Kuntavaalit

 

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021.

Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulu:

 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

 • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021

 • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021

 • vaalipäivä: 18.4.2021

 • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021

 • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Äänestäminen

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Pälkäneen kunnan äänestyspaikat äänestysalueittain ovat:

 • Kostian virran pohjois- ja länsipuoli: Kostian koulu

 • Kostian virran etelä- ja itäpuoli: Kostian koulu

 • Luopioinen: Yhdistysnurkka

 • Aitoo: Aitoon Honkala

 • Rautajärvi: Rautajärven koulu

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021.

Pälkäneen kunnan ennakkoäänestyspaikat ovat:

 • Pälkäneen pääkirjasto Arkki

 • Luopioisten yhdistysnurkka

Laitoksia, jotka toimivat ennakkoäänestyspaikkoina, ovat:

 • Kukkiakodon osastot

 • Kostiakoti

Lisätietoja

Lisätietoja kevään 2021 kuntavaaleista löytyy osoitteista https://vaalit.fi/kuntavaalit ja https://www.kuntavaalit.fi/