News

18.09.2023

Kostia-areenan kuntosalilla on tapahtunut kuolemaan johtanut tapaturma

Lauantai-iltana 16.9.2023 Pälkäneen kunnan omistamalla ja ylläpitämällä Kostia-areenan kuntosalilla tapahtui henkilön kuolemaan johtanut tapaturma. Tapaturman sattuessa kuntosalilla ei ollut muita.
 
Kostia-areenan kuntosali on normaalisti käytössä ja salilla treenaaminen on turvallista normaalia huolellisuutta noudattaen.
 
Pälkäneen kunta esittää osanottonsa menehtyneen henkilön läheisille ja toivoo voimia surussa. 

 

11.09.2023

Vastaa kyselyyn palveluverkkouudistuksesta!

Kerro näkemyksesi Pirhan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta vastaamalla asukaskyselyyn 24. syyskuuta mennessä. Kyselyn löydät osoitteesta www.pirha.fi/palveluverkko. Samalta sivulta saat tietoa suunnitelmista.

Jos sinun ei ole mahdollista täyttää verkkolomaketta, paperinen lomake on saatavilla sosiaali- ja terveyskeskuksissa, lähitoreilla ja sairaaloiden auloissa. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Kyselyllä kerätään pirkanmaalaisten ajatuksia ja kehitysehdotuksia palveluiden järjestämisestä koskevista suunnitelmista. Pirha käyttää tuloksia päätöksenteon tukena ja suunnitelmien kehittämisessä.  

Voit kertoa, miten suunnitellut palveluverkoston muutokset vaikuttaisivat arkeesi ja miten suunnitelmia voisi kehittää.  

Pirhan ensimmäisen vaiheen karsimissuunnitelmassa esitetään, ettei Pälkäneellä sijaitsisi tulevaisuudessa lainkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kivijalkatoimipistettä, vaan palvelut tuotettaisiin kuntalaisille digi- ja liikkuvina palveluina. Pirhan aluehallitus päättää verkostosta myöhemmin syksyllä.

Kysely on avoinna 24.9.2023 saakka.

04.09.2023

Pälkäneen, Kangasalan ja Kuhmoisten kausiasukkaat saavat äänensä kuuluviin

Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kunnat ovat käynnistäneet yhteisen matkailun kehittämisprojektin. Projektin yhtenä osa-alueena on kausiasukkaiden huomioiminen alueellisessa kehittämisessä. Kesän aikana toteutetulla kyselyllä selvitettiin kausiasukkaiden tämänhetkisiä näkemyksiä ja kokemuksia.
 
Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen yhteisessä matkailun kehittämisen projektissa yhtenä osa-alueena on kuntien ja kausiasukkaiden välisen yhteistyön syventäminen. Kysely kausiasukkaille oli ensimmäinen toimenpide tämän työn aloittamiseksi. Kyselyssä selvitettiin monipuolisesti niin heidän kokemuksiaan kausiasukaskunnasta kuin heidän omista toimintamalleistaan. 1.6 – 2.7.2023 toteutetussa verkkokyselyssä vastauksia kertyi 728kpl. Kyselyssä vastauksia kerättiin valinta- monivalinta- sekä avoimien vastausten avulla. Saatujen vastausten perusteella yhteisprojektissa lähdetään edistämään kehitysmalleja ilmenneille osa-alueille. ”Kyselyyn vastanneiden aktiivisuus sekä avointen vastausten määrä kertovat kausiasukkaiden halusta tulla kuulluksi näiden kolmen kunnan alueella”, kuvaa projektipäällikkö Mesi Lähteenkorva.
 
Peruspalvelut ovat kausiasukkaille tärkeitä
 
Suurin osa vastaajista on yli 45-vuotiaita kausiasunnon omistajia. Isolla osalla kausiasunnon käyttö on lähes ympärivuotista, jolloin peruspalveluiden rooli nousi ymmärrettävästi merkittäväksi. Kuitenkin kiinnostus kausiasunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi jakautui vastaajien kesken tasaisesti. Tulevaisuudessa yli 60 % vastaajista koki kausiasunnon käytön lisääntyvän ja yli 50 % vastaajista ei nähnyt kausiasunnon omistajuudessa tapahtuvan muutoksia lähitulevaisuudessa. Vastaajien näkemykset peruspalveluista keskittyivät laajalti monipuolistamiseen esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden tai pesulapalveluiden osalta. Myös olemassa olevissa palveluissa nähtiin kehityskohteita. Julkinen liikenne, kaupat, kunnallispalvelut ja internet-yhteydet saivat eniten mainintoja kausiasukkaiden vastauksissa.
 
Näkemykset matkailupalveluista jakautuivat monipuolisesti
 
Kiinnostus kausiasunnon vuokrausta kohtaan on vähäistä, koska vastaajilla kausiasunnot ovat aktiivisesti omassa käytössä. Kyselyyn vastanneilla eniten käytössä olevat matkailupalvelut ovat ravintolat ja kahvilat, tapahtumat, torit sekä maatila- ja puutarhamyymälät. Avoimissa vastauksissa kolmen kunnan alueelle toivottiin lisää tapahtumia, monipuolisempia ravintolapalveluita sekä ohjelmapalveluita lähiympäristön kohteisiin. Monet vastaajista olivat myös tyytyväisiä olemassa olevaan tarjontaan tai sen kehitykseen vuosien saatossa. Vastaajat kokivat saavansa tietoa alueen matkailupalveluista eniten paikallislehtien ja sosiaalisen median kanavien kautta. Näkemykset matkailupalveluiden merkityksestä kausiasunnolla vietettyyn aikaan jakautuivat.
 
“Saimme kyselystä paljon tietoa kausiasukkaiden toiveista. Tästä on hyvä aloittaa analysointi ja seuraavien projektissa toteutettavien toimenpiteiden suunnittelu”, kiteyttää Lähteenkorva.
 
Kausiasukaskyselyn vastaukset näet kokonaisuudessaan tästä linkistä

Lisätiedot:

Mesi Lähteenkorva, projektipäällikkö, Business Kangasala
0417321757 mesi.lahteenkorva@businesskangasala.fi

Maria Eskelinen, matkailuasiantuntija, Visit Kangasala
0413147221 maria.eskelinen@visitkangasala.fi

Tiina Pasanen, elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori, Kuhmoisten kunta
0406851932 tiina.pasanen@kuhmoinen.fi

Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja, Pälkäneen kunta
0505215240 sirkku.makela@palkane.fi
01.09.2023

Pälkäneen matkailutulo oli yli 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2022

Pälkäneen matkailutulo oli yli 7,4 miljoonaa vuonna 2022
 
Pälkäneen välitön matkailutulo oli vuonna 2022 yli 7,4 miljoonaa euroa. Tieto perustuu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n 17.8.2023 julkaisemaan selvitykseen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista.
 
Pälkäneellä matkailun osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta oli 4,68 prosenttia vuonna 2022, kun koko Pirkanmaalla se oli 2,04 prosenttia. Matkailun osuus toimialojen työllisyydestä oli 3,60 prosenttia, Pirkanmaalla vastaava luku oli 2,89 prosenttia. Välitön matkailutyöllisyys Pälkäneellä oli tutkimuksen mukaan 33 henkilötyövuotta.
 
Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 54 matkailualuetta, ja tiedot perustuvat vuonna 2022 kerättyihin lukuihin. Matkailutulotutkimus tarjoaa alueellisen kattavuutensa ansiosta mahdollisuuden kansalliseen vertailuun.
 
Yleisesti ottaen vuosi 2022 näyttäytyi lähes kaikilla tutkituilla seuduilla kasvun vuotena, jolloin matkailu alkoi palautua koronapandemian jäljiltä.
 
