Sähköiset tekniset palvelut

Lupapiste.fi (rakennusluvat)
https://www.lupapiste.fi/

Lupapistekauppa
https://kauppa.lupapiste.fi/

Ilmoitus sammuneesta katuvalosta
https://palkane.karttatiimi.fi/palaute

Tonttien sähköinen varausjärjestelmä
https://palkane.karttatiimi.fi/