koululaisten hammashoidosta vastaa terveyskeskuksen hammaslääkäri.
Ajanvaraus keskitetysti sekä Pälkäneen että Luopioisten hammashoitolaan
ma-pe klo 8-15, p. 03 565 54023

Poissaoloihin puuttuminen Pälkäneen kunnan perusopetuksessa

Poissoloihin puuttumisen malli

Nepsy-toiminta

Palvelu perheille, joilla on haasteellisesti käyttäytyvä lapsi. Lapsella voi olla todettu ADHD, ADD, autismikirjon häiriö, näiden piirteitä tai hänellä voi olla haastava temperamentti. Diagnoosia ei tarvita palvelun saamiseksi.

Palvelu on maksutonta, tavoitteellista sekä määräaikaista ja sen toteuttaa koulutettu ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Palvelun tarkoituksena on antaa perheelle käytännön vinkkejä arjen haastaviin tilanteisiin. Pääasialliset palvelun muodot ovat yksilö- ja/tai perhetapaamiset sekä mahdollisesti ryhmätoiminta.

Valmentaja voi tavata perhettä tai lasta joko kotona tai lapsen muussa arjen ympäristössä. Tapaamisia on 1-5 kertaa, jonka jälkeen jatko palvelulle arvioidaan. Palvelu toteutetaan arkisin klo 8-18 välillä.

Perhe voi hakeutua palvelun piiriin joko itse tai lapsi voi ohjautua sinne arjen ympäristön ammattihenkilöiden avulla. Yhteydenotto tehdään puhelimitse ja puhelun aikana toteutetaan alkukartoituskysely, jonka pohjalta arvioidaan palvelun sopivuutta.

Yhteydenotot:
Elina Karstu (kouluikäiset)                                                
puh. 050 4620266                                                              
elina.karstu@palkane.fi                                                     
puhelinaika ke klo 12.30–13.30