Pälkäneen kunnan elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelän mukaan tutkimustulokset antavat tärkeää tietoa matkailutoimialan nykytilasta Pälkäneellä.
- Meidän on hyvä seurata tasaisesti matkailutuloja, kävijämääriä ja matkailutoimialan tuomia työllisyysvaikutuksia myös jatkossa. Seurannan avulla saamme tietoa toimialan kehittymisestä ja pystymme yhä paremmin kehittämään matkailupalveluitamme.
 
- Juuri päättynyt matkailukesä 2023 on vaikuttanut hyvältä. Tapahtumat ovat vetäneet todella hyvin osallistujia, ja majoituskapasiteetti on korkealla täyttöasteella, toteaa elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä.
 
Linkki tutkimukseen:
 
Lisätiedot: Pälkäneen kunta / elinvoimapalvelut
Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja
sirkku.makela@palkane.fi
050 521 5240
30.08.2023

Osallistu Pirhan palvelujen verkostoa koskevaan asukastilaisuuteen!

Nyt on aika vaikuttaa - osallistu asukastilaisuuteen, jonka aiheena on Pirkanmaan hyvinvointipalvelujen palveluverkkoselvitys. Pirhan ensimmäisessä vastaanottopalveluiden ja työikäisten sosiaalipalveluiden palveluverkkoselvityksessä esitetään, ettei Pälkäneellä  sijaitsisi tulevaisuudessa ollenkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kivijalkatoimipistettä, vaan palvelut tuotettaisiin kuntalaisillemme digi- ja liikkuvina palveluina.

Hyvinvointialueen edustajat esittelevät palveluverkkoselvitystä ja tavoitetilaa asekastilaisuuksissa eri puolilla Pirkanmaata. Tilaisuudet ovat lähtökohtaisesti samansisältöisiä, joten asuinpaikasta riippumatta voi osallistua mihin tahansa tilaisuuteen.

Tilaisuudet myös striimataan. Verkon kautta ei ole mahdollista käyttää puheenvuoroa, joten jos haluaa päästä kommentoimaan ja kysymään, niin on osallistuttava tilaisuuteen paikan päällä. Pälkänettä lähin tilaisuus pidetään tiistaina 12.9. Kangasala-talon valtuustosalissa klo 17.30 - 19.

Tulevat tilaisuudet:

Akaa 7.9., Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18

Tampere, länsi 11.9. Tipotien terveysasema, Tipotie 4

Kangasala 12.9., Kangasala-talo, valtuustosali, Kuohunharjuntie 6

Tampere, itä 19.9., Kaupin kampus, Biokatu 12, Finn-Medi 5, auditorio - viittomakielen tulkkaus

Kaikki tilaisuudet pidetään klo 17.30 - 19.

Verkkolähetystä pääsee seuraamaan Pirhan sivuilta.

Tutustu palveluverkkoselvityksen materiaaliin.

 

 

 

 

28.08.2023

Kunnanvaltuuston kokous 29.8 klo 18 - seuraa suoraa lähetystä

Kunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 29.8. klo 18 alkaen Nuijantalolla (Onkkaalantie 102, Pälkäne). 

Yleisölle suositellaan kokouksen seuraamista kunnan YouTube-kanavalta, jossa se näytetään suorana lähetyksenä. Linkki lähetykseen: https://www.youtube.com/watch?v=3HpyebMx_K8
Tallenne jää katsottavaksi kanavalle.

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa listalla on valtuustoaloite luonnonsuojelualueen perustamiseksi kunnan omistamille maa-alueille: suoalue Laipanmassa sekä vielä suojelemattomat alueet Rajalansaaressa Luopioisissa. Toinen valtuustoaloite koskee osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoa 2024 talousarvion valmistelussa.

Kokouksen esityslista on julkaistu kunnan yleiseen tietoverkkoon www.palkane.fi
 

 

25.08.2023

Näyttelijä-muusikko Heikki Silvennoinen on Pälkäne-mies

Pälkäneen kunta on toteuttanut markkinointivideon yhteistyössä pälkäneläisen näyttelijä-muusikko Heikki Silvennoisen kanssa. Silvennoinen on Pälkäne-mies, joka esittelee mopolla kierrellen kotikuntaansa ja kertoo elämisen helppoudesta Pälkäneellä.

 

Pälkäne-mies käy Syrjänharjuun nousevilla uusilla maisema- ja kuntoportailla, metsäeskarissa, ikonisella rauniokirkolla, uimarannalla, tunnetuilla lähiruokatiloilla, omakotialueella ja Luopioisten kirkonkylässä. Käsikirjoitus videoon syntyi Silvennoisen ja kunnan yhteistyötä. Videolla Pälkäne-mies tapaa myös kunnanjohtajaa.

 

Silvennoinen on asunut Pälkäneen Saarikylissä lähes 10 vuotta, ja nykyisen kotipaikkansa lähistöllä hän mökkeili jo 60-luvulla.

- Tykkään asua ja elää Pälkäneellä. Oli helppoa heittäytyä Pälkäne-mieheksi ja näyttää mitä kaikkea hienoa täällä on. Lähdin mieluusti nostamaan kuntaa esille.

 

- Pälkäne on minulle sopivan pieni. Kunnan raitilta löytyy kaikki mitä tarvitsen ja asiat hoituu. Tykkään käydä lähiruokatiloilla ostoksilla, ja liikuntaankin löytyy hyvät mahdollisuudet.

 

Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka toteaa, että Heikin kokemuksen Pälkäneestä jakaa moni muukin.

- Tavoittelemme asukkaillemme onnellista elämää luonnonläheisessä ympäristössä lähellä palveluja. Kuntaan on rakennettu kattava valokuituverkko, joka mahdollistaa sujuvan asioinnin ja etätyön. Etenkin kesällä kunnassa on paljon tapahtumia ja koettavaa, ja mökkiläiset tuovat meille aivan omanlaisensa lisäsykkeen.

 

- Kuntamme sijainti on erinomainen kasvavan Tampereen ja Kangasalan vieressä. Tampereelle on Pälkäneen keskustataajamasta puolen tunnin ajomatka, Hämeenlinnaan hieman enemmän. Olemme maaseudulla, mutta kuitenkin isojen kaupunkikeskusten välittömässä läheisyydessä.

 

Silvennoinenkin suitsuttaa kunnan hyvää sijaintia. - Viihdyn kotona luonnon helmassa, mutta kun tarvitsee lähteä, niin Pälkäneeltä pääsee kätevästi joka suuntaan ja isoihin keskuksiin.

 

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=l0SKiJH7f3c
https://www.youtube.com/@palkanekunta

Videon toteutus: Pälkäneen elinvoimapalvelut.

 

Lisätiedot: Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi ; Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja, p.050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi

23.08.2023

Tilanne nyt ohi - Pälkäneen kunnan nimissä liikkunut huijaussähköposteja

Päivitys 25.8. klo 12.00

Kunta on tehnyt asiasta ilmoituksen Traficomin kyberturvallisuuskeskukselle ja tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisäksi kunta on kontaktoinut kaikki tahot, joille haittaviestejä on lähtenyt. Tällä hetkellä tilanne näyttää olevan ohi. Kehotamme kuitenkin valppauteen. 

Päivitys 24.8. klo 17.00

Haittaviestiketjun laajamittaisen leviämisen estämiseksi on tehty useita toimepiteitä. Tilanne näyttää olevan ohi.  

TÄRKEÄ TIEDOTE 23.8. 

Pälkäneen kunnan nimissä leviää huijaussähköpostiviesti, jolla kalastellaan käyttäjätunnuksia. Viesti näyttää Fujitsun turvasähköpostin kautta lähetetyltä tai normaalilta sähköpostiviestiltä, jossa on linkki. Aiheina voi olla esimerkiksi vuokrarästi tai epämääräinen numerosarja. Viesti näyttää tulevan palkane.fi -päätteisestä sähköpostiosoitteesta. LINKKIÄ EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA AVATA. Poista viesti.

