Avustukset

AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- KULTTUURI- JA KYLÄYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMISEEN SEKÄ YRITTÄJÄKASVATUKSEEN

Kunta myöntää vuosittain avustuksia liikunta-, nuoriso- kulttuuri- ja kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen sekä yrittäjäkasvatukseen. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille, joiden toiminta tapahtuu Pälkäneen kunnan alueella. Järjestöavustuksia jaettaessa painotetaan paikallista harkintaa.

Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa ja hakuaika on helmi-maaliskuun aikana. Avustusten hakuajat ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla ja paikallislehdessä. Avustusta haettaessa on käytettävä erillistä hakulomaketta sekä noudatettava annettuja ohjeita.

Nuoriso- ja liikuntatoiminnalla tarkoitetaan ensisijaisesti alle 18-vuotiaille kuntalaisille tarkoitettua toimintaa. Avustuksia myönnettäessä toissijaisena huomioidaan myös 18-29 -vuotiaille ja tätä vanhemmille tarkoitettu toiminta. Kulttuuritoiminnan tukemisessa huomioidaan kaiken ikäisille järjestetty toiminta. Kyläavustus on luonteeltaan yleisavustus, jolla on tarkoitus kattaa kylän yhteistöllisyyttä ylläpitävää toimintaa. Tarkoitus on, että kunnan tuki kohdistuu kunkin kylän osalta vain yhdelle yhteisölle, mikäli toimijoita on useampia. 

Avustusta haettaessa tulee perehtyä Pälkäneen kunnan avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin sekä hakuohjeisiin (linkit alla). Huomioithan, että täytettävät lomakkeet toimivat ainoastaan seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge ja Explorer.

Avustusohjeet ja -periaatteet sekä hakulomakkeet vuodelle 2022 
Hakuohjeet ja lomakkeet päivitetään sivulle tammikuussa 2022

Pälkäneen kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet

Avustusten hakuohje

Liikunta-avustus hakulomake

Nuorisoavustus hakulomake

Kulttuuriavustus hakulomake

Kyläavustus hakulomake

Yrittäjäkasvatusavustus hakulomake

Pälkäneen kunnan järjestöopas