Avustukset

LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUKSET

Kunta myöntää vuosittain avustuksia liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille, joiden toiminta tapahtuu Pälkäneen kunnan alueella. Järjestöavustuksia jaettaessa painotetaan paikallista harkintaa. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja toimintojen sekä ryhmien määrä.

Avustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun aikana paikallislehdessä, kunnan internet-sivuilla ja ilmoitustaululla. Avustusta haettaessa on käytettävä erillistä hakulomaketta sekä noudatettava annettuja ohjeita.

Nuoriso- ja liikuntatoiminnalla tarkoitetaan ensisijaisesti alle 18-vuotiaille kuntalaisille tarkoitettua toimintaa. Avustuksia myönnettäessä toissijaisena huomioidaan myös 18-29 -vuotiaille ja tätä vanhemmille tarkoitettu toiminta. Kulttuuritoiminnan tukemisessa huomioidaan kaiken ikäisille järjestetty toiminta.

Avustusten hakukäytäntö ja perusteet muuttuvat vuodelle 2020. Uudesta hakukäytännöstä järjestetään hakijoille tiedotustilaisuus elokuussa.

Kuulutus 13.3.2019
Hakuohje
Hakulomake (pdf-lomake, jonka tiedot voi täydentää tietokoneella)

Kylätoiminta-avustukset

Kunta avustaa vuosittain myös kylätoimintaa ylläpitäviä yhteisöjä, joita ovat mm. kyläyhdistykset ja eräät VPK:t. Tarkoitus on, että kunnan tuki kohdistuu kunkin kylän osalta vain yhdelle yhteisölle, mikäli toimijoita on useampia. Avustus on luonteeltaan yleisavustus, jolla on tarkoitus kattaa kylän yhteistöllisyyttä ylläpitävää toimintaa. Uimapaikkojen ylläpidosta yhdistykset saavat erillisen korvauksen.

Avustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun aikana paikallislehdessä, kunnan internet-sivuilla ja ilmoitustaululla. Avustusta haettaessa on käytettävä erillistä hakulomaketta sekä noudatettava annettuja ohjeita.

Kylätoiminta-avustusten hakukäytäntö ja perusteet muuttuvat vuodelle 2020. Uudesta hakukäytännöstä järjestetään hakijoille tiedotustilaisuus elokuussa.

Kuulutus 13.3.2019
Hakulomake (pdf-lomake, jonka tiedot voi täydentää tietokoneella)