Asiasta on tehty ilmoitus kyberturvallisuuskeskukseelle. Tiedotamme lisää tarvittaessa.

20.08.2023

Kutsunnat Pälkäneellä pe 25.8.

Pirkanmaan aluetoimiston alueella toimitetaan vuonna 2005 syntyneiden sekä muiden Puolustusvoimien kutsuntakuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat.  

Pälkäneellä kutsunnat järjestetään perjantaina 25.8.2023 klo 9.00 alkaen. Paikkana on Pälkäneen kunnantalo, Keskustie 1, Pälkäne. 

Kutsunnanalaisten on mahdollista lounastaa Kostianvirran yhtenäiskoululla (Koulutie 13). Lounasta on tarjolla klo 10.30 - 12. Ensimmäiseen klo 9 alkavaan kutsuntaerään tulevat lounastavat koululla kutsuntojen jälkeen. Toinen kutsuntaerä alkaa klo 11.30 ja siihen osallistuvat ruokailevat ennen kutsuntoja. Kahvitarjoilu on järjestetty kunnantalolle.  

 

10.08.2023

Ruokapalvelut hakee monipalvelutyöntekijää

Haemme Pälkäneen kunnan ruokapalveluihin monipalvelutyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen. Työalueena on koko Pälkäneen kunta, työsuhteen alkaessa työpisteenä on Kostianvirran yhtenäiskoulun alakoulun keittiö. Työ on arkipäiville sijoittuvaa päivätyötä. Työaika on työsuhteen alkaessa klo 7.30-15.39.

Koululla valmistetaan tällä hetkellä aamupala, lounas ja välipala. Valmistettavia lounaita on noin 380/pv. Päivittäisiin töihin kuuluu astiahuoltoa sekä keittiön ja ruokasalin puhtaanapitoon- ja omavalvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi monipalvelutyöntekijä sijaistaa tarvittaessa kokkia valmistuskeittiön töissä.

Tarjoamme perehdytyksen tehtäviin, asianmukaiset työskentelytilat, monipuoliset työtehtävät, mukavat työkaverit ja esihenkilön tuen. Toivomme oma-aloitteisuutta, joustavuutta, positiivista asennetta sekä alan koulutusta (esimerkiksi suurtalouskokin tai catering-alan perustutkinto) ja työkokemusta. Siivousalan koulutus ja työkokemus katsotaan eduksi. Hygieniapassi ja oman auton käyttö ovat välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.

Hakijoita haastatellaan jo hakuaikana ja työ aloitetaan niin pian kuin mahdollista. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan.

Hakemukset tulee jättää 31.8.2023 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Monipalvelutyöntekijä - Pälkäneen kunta - Kuntarekry

04.08.2023

Kutsu Pälkäne-portaiden avajaisiin 12.8.

Lämpimästi tervetuloa Pälkäne-portaiden avajaisiin lauantaina 12.8. klo 11 alkaen! 
 
Avajaisten ohjelma:
klo 11-11.30 Tilaisuuden avaus ja yleisön saapuminen portaille. Tarjolla makkaraa, lettuja, mehua ja kahvia.
klo 11.30-12 Rauno Korven vinkit porrastreeniin ja  junioriporukan näytösharkoitus.
klo 12.15-12.45 LC Pälkäneen kiitossanat ja kunnanjohtaja Pauliina Pikan tervehdys.
klo 12.45-14 Vapaata oleskelua, tarjoilua, pälkäneläinen nuorten muusikoiden kokoonpano Lasisydän musisoi, hyvinvointi- ja treenivinkkejä.
 
Pälkäne-portaat sijaitsevat osoitteessa Syrjänharjuntie 12. Päätapahtumapaikkana on portaiden ylätasanne. HUOMIOITAVAA:
Tulethan paikalle portaita pitkin Taukopaikka Aapiskukon pihalta tai kävellen kuntorataa pitkin, niin että näköalatasanne ja vesitornin alue
jäävät vapaaksi autoliikenteeltä. Liikuntarajoitteisille varataan mahdollisuus pysäköintiin Syrjänharjulle. 
 
Kesäkuussa 2021 LC Pälkäne ja Pälkäneen kunta sopivat kuntoportaiden rakentamisesta Pälkäneen Syrjänharjulle. Portaiden yläosa saatiin käyttöön syksyllä 2021. Portaiden alaosa Aapiskukon piha-alueelta kuntoradalle toteutettiin keväällä 2023.
 
Portaat tarjoavat paikallisille asukkaille ja paikkakunnalla vieraileville mahdollisuuden liikkumiseen upeissa maisemissa. Portaiden ylätasanteelta avautuu näkymä Mallasvedelle ja Pälkänevedelle. 
 
Voit vahvistaa osallistumisesi ja seurata tapahtumaa Facebookissa.https://www.facebook.com/events/983977102646032/?active_tab=discussion
Sateen sattuessa tilaisuus pidetään Tervapirtin tiloissa Pälkäne-portaiden lähtöpisteessä Taukopaikka Aapiskukon pihassa.
 
Tervetuloa!
 
Pälkäneen kunta ja LC Pälkäne
 
 
 
 
04.07.2023

Pälkäneen keskustassa tienparannustöitä - Onkkaalantietä ja Keskustietä kunnostetaan kaduiksi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa Onkkaalantien ja Keskustien parantamisen kaduiksi. Työt ovat alkaneet heinäkuun alussa ja valmistuvat vuoden loppupuolella. Onkkaalantietä (Maantie 13982) parannetaan Myttääläntien liittymän ja valtatie 12 välillä noin 4,6 kilometrin pituinen osuus. Lisäksi noin 0,35 kilometrin mittainen Keskustie (Maantie 13980) parannetaan. Liikenneturvallisuus ja teiden kunto tulevat kohentumaan merkittävästi. Maantiet parannetaan niiden nykyisessä sijainnissaan.
 
Tienparantaminen koostuu kahdesta eri urakkakokonaisuudesta. Onkkaalantien keskustajakson kaduksi parantamisurakka sisältää Onkkaalantien parantamisen välillä Kankilantie–Sahantie sekä Keskustien rakenteen parantamisen. Onkkaalantien rakenteen parantamisurakka sijaitsee välillä Myttääläntien liittymä–Kankilantien liittymä, sekä Sahantien liittymä–valtatie 12 liittymä.
 
Kankilantien ja Sahantien välisellä keskustaosuudella tien poikkileikkausta muutetaan liikenneturvallisuuden kannalta paremmaksi ja katumaisemmaksi parantamalla etenkin jalankulun ja pyöräilyn sekä pysäköinnin järjestelyitä. Pälkäneen kunta panostaa poikkileikkauksen muutoksen yhteydessä viihtyisyyteen, valaistuksen parantamiseen sekä päällysrakenteiden kiveyksiin. Rakenteen parantamisurakassa maantie ja jalankulun sekä pyöräilyväylän rakenne parannetaan tarvittavilta osiltaan ja päällystetään uudelleen. Lisäksi tehdään liikenneturvallisuustoimenpiteitä parantamalla muun muassa suojatiejärjestelyitä.
 
Parannuskohteiden valmistuttua maantiet luovutetaan Pälkäneen kunnan kaduiksi, eivätkä ne enää sen jälkeen ole valtion maanteitä.
 
Työt käyntiin heinäkuun alussa, valmista vuoden lopulla
 
Rakennustyöt alkoivat valmistelevilla töillä keskustaurakan alueella. Edetessään työt aiheuttavat liikenteelle haittaa, sillä poikkileikkauksen muutokset tulevat vaatimaan esimerkiksi hulevesilinjojen muutostöistä johtuvia kaivantoja ja myös massanvaihtoja rakenteen parantamisurakassa. ELY-keskus ja Pälkäneen kunta toivovatkin, että tienkäyttäjät huomioivat rakennustyöt ja urakoitsijoiden tiedotteet kulloinkin voimassa olevista liikennejärjestelyistä. Lisäksi urakoitsija pyrkii huomioimaan erityisesti koululaisliikenteen aktiivisella tiedottamisellaan.
 
