Avustukset

LIIKUNTA-, NUORISO- KULTTUURI- JA KYLÄYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMISEEN SEKÄ YRITTÄJÄKASVATUKSEEN

Kunta myöntää vuosittain avustuksia liikunta-, nuoriso- kulttuuri- ja kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen sekä yrittäjäkasvatukseen. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille, joiden toiminta tapahtuu Pälkäneen kunnan alueella. Järjestöavustuksia jaettaessa painotetaan paikallista harkintaa.

Avustukset julistetaan haettaviksi syyskuun aikana paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla. Avustusta haettaessa on käytettävä erillistä hakulomaketta sekä noudatettava annettuja ohjeita.

Nuoriso- ja liikuntatoiminnalla tarkoitetaan ensisijaisesti alle 18-vuotiaille kuntalaisille tarkoitettua toimintaa. Avustuksia myönnettäessä toissijaisena huomioidaan myös 18-29 -vuotiaille ja tätä vanhemmille tarkoitettu toiminta. Kulttuuritoiminnan tukemisessa huomioidaan kaiken ikäisille järjestetty toiminta. Kyläavustus on luonteeltaan yleisavustus, jolla on tarkoitus kattaa kylän yhteistöllisyyttä ylläpitävää toimintaa. Tarkoitus on, että kunnan tuki kohdistuu kunkin kylän osalta vain yhdelle yhteisölle, mikäli toimijoita on useampia. Uimapaikkojen ylläpidosta yhdistykset saavat erillisen korvauksen.

Avustusta haettaessa tulee perehtyä Pälkäneen kunnan avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin sekä hakuohjeisiin (linkit alla). Huomioithan, että täytettävät lomakkeet toimivat ainoastaan seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge ja Explorer.

 

AVUSTUSTEN HAKUKÄYTÄNTÖ JA PERUSTEET VUODELLE 2020:

Pälkäneen kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet (Linkki)

Avustusten hakuohje (linkki)

Liikunta-avustus hakulomake (linkki)

Nuorisoavustus hakulomake (linkki)

Kulttuuriavustus hakulomake (linkki)

Kyläavustus hakulomake (linkki)

Yrittäjäkasvatusavustus hakulomake (linkki)