Sähköiset elinvoimapalvelut

Työ- ja elinkeinopalvelut

Yritystulkki
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/palkane/

Mela:n asiointipalvelu ja lomitusnetti
https://www.mela.fi/asiointipalvelut/

Työtie
https://www.tyotie.fi/

Sähköinen yritystonttivaraus
https://palkane.karttatiimi.fi/

Pälkäneen yrityshakemistot
https://palkane.yrityshakemistot.fi/