Tienparannustöillä on tiukka aikataulu ja tavoite valmistua vielä tämän vuoden puolella. Noin 1,3 miljoonaa euroa maksavien töiden pääurakoitsijana keskustaurakassa toimii Destia Oy. Keskustaurakan kustannuksista ELY-keskus maksaa 33 prosenttia ja Pälkäneen kunta 67 prosenttia. Pääurakoitsijana rakenteen parantamisurakassa toimii Asfalttikallio Oy. Urakan kustannukset ovat noin 0,9 miljoonaa euroa, joista ELY-keskuksen kustannusosuus on 93 prosenttia ja Pälkäneen kunnan osuus 7 prosenttia.
 
Lisätietoa: Katusuunnitelmat ovat tutustuttavissa täällä.
Destia Oy sijoittaa Pälkäneen torille ilmoitustaulun, josta saa tietoa tien parantamisurakkaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
 
Lisätietoja:
 
Tekninen johtaja Harri Apell, Pälkäneen kunta, p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 021 345
Työmaapäällikkö Jyri Salmi, Destia Oy, p. 040 662 0294
Työmaapäällikkö Jussi Yrjölä, Asfalttikallio Oy, p. 040 141 8900
 
 
14.06.2023

Kesäsulku Pälkäneen kunnassa

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina

3.7.–23.7.2023

Kunnan ja muiden viranomaisten kuulutukset annetaan pääsääntöisesti tiedoksi kunnan verkkosivuilla www.palkane.fi.

Yleiseen tietoverkkoon julkaisemattomat kuulutukset ja nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat nähtävänä sulkuviikoilla pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina.

Sulkuaikana nähtävillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat ovat nähtävillä Pälkäneen kunnanvirastolla, maankäytön suunnittelija Aarni-Pekka Jakosen kautta p. 040 737 5390.

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys:

ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.45

entisen Luopioisten kunnan alueilla, p. 0400 638 452

entisen Pälkäneen kunnan alueilla, p. 040 727 6924

muina aikoina koko kunnan alueella p. 0400 638 452

Työajan ulkopuolinen kiinteistöjen vikapäivystys p. 0400 632 034

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:

3.-30.7.2023 välisenä aikana ei myönnetä lupia eikä tehdä katselmuksia.

Kostiakeskus

Suljettu 3.-30.7.2023 välisen ajan.

Kela-asiointi sulkuviikoilla:

KELA Tampere

ma - ti 9-16

ke 10-16

to – pe 9 -16

Lisätietoja: kela.fi

Lisätietoja löydät kunnan nettisivuilta www.palkane.fi

12.06.2023

Pälkäneen kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen

Pälkäneen kunnan talous säilyi kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäisenä ja vakaana. Vuonna 2022 tulos tosin heikkeni hieman vuosista 2021 ja 2020, mutta nämä vuodet sisälsivät paljon tukea valtiolta eivätkä ole siten täysin vertailukelpoisia.

Tilinpäätöksen 2022 mukainen tulos oli 514 577,63 euroa positiivinen ja 407 048,70 euron suuruisten poistoerojen tuloutuksen jälkeiseksi ylijäämäksi muodostui 921 626,33 euroa.

Hyvän tuloksen takana on erityisesti kunnallis- ja yhteisöverotulojen hyvä kertymä, mikä on seurausta muun muassa hyvästä työllisyystilanteesta (työttömyysaste joulukuussa 2022 6,3 %), ansiotulojen kasvusta sekä yritysten hyvästä taloudellisesta tilanteesta. Kunnallisverotuotot kasvoivat 2,1 % ja yhteisöverotuotto 1,1 % vuodesta 2021. Verotulojen kasvu jäi kuitenkin Pälkäneellä koko maan keskimääräistä kasvua hieman pienemmäksi (kunnallisvero +5,1 % ja yhteisövero +6,6 %).

Toimintakulut kasvoivat selvästi, peräti 6,3 %:lla vuodesta 2021 ollen yhteensä noin -47,5 milj. euroa (kasvua 2,8 milj. euroa). Keskeisimpinä syitä tähän ovat kustannusten kasvu sosiaali- ja terveyspalveluissa (kasvua lähes 1,4 milj. euroa, +5,2 %) sekä henkilöstökulujen kasvu erityisesti sivistyspalveluissa ja teknisissä palveluissa (näissä kasvua yhteensä lähes 0,6 milj. euroa, +7,8 %). Verotulojen hyvän kasvun lisäksi valtionosuuksien 7,2 %:n kasvulla saatiin osittain paikattua toimintakulujen nopeaa kasvua.

Kunnan taseen mukainen ylijäämä 31.12.2022 on noin 14,9 milj. euroa (2 341 euroa/asukas) ja käyttämätöntä poistoeroa on taseessa vajaat 2,0 milj. euroa. Lainamäärä on noin 7,7 miljoonaa euroa, ja asukasta kohti laskettu velkamäärä on 1 218 euroa. Lainamäärä jatkoi laskuaan edellisvuosien tapaan noin 0,9 milj. eurolla (asukaskohtainen lainamäärä väheni 121 eurolla vuodesta 2021). Manner-Suomen kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2022 lopussa asukasta kohden 3 359 euroa.

Investointimenojen toteuma oli -918 993,97 euroa. Investointimenojen toteuma oli 42,4 % talousarviosta.

Tilinpäätös 2022 luettavissa: https://palkane.oncloudos.com/kokous/2023121-4-5768.PDF

Lisätiedot: Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Markus Jaakkola, talousjohtaja, p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi

 

05.06.2023

Tokmanni avaa uuden myymälän Pälkäneelle

Tokmanni on ostanut Pälkäneen Tervapirtintieltä maa-alueen ja tehnyt sopimuksen uuden myymälärakennuksen rakentamisesta kyseiselle, valtatie 12:n ja taukopaikka Aapiskukon välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle tontille.
 
Tokmannin hankkimalla tontilla on liikerakentamisen mahdollistava kaava, ja halpakauppaketjun tavoitteena on käynnistää uuden myymälärakennuksen rakentaminen tontille välittömästi rakennusluvan saamisen jälkeen.
 
Tontille nousevan myymälärakennuksen pinta-ala on noin 2 700 neliömetriä. Lisäksi Tokmanni-myymälän yhteyteen on suunniteltu noin 500 neliömetrin laajuista myyntialuetta erilaisille pihaan ja puutarhaan liittyville tuotteille.
 
– Olemme erittäin iloisia voidessamme julkistaa tilavan Tokmanni-myymälän rakentamisen käynnistymisen hyvälle ja vilkkaalle liikepaikalle Pälkäneelle, taukopaikka Aapiskukon välittömään läheisyyteen. Uusi myymälä tulee tarjoamaan paikkakunnan vakituisille ja runsaslukuisille vapaa-ajan asukkaille sekä muille valtatie 12:n varrella liikkuville asiakkaille monipuolisen valikoiman käyttö- ja päivittäistavaroita, Tokmannin myymäläverkostosta ja konseptista vastaava johtaja Harri Koponen kertoo.
 
– Pälkäneen kunta iloitsee Tokmannin tulosta Pälkäneelle. Tokmanni on tunnettu monipuolisesta valikoimastaan ja hyvästä palvelustaan. Se laajentaa hienosti kaupallista tarjontaamme kuntalaisille, kausiasukkaille ja Pälkäneellä vieraileville. Uskomme Tokmannin saavan vahvan jalansijan Pälkäneellä, ja tulevan sijaintinsa ansiosta se houkuttelee kävijöitä myös kunnan ulkopuolelta, Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka kertoo.
 
