Avustukset

AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- KULTTUURI- JA KYLÄYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMISEEN SEKÄ YRITTÄJÄKASVATUKSEEN

Vuonna 2022 myönnettyjen avustusten raportointi on käynnissä. Raportointilomakkeen löydät tästä
Avustustusten raportointilomake
 

Kunta myöntää vuosittain avustuksia liikunta-, nuoriso- kulttuuri- ja kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen sekä yrittäjäkasvatukseen. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille, joiden toiminta tapahtuu Pälkäneen kunnan alueella. Järjestöavustuksia jaettaessa painotetaan paikallista harkintaa.

Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Hakuaika on 1.2. - 4.3.2022 klo 15 mennessä. Avustusten hakuajat ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla ja paikallislehdessä. Avustusta haettaessa on käytettävä erillistä hakulomaketta sekä noudatettava annettuja ohjeita.

Avustusta haettaessa tulee perehtyä Pälkäneen kunnan avustustoiminnan periaatteisiin sekä hakuohjeisiin (linkit alla). Huomioithan, että täytettävät lomakkeet toimivat ainoastaan seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge ja Explorer.


Avustusohjeet ja -periaatteet sekä hakulomakkeet vuodelle 2022 

Hakuohjeet

Kyläavustuksen hakuohjeet lisätietoja elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@palkane.fi

Avustus yrittäjyyskasvatukseen, hakuohjeet lisätietoja elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@palkane.fi

Kulttuuriavustukset, hakuohjeet lisätietoja kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo, marketta.pyysalo@palkane.fi

Liikunta-avustukset, hakuohjeet lisätietoja liikuntakoordinaattori Petri Ketola, petri.ketola@palkane.fi

Nuorisotyön avustukset, hakuohjeet lisätietoja nuorisotyön koordinaattori Matti Heinämäki, matti.heinamaki@palkane.fi
 

Haku- ja raportointilomakkeet

Liikunta-avustus hakulomake

Nuorisoavustus hakulomake

Kulttuuriavustus hakulomake

Kyläavustus hakulomake

Yrittäjäkasvatusavustus hakulomake

Avustustusten raportointilomake


Pälkäneen kunnan järjestöopas


Urheilijoiden kannustusstipendien hakeminen

Tavoitteena on huomioida ja tukea menestyneitä pälkäneläisiä urheilijoita. Stipendi myönnetään kuluneen vuoden aikana saavutetusta kansallisesta tai kansainvälisestä menestyksestä yksilö- ja joukkuelajin urheilijoille tai koko joukkueelle. Kannustusstipendin hakeminen tapahtuu itsenäisesti seuran, yhdistyksen tai yksityishenkilön toimesta.

Kohderyhmä

Stipendien saajana voi olla pälkäneläiset 10-34 -vuotiaat urheilijat tai vastaavan ikäryhmän pälkäneläinen joukkue. Ikäryhmään kuuluvat henkilöt määritellään syntymävuoden perusteella. Urheilijan kotikunta tulee olla Pälkäneellä. Urheilijan edustama liikunta- tai urheiluseura/-joukkue voi olla myös ulkopaikkakuntalainen. Joukkuestipendiä hakevan joukkueen on edustettava pälkäneläistä seuraa tai liikuntaa järjestävää yhdistystä tai oltava sen jäsen.

Stipendin myöntämisen kelpoisuusvaatimukset

Kansallisen tason menestykseksi katsotaan vähintään mitali (1-3) tai ns. plakettisijoitus (4-6 sijat) nuorten tai aikuisten SM-kisoissa / SM-sarjassa. Tähän kuuluvat myös SM-kisojen viestimitalit (1-3) ja maajoukkue-edustus tai maajoukkueryhmään kuuluminen. Kansainvälisen tason menestykseksi katsotaan mitali ja pistesijat (4-6) PM-, EM- ja MM-tasolla.

Hakuohjeet

Hakuaika päättyy marraskuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hakuajan jälkeen saavutettu menestykseen perustuva hakemus on toimitettava kuluvan vuoden loppuun mennessä. Anomuksen voi tehdä seura, liikuntaa järjestävä yhdistys tai yksityishenkilö. Stipendit luovutetaan saajille kutsutilaisuudessa, joka järjestään seuraavan vuoden alussa.

 

Vuotta 2022 koskevat hakemukset tulee lähettää 2.12.2022 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta. Lomakkeen lähettäminen vaatii kirjautumisen ja tunnistautumisen Suomi-viestit -palvelussa.

Lisätietoja: petri.ketola@palkane.fi tai p. 040 5808270.


Kannustusstipendien hakulomake