Kuntavaalit

 

Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021.

Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulu:

 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021

 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021

 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.6. - 5.6.2021

 • vaalipäivä: 13.6.2021

 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021

 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Äänestäminen

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Pälkäneen kunnan äänestyspaikat äänestysalueittain ovat:

 • Kostian virran pohjois- ja länsipuoli: Kostia Areena

 • Kostian virran etelä- ja itäpuoli: Kostia Areena

 • Luopioinen: Liikuntahalli

 • Aitoo: Aitoon Honkala

 • Rautajärvi: Rautajärven koulu

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Pälkäneen kunnan ennakkoäänestyspaikat

Kostia Areena

 • 26.5.- 28.5.2021 klo 9-17
 • 29.-30.5.2021 klo 11-15
 • 31.5.-1.6.2021 klo 9-20
 • 2.-4.6.2021 klo 9-17
 • 5.-6.2021 klo 11-15
 • 7.-8.6.2021 klo 9-20
 • Arkisin koronatilanteesta johtuen klo 9-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäisille

Luopioisten liikuntahalli

 • 26.5.- 28.5.2021 klo 9-17
 • 29.-30.5.2021 klo 11-15
 • 31.5.-1.6.2021 klo 9-20
 • 2.-4.6.2021 klo 9-17
 • 5.-6.2021 klo 11-15
 • 7.-8.6.2021 klo 9-20
 • Arkisin koronatilanteesta johtuen klo 9-10 välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäisille

Laitosäänestys

 

Ennakkoäänestys järjestetään kunnanhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitoksia, jotka toimivat ennakkoäänestyspaikkoina, ovat:

 • Kukkiakodon osastot

 • Kostiakoti

 • Attendo Satumetsä

 

Kotiäänestys

 

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Puhelinnumero on (03) 579 11

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kuntavaaliehdokkaat

Pälkäneläiset kuntavaaliehdokkaat numeroineen löytyvät Vaalit-sivustolta

Turvalliset kuntavaalit

Kuntavaalit suunnitellaan turvallisiksi koronatilanteesta riippumatta. Pälkäneen kunnan keskusvaalilautakunta seuraa oikeusministeriön ja THL:n ohjeita vaalien turvallisuuden takaamiseksi. 

Koronaohjeistus tulee äänestäjien saataville myös äänestyspaikoille. 

Koronaohjeita löytyy Vaalit-sivustolta: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

Lisätietoja

Lisätietoja kevään 2021 kuntavaaleista löytyy osoitteista https://vaalit.fi/kuntavaalit ja https://www.kuntavaalit.fi/