Sopimuksen myymälärakennuksen rakentamisesta Tokmanni on tehnyt SSA Rakennus Oy:n kanssa, ja rakennuksen pääsuunnittelijana hankkeessa toimii Arto Simonen A1 Arkkitehdit Oy:stä.
 
Tokmannin tavoitteena on laajentaa myymäläverkostoaan yli 220 myymälän laajuiseksi Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2022 lopussa myymälöitä oli 198. Tokmanni on suurin valtakunnallinen halpakauppaketju Suomessa.
 
Lisätietoja Pälkäneen kunta:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 573 6390, pauliina.pikka(at)palkane.fi
 
Lisätietoja Tokmanni:
Harri Koponen, johtaja, myymäläverkosto ja konsepti, p. 020 728 6030, harri.koponen(at)tokmanni.fi
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, p. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi
01.06.2023

Kysely Pälkäneen kausiasukkaille, vastaa ja voita elämyslahjoja

Pälkäneellä, Kuhmoisissa ja Kangasalla on avattu kysely kausiasukkaille. Kyselyssä kerätään perustietoa kausiasumisesta sekä kartoitetaan  vastaajien kokemuksia ja mielipiteitä muun muassa palveluista sekä kausiasumisen tulevaisuudennäkymistä.

Kausiasukas on esimerkiksi kunnassa muutamia viikkoja viettävä kesämökkiläinen. Kausiasunto ei ole henkilön vakituinen asuinpaikka, mutta siellä vietetään tietty ajanjakso vuodesta. Kyselyyn voivat vastata niin kausiasunnon omistajat, käyttäjät kuin vuokralaiset.  

Kysely on osa kolmen kunnan keväällä 2023 aloittamaa matkailun kehittämistyötä. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kasvattaa alueen elinvoimaa ja löytää uusia avauksia niin matkailussa kuin esimerkiksi kausiasukkaiden viihtymisessäkin. Kunnat haluavat tulevaisuudessa huomioida kausiasukkaiden toiveita ja tarpeita entistä paremmin.  

Pälkäneellä vapaa-ajan asuntoja on noin 4 200, ja Pälkäneen, Kangasalan ja Kuhmoisten alueella niitä on yhteensä noin 11 800. Tämä on lähes neljännes kaikista Pirkanmaan alueen kausiasunnoista. 

Kysely on avoinna 2.7.2023 saakka. Vastanneiden kesken arvotaan elämyspaketteja kesälle: lippupaketteja We are One -festareille Kuhmoisiin sekä lahjakortteja Kesäpäivä Kangasalla -risteilylle ja Sappeen kesäteatterin Maalaispoika oon -musikaaliin.  Arvonta suoritetaan 3.7.2023, ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Linkki kyselyyn: webropol.com/s/kyselykausiasukkaille2023 

Lisätietoja: projektipäällikkö Mesi Lähteenkorva, p. 041 732 1757, mesi.lahteenkorva@businesskangasala.fi

29.05.2023

Kostianvirran kylän ja Lahdentien väliseen meluvalliin istutettiin sata puuta

Kostianvirran tonttialueen ja Lahdentien välistä meluvallia maisemoitiin sadalla puuntaimella. Toukokuun viimeisenä maanantaina järjestetyissä istutustalkoissa oli apujoukkona Kostianvirran yhtenäiskoulun 6 A-luokan oppilaat.

Puuntaimet istutettiin meluvallin Kostianvirran kylän puoleiselle rinteelle. Maisemoinnin tavoitteena on kaunistaa ja pehmentää näkymää Kostianvirran kylästä Lahdentien suuntaan. Tulevaisuudessa täyteen mittaan kasvaneet puut suojaavat myös melulta ja sitovat pölyä.

Istutuskuoppia lapioitiin yhteisvoimin tervaleppien, rauduskoivujen, metsävaahteroiden, kotipihlajien ja metsämännyn taimille. Taimet sijoitettiin eri puulajeista koostuviin ryhmiin. Meluvallin keskiosaan saateltiin kasvamaan männyn ja pihlajan taimia. Vallin molempiin päihin istutettiin lehtipuuryhmiä: toiseen päähän koivua, pihlajaa sekä muutamia metsävaahteroita, ja Kostianvirran puoleiseen päähän koivua ja tervaleppää. Tervaleppien seuraksi istutetaan pähkinäpensasta.

Istutussuunnitelman toteutti Pälkäneen kunnan toimeksiannosta arboristi ja pihasuunnittelija Päivi Shnoro Puu- ja pihapalvelu Tikka Oy:stä.

Lapionvarressa talkoolaisina olivat myös kunnanjohtaja Pauliina Pikka sekä kunnan johtoryhmästä elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, tekninen johtaja Harri Apell, sivistysjohtaja Tiina Kivinen ja talousjohtaja Markus Jaakkola.

Koululaisille istutustalkoot olivat osa ympäristöaiheista ohjelmaa, jota Pälkäneen kunta on järjestänyt kouluille kevätlukukauden kahden viimeisen viikon aikana. Paikalla oli 13 kuudesluokkalaista opettaja Päivi Salo-Pitkäsen johdolla.

Lisätietoja: Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja, 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi; tekninen johtaja Harri Apell, 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi.

23.05.2023

RAKENNUSVALVONNAN KESÄSULKU

Rakennusvalvonta on suljettu 3.7.–30.7.2023. Tänä aikana myöskään katselmuksia ei suoriteta. Rakennusvalvonta muistuttaa varaamaan katselmusajan hyvissä ajoin ennen sulkua.

18.6.2023 mennessä jätetyt täydelliset lupahakemukset (viranhaltijapäätökset) pyritään käsittelemään ennen kesäsulkua.

17.05.2023

Pälkäneen tonttipäivä järjestetään 27.5. – tontit - 50 % kuukauden ajan

Pälkäneen kunnan tonttitarjonta esittäytyy toukokuun viimeisenä lauantaina järjestettävässä koko kunnan tonttipäivässä. Omakotirakentamisesta kiinnostuneille esitellään myytäviä tontteja kaikkiaan neljässä eli kohteessa ympäri kuntaa: Pälkäneen keskustassa Onkkaalassa sekä Pälkäneen kylissä Aitoossa, Luopioisissa ja Rautajärvellä 27.5. klo 11–14.

Esittelypisteissä kunnan ja kylien edustajat kertovat tonteista, rakentamisesta ja kunkin alueen palveluista. Tonteille voi tutustua opastetusti.

Tonttipäivä on lähtölaukaus 30.6. saakka voimassa olevalle tarjouskampanjalle, jossa kunnan tontin saa omakseen 50 % alennuksella normaalihinnasta (pl. Kostianvirran kylä). 

Pälkäneen keskustan kupeessa sijaitsevan Kostianvirran kylän aiemmin keväällä alkanut kampanja on myös edelleen voimassa. Siinä isot omakotitontit tarjotaan 12 000 euron ja minitalotontit 4 000 euron hintaan. Pakettiin kuuluu valokuituliittymä ja nopeimmalle varaajille aurinkopaneelit. Kostianvirran kylän hintakampanja on voimassa 30.9. asti.

Esittelykohteissa on tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa sekä ohjelmaa paloautoajelusta torppakäyntiin! Lämpimästi tervetuloa!

Katso tarkempi ohjelma ja lue lisää tarjouksista: kotipalkaneelta.fi 

Esittelypisteiden osoitteet:
Kostianvirran kylä, Roholantie, 36600 Pälkäne.
Rautajärvi, Rautajärven koulu, Rautajärventie 16, 36910 Rautajärvi.
Luopioinen, Kukkia-keskuksen edusta, Keskitie 15, 36760 Luopioinen.
Aitoo, Aitoon Honkala, Honkalantie 4, 36720 Aitoo. 

Lisätietoja: Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja, 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi

 

15.05.2023

Sulkupäivä kunnanvirastolla

 

Pälkäneen kunnanvirasto ja asiakaspalvelu ovat suljettuina Helatorstain jälkeisenä perjantaina 19.5.2023.

