Aluevaalit

Aluevaalit 2022

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö, muun muassa laki hyvinvointialueesta (611/2021) tuli voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle valitaan aluevaaleissa 79 aluevaltuutettua. Hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Äänestäminen 

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Pälkäneen kunnan äänestyspaikat äänestysalueittain ovat:

  • Kostian virran pohjois- ja länsipuoli: Kostia Areena

  • Kostian virran etelä- ja itäpuoli: Kostia Areena

  • Luopioinen: Seuratalo

  • Aitoo: Aitoon Honkala

 

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Pälkäneen kunnan ennakkoäänestyspaikat

Kostia Areena

  • Arkisin koronatilanteesta johtuen klo 9-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäisille

Luopioisten Seuratalo

  • Arkisin koronatilanteesta johtuen klo 9-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäisille

Laitosäänestys

 

Ennakkoäänestys järjestetään kunnanhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitoksia, jotka toimivat ennakkoäänestyspaikkoina, ovat:

  • Kukkiakodon osastot

  • Kostiakoti

  • Attendo Satumetsä

 

Kotiäänestys

 

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Puhelinnumero on (03) 579 11

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lisätietoja

Vaalit-sivusto: https://vaalit.fi/aluevaalit

Koronavarautuminen vaaleissa: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille-aluevaaleissa

Tietoja hyvinvointialueesta: https://soteuudistus.fi/mika-on-hyvinvointialue