03.05.2023

Ilmastoverkosto tukee monipuolisesti yrityksen ja yhdistyksen ilmastotyötä

Yhä useampi yritys ja yhteisö on ottanut ilmastovaikutusten seuraamisen ja päästöjen vähentämisen pysyväksi osaksi toimintaansa. Pälkäneen kunta on mukana Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihankkeessa, jonka tavoitteena on tukea ja vauhdittaa alueella toimivien yritysten ja yhdistysten ympäristövastuuta ja ilmastotoimia.

Osana hanketta rakennetaan ilmastoverkostoksi nimettyä toimintamallia. Kyse on yhteistyöverkostosta, johon yritys tai yhdistys voi liittyä jäseneksi saamaan tukea omiin ilmastotoimenpiteisiinsä. Verkoston toiminta on maksutonta, ja on tarkoitettu hankkeen alueella, Pälkäneellä, Akaassa, Punkalaitumella, Sastamalassa, Urjalassa ja Valkeakoskella, sijaitseville yrityksille tai yhdistyksille.

Ilmastoverkoston hankekoordinaattori Anu Salminen kertoo, että mukaan on liittynyt tähän mennessä 16 jäsentä, jotka edustavat hyvinkin erilaisia toimialoja, muun muassa teollisuutta, jätehuoltoa, matkailua ja vapaa-aikaa, biotaloutta, ruokapalveluita ja taloushallintoa. Mukana on myös muutamia yhdistyksiä.

– Verkoston tarjoamat mahdollisuudet ja hyöty ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Ovet ovat avoinna kaikille ilmastotyöstä kiinnostuneille riippumatta siitä, onko ilmastopohdinnoissaan alkumetreillä vai pidemmällä, sanoo Salminen.

Asiantuntija-apua ja vertaistukea

Verkoston päätehtävänä on tukea monipuolisesti ja asiantuntevasti jäsentensä ilmastotyötä ja innostaa siihen.

– Asiantuntija-apua ja luotettavaa tietoa ilmastotyön tueksi saa verkoston piiristä, jolloin tietoa tarvitse hakea itse useista eri lähteistä.

Verkosto kokoontuu muutamia kertoja vuodessa erilaisten sisältöjen äärelle, ja jäsen voi valita tilaisuudet, joihin haluaa osallistua. Webinaareihin kutsutaan puhujiksi tuoreinta tietoa tarjoavia asiantuntijoita. Tulevien kokoontumisten teemoina ovat muun muassa kiertotalous, yrityksen ilmastoviestintä ja ilmastonmuutoksen hillintä maataloudessa. Vuosikalenteriin kuuluvat myös ilmastoklinikka ja yritysvierailu. Jäseneksi liittyminen, tuki ja tilaisuudet ovat maksuttomia.

Erityisen arvokkaana Salminen pitää sitä, että verkostossa voi jakaa omia kokemuksia ja saada oppia muilta. Muiden tarinat ja esimerkit auttavat hahmottamaan, millaisia erilaisia ilmastotoimenpiteitä organisaatiot voivat tehdä. Saattaa olla jopa niin, että verkoston tuella yritys saa oivalluksen uusista liiketoimintamalleista, sanoo Salminen.

Yksi tavoite on riittää

Jäsenyyden ehtona on se, että organisaatio asettaa itselleen yhden ilmastopäästöjä vähentävän tavoitteen vuoden ajaksi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kierrätyksen kehittäminen, matkustuksen ja kuljettamisen vähentäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen tai tuotantoprosessin muuttaminen asteittain vähäpäästöisemmäksi.

– Tavoite voi olla pieni parannus tai isompi päämäärä – molemmat ovat yhtä arvokkaita. Yritykset ovat erikokoisia ja eri toimialoilta ja erilaisessa vaiheessa ilmastotyössään. Jokainen valitsee tavoitteensa omista lähtökohdistaan.

– Hyvä tavoite ei kuormita yritystä liiaksi ja ole ylimitoitettu. Jos on vasta aloittelemassa ilmastotyötä, ensimmäinen etappi voi olla selvittää, millaisia päästöjä toiminnasta syntyy.

Ilmastotavoitteen toteutumista seurataan, ja se uusitaan vuosittain. Myös pidemmän aikavälin päämäärän voi asettaa, ja silloin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet pilkotaan vuositasolle.

Ilmastotyöstä on tärkeää viestiä

Monet ilmastoystävälliset ratkaisut, esimeriksi hävikin välttäminen, tuovat yritykselle kustannussäästöjä. Kun tavoite on sellainen, josta yritys saa itsekin hyödyn, se innostaa ja motivoi. Verkostoon kuuluminen tuo yritykselle myös merkittävää imagollista hyötyä. – Yritys saa ilmastotyölleen näkyvyyttä niin verkoston sisällä kuin omien asiakkaidensa ja sidosryhmiensä keskuudessa. Annamme myös eväitä onnistuneen ilmastoviestinnän tekemiseen.

Ilmastovastuullinen toiminta vahvistaa parhaimmillaan yrityksen asemaa markkinoilla. – Yleinen ilmastotietoisuus kasvaa jatkuvasti, ja kuluttajat arvostavat yhä enemmän ponnisteluja ilmastoasioiden puolesta.

Salminen kehottaa tutustumaan verkoston toimintaan matalalla kynnyksellä. – Webinaarimme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä vaadi verkoston jäsenyyttä. Kannattaa tutustua tuleviin teemoihin ja hypätä rohkeasti kuulolle.

Tietoa ilmastoverkostosta ja sen jäsenistä, tulevien webinaarien ohjelma sekä jäsenhakulomake löytyvät osoitteesta ilmastoverkosto.fi. Katso myös LinkedIn-sivu Ilmastoverkosto – Pirkanmaa. llmastoverkoston taustalla olevaa Etelä- ja Lounais-Suomen ilmastoekosysteemihanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

27.04.2023

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää toukokuussa asukastilaisuuksia

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää toukokuussa neljä asukastilaisuutta eri puolilla Pirkanmaata. Pirkanmaalaisia kutsutaan mukaan kyselemään ja keskustelemaan hyvinvointialueen palveluista. Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää jo ennakkoon verkkolomakkeella.

Tilaisuuksia voi seurata myös etälähetyksen kautta. Tilaisuuksissa on paikalla Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä keskustelemassa ja vastaamassa osallistujien kysymyksiin.

Ajankohdat ja paikat:

ti 9.5. klo 17–18, Valkeakoski, Tays Valkeakoski, Salonkatu 24, Voimian henkilöstöruokala
ti 16.5. klo 17–18, Tampere, Tipotien sosiaali- ja tervetysasema, Tipotie 4, auditorio 

ti 23.5. klo 17–18, Sastamala, Tays Sastamala, Itsenäisyydentie 2 C, Pursi-rakennus, liikuntasali
ti 30.5. klo 17–18, Mänttä-Vilppula, kaupungintalo, Seppälän puistotie 15, valtuustosali

Linkki kysymyslomakkeeseen on sivulla pirha.fi/asukastilaisuudet. Samalla sivulla julkaistaan myös etälähetyksien osallistumislinkit.

21.04.2023

Kuntalaisilta varautumisesta 4.5.2023

 

Pälkäneen kunta järjestää kuntalaisillan, jonka teemana on varautuminen ja kokonaisturvallisuus.

Illassa on neljä lyhyttä alustusta teemaan liittyen, ja näiden pohjalta on mahdollisuus yhteiseen keskusteluun.
Alustukset:

 • kokonaisturvallisuus, kenraalimajuri (evp), VTT Pertti Salminen
 • kunnan varautuminen, kunnanjohtaja Pauliina Pikka
 • henkinen kriisinkestävyys, seurakunnan edustaja
 • kuntalaisen ja perheen varautuminen, SPR:n valmiuskouluttaja Raisa Kaukonen.

Tilaisuus pidetään torstaina 4.5.2023 Nuijantalolla (os. Onkkaalantie 102) klo 18 alkaen. Kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan!

13.04.2023

Pälkäne on mukana Miljoona roskapussia -kampanjassa

Pälkäneen kunta on mukana 13.4. alkaneessa Miljoona roskapussia -kampanjassa. Ylen järjestämä kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia keräämään ympäristöstään miljoona pussillista roskaa kahden kuukauden aikana. Hyvän mielen siistimistalkoisiin on ilmoittautunut mukaan yli 150 kuntaa ja kaupunkia sekä joukko järjestöjä ja seuroja.

Kerättyjen roskapussien määrä merkitään Ylen verkkosivuille reaaliaikaisesti päivittyvään laskuriin sen paikkakunnan kohdalle, josta roskat on siivottu. Roskalaskuri on osoitteessa yle.fi/miljoonaroskapussia.

Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio. Yhdessä suomalaisten kanssa roskia keräävät myös monet julkisuudet kasvot. Kampanja päättyy 14.6.2023.

Nyt kisaamaan naapurikuntien kanssa!

Lähiympäristön siistimisen ohessa luvassa on myös kisa kuntien välillä. Tule mukaan keräämään roskia ja päihittämään siisteydessä kampanjassa mukana olevat Valkeakoski, Akaa ja Urjala! Eniten roskapusseja kerännyt ja niitä Ylen laskuriin merkinnyt kunta saa loppuvuodeksi käyttöönsä Etelä-Pirkanmaan siistein kunta -tittelin!

Miten osallistun?

Kuka tahansa voi osallistua – ohjeet ovat yksinkertaiset:

 1. Ota mukaan hanskat ja tyhjä pussi sekä mahdolliset roskapihdit. Kunnantalolta saa asiakaspalvelun aukioloaikoina roskapusseja ja hanskoja sekä lainaksi suojaliivejä.
 2. Lähde ulos – yksin tai porukalla. Samalla hoituvat työt, ulkoilu ja seurustelu!
 3. Kerää roskia ympäristöstä. Roskapussin kokoa ei ole tarkasti määritelty. Pussi voi olla esimerkiksi 25 litran pussi (ruokakaupoissa myytävä koko) tai vaikka hedelmäpussi. Pääasia on, että roskia siivotaan!
 4. Vie keräämäsi roskat sekajätteeseen, kun pussi on täysi. Voit viedä roskat julkisiin roskiksiin.
 5. Merkitse keräämiesi roskapussien määrä Pälkäneen kunnan kohdalle osoitteessa yle.fi/miljoonaroskapussia
 6. Haasta ystäväsi mukaan! Käytä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita #MiljoonaRoskapussia ja #MiljoonaRoskapussiaPälkane

Huomioitavaa Pälkäneellä liikkuessa

Pääteiden varrelta (Lahdentie, Luopioistentie, Hämeenlinnantie ja Valkeakoskentie) ei saa mennä keräämään roskia liikenneturvallisuussyistä. Nämä alueet hoitaa ELY-keskus tienomistajana.

Lue turvallisuuteen liittyen myös Väyläviraston ohjeet ja katso roskien keräämisen yleinen turvallisuus- ja hygieniaohjeistus

Järjestö tai seura, tule mukaan!

Edustatko jotain seuraa tai järjestöä? Kootkaa rivit ja lähtekää siistimään lähiympäristöä ja viettämään yhteistä aikaa! Ilmoita kampanja-aikana järjestettävistä roskienkeruutalkoista etukäteen Pälkäneen tapahtumakalenterissa osoitteessa visitpalkane.fi, joilloin niistä voidaan tiedottaa myös kunnan muissa kanavissa. Näin saat tempauksellesi näkyvyyttä ja enemmän osallistujia mukaan.

Lisätietoa kampanjasta Ylen tiedotteessa https://yle.fi/aihe/a/20-10004432 sekä Ossi Kekki, Ilmastoasiantuntija, Valkeakoski, Akaa, Urjala & Pälkäne, p. 040 335 6014, ossi.kekki@valkeakoski.fi

 

31.03.2023

Mesi Lähteenkorva aloitti Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen yhteistyöhankkeen vetäjänä

Tiedote 31.3.2023

 

 


 

 

 

 

 

Kangasala, Kuhmoinen ja Pälkäne ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on kasvattaa alueen elinvoimaa ja löytää uusia avauksia niin matkailussa kuin esimerkiksi kausiasukkaiden viihtymisessäkin. Pirkkalan lentokentän kansainvälisten matkailijoiden houkuttelu ja matkailijoille suunnattujen palvelujen ja yöpymismahdollisuuksien kehittäminen ovat myös osa yhteistyötä.

Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen alueella on yhteensä noin 11 800 kausiasuntoa. Se on liki neljännes kaikista Pirkanmaan alueen kausiasunnoista. Kuntien talousarvioissa on varattu rahoitus kaksivuotiselle hankkeelle vuoden lisäoptiolla.

Kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä ja matkailun kehittämistä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista kolmesta kunnasta. Sopimuksen operatiiviseksi tuottajaksi on valittu Kangasalan elinkeino- ja matkailuyhtiö Business Kangasala Oy. Projektipäälliköksi yhteistyöhankkeeseen on valittu Mesi Lähteenkorva, joka aloitti työnsä maaliskuun puolessa välissä.

Mesi saapui Pirkanmaalle Kuusamosta, jossa on toiminut viimeksi Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n sisällöntuottajana. Hän on suunnitellut media- ja vaikuttajayhteistyötä ja toteuttanut sosiaalisen median kampanjoita sekä tapahtumien markkinointia. Mesin juuret ovat Pirkanmaalla, hän on syntyperäinen tamperelainen, joka on kasvanut Uudellamaalla ja asunut Varsinais-Suomessa sekä Kuusamossa. Pirkanmaan kulttuurimatkailukohteet ovat Mesille tuttuja, sillä on vieraillut Pirkanmaalla sukulaisten luona aktiivisesti 15 vuoden ajan.

– On mahtavaa päästä rakentamaan yhteistyötä alusta! Paljon olen käyttänyt aikaa tutustumalla hankkeen osapuolten toimintaan, matkailualan yrityksiin sekä muihin matkailun toimijoihin. Matkailu ei tunne kunta- tai maakuntarajoja, jonka vuoksi tässä hankkeessa tulee ottaa huomioon myös ympäröivät alueet ja vetovoimatekijät. Tähän mennessä on ollut hienoa löytää hankkeen osapuolien toiminnasta yhdistäviä tekijöitä matkailun saralla. Yhteisten suuntaviivojen löytäminen niin alueellisesti kuin valtakunnallisella tasolla luo perustan kestävän ja kauaskantoisen matkailun yhteiselle kehittämiselle, kertoo Mesi.

Matkailuyhteisyössä uusi projektipäällikkö näkee isona voimavarana matkailualalla toimivat yritykset ja muut toimijat. Mesi kertoo, että tulee kevään aikana kontaktoimaan alueen matkailuyrityksiä ja kartoittamaan kausiasukkaiden näkemyksiä alueen viihtyvyydestä, kehitysmahdollisuuksista ja mahdollisuudesta kausiasuntojen käyttöasteen nostamiseen.

Toivon yhteistyöltä avointa ja uteliasta asennetta sekä rohkeutta tehdä isosti. Kesä on tulossa kovaa vauhtia ja paljon yhteisiä tapahtumia, joihon minulle saa laittaa kutsua tulemaan. Tutustutaan, ideoidaan ja kehitetään yhdessä matkailua eteenpäin!


Lisätietoja:
Mesi Lähteenkorva, projektipäällikkö
mesi.lahteenkorva@businesskangasala.fi +358 41 732 1757

15.03.2023

Nuijantalon kahvila- ja pitopalveluyrittäjän valinta

Nuijantalon kahvila- ja pitopalveluyrittäjä on valittu

Pälkäneen kunta järjesti yrittäjähaun Nuijantalon kahvila- ja pitopalveluyrittäjästä. Taustalla haussa oli talon omistajanvaihdos vuoden 2023 alussa, jolloin kunta osti Nuijantalon itselleen. Lisäksi haluttiin muuttaa toimintamallia juhlatilojen vuokrauksessa. Yrittäjähaku oli käynnissä 12.-31.1.2023 ja sitä jatkettiin 10.-24.2.2023. Hakemuksia saapui yhteensä viisi kappaletta.

Nuijantalon toimintamalli mahdollistaa monipuolisesti talon käytön

Nuijantalon toiminta on monipuolista. Talossa toimii kunnan järjestämänä kansalaisopiston tunnit ja jatkossa kunnanvaltuuston kokoukset aiotaan pitää Nuijantalon salissa. Myös yhdistykset kokoontuvat tiloissa aktiivisesti. Yrittäjähakua laadittaessa pohdittiin tarkoin, miten toimintamalli saataisiin mahdollisimman hyvin kaikkia talon käyttäjiä palvelevaksi. Yrittäjähaussa haettiin toimijaa, joka järjestää kahvila- ja pitopalvelutoimintaa sekä vuokraa juhlasalin kunnalta, kunnan ennalta antamin ehdoin.

Nuijan Muru Oy:n yrittäjänä Mervi Ruohonen

Nuijantalon kahvila- ja pitopalveluyrittäjäksi ja salin vuokraajaksi on valittu Nuijan Muru Oy:n Mervi Ruohonen. Mervi on pälkäneläisille tuttu ravintoloitsija Rönnvikin viinitilalta. Nuijan Muru Oy tulee tarjoamaan Nuijantalolla sesongin parhaista raaka-aineista valmistettuja suolaisia ja makeita herkkuja, kattavat juhlapalvelut sekä tiloihin haetaan anniskeluoikeudet. Nuijan Muru Oy aloittaa toiminnan toukokuun aikana.

Tiedote

Lisätiedot: elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä 050 520 5241 sirkku.makela@palkane.fi

24.02.2023

Kunnan rakennuksissa liputetaan Ukrainan tueksi 24.2.2023

Tänään perjantaina 24.2. tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan. Pälkäneen kunta yhdessä koko Suomen kanssa tuomitsee jyrkästi Venäjän laittoman hyökkäyssodan. Valtioneuvosto on antanut kunnille luvan liputtaa sodan vuosipäivänä ja näin ilmaista tuki ukrainalaisille.

10.02.2023

Pälkäneen kunta jatkaa kahvila- ja pitopalveluyrittäjän hakua Nuijantalolle

Pälkäneen kunta hakee Nuijantalolla sijaitseviin tiloihin kahvila- ja pitopalveluyrittäjää. 
Hakuaika päättyy pe 24.2.2023 klo 12
Hakemukset jätetään kunnan kirjaamoon, osoitteeseen palkane@palkane.fi

Yrittäjähakua koskevat tilat ovat keittiö, kahvilan asiakastilat sekä juhlasali.
Tarkemmat tiedot liitteissä

Nuijantalon yrittäjähaku
Pohjakuva

Lisätietojan antavat:
Yrittäjähakuun, liiketoimintaan ja kiinteistöön tutustumiseen liittyvissä asioissa
elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@palkane.fi, p. 050 521 5240

Kiinteistöön, rakennukseen tai laitteisiin liittyvissä kysymyksissä vastaa
kiinteistöinsinööri Anu Muhonen, anu.muhonen@palkane.fi, p. 050 304 6730

26.01.2023

EI ASUNTOMESSUJA, MUTTA ILOLLA ASTA-MESSUILLE!

Pälkäneen kunta neuvotteli Suomen Asuntomessujen kanssa Asuntomessujen järjestämisestä Pälkäneen Kostianvirran kylässä pika-aikataululla kesällä 2024. Sysäys asiaan tuli Sydän-Hämeen Lehden kuntalaisviestistä, josta kunta nappasi kiinni. Yhteisten neuvotteluiden kautta vahvistui tunne siitä, että tätä tilaisuutta ei voi jättää käyttämättä, vaikka elämmekin vaikeaa ja epävarmaa aikaa rakentamisen suhteen ja tulevaisuudessakin on paljon kysymyksiä. Pälkäneen kunnalla olisi ollut mahdollisuus ripeään toimintaan asiassa, koska meillä on osoittaa messuille valmis Kostianvirran kylän kaava-alue, johon päästäisiin rakentamaan ripeästi. Pälkäneen kunta ja Suomen Asuntomessut eivät kuitenkaan päässeet yhteiseen neuvottelutulokseen asiasta, vaikka erittäin positiivista ja innovatiivista vuoropuhelua käytiinkin. Pälkäneen kunnan ripeä, dynaaminen ja innovatiivinen ote asiaan sai Suomen Asuntomessujen johdolta runsaasti kiitosta. Erittäin kireän aikataulun ja vaikean yleisen tilanteen johdosta messujen järjestämisessä tällä aikataululla nähdään paljon riskejä ja riittävän rakentajamäärän saaminen olisi ollut erittäin haastavaa. Pälkäneen kunnassa nähdään, että tämä käyty neuvottelukierros ja alustavat valmistelut asiaan ovat kuitenkin olleet monella tavalla hyödyllisiä ja voivat vielä poikia jotain tulevaisuudessa. Kunnanhallitus on tiistaina päättänyt uudesta tonttikampanjasta Kostianvirran kylään ja Pälkäneen Asuntotuotannon hallitus on päättänyt rakentaa alueelle kaksi rivitaloa, joiden tonttivaraukset ovat sisässä ja joille kunnanhallitus päätti tiistaina niin ikään kampanjahinnan. Pälkäneen kunta osallistuu vaikeasta yleisestä rakentamisen tilanteesta huolimatta energisin ja tulevaisuuteen katsovin mielin helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettäville ASTA-messuille, joissa tonttikampanjaan saadaan mukava lähtölaukaus. Asuntomessujen teemoissa oli ajateltu näkyvän vihreä, oma energia, verkkoyhteydet ja niiden mahdollisuudet, luonnon läheisyys ja vesistöt sekä tietenkin yhdessä tekeminen ja pienen kunnan yhteisöllisyys. Kunta halusi tuoda esille, että asuminen ja elämä voi olla laadukasta, onnellista ja edullista pienessä maalaismaisessa kunnassa. Nämä asiat ovat vahvasti läsnä Pälkäneellä ilman messujakin.
-----
Lisätiedot: Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi

23.01.2023

Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitokselta halutaan toivottaa hyvää alkanutta vuotta.

Tänä vuonna jatkamme samalla laskutusaikataululla, kuten viime vuonna. Vesimittareiden lukematietoja voitte, kuten ennenkin, ilmoitella ennen laskutuksiamme.

Lukeman ilmoituspäivä 15.2.

Arviolaskutuskausi, jos ei lukemaa ilmoitettu-tammikuu-maaliskuu.

Laskutus viikolla 7.

Lukeman ilmoituspäivä 15.5.

Arviolaskutuskausi, jos ei lukemaa ilmoitettu-huhtikuu-kesäkuu.

Laskutus viikolla 20.

Lukeman ilmoituspäivä 15.8.

Arviolaskutuskausi, jos ei lukemaa ilmoitettu-heinäkuu-syyskuu.

Laskutus viikolla 33.

Lukeman ilmoituspäivä 15.11.

Arviolaskutuskausi, jos ei lukemaa ilmoitettu-lokakuu-joulukuu.

Laskutus viikolla 46.

Huomioitavaa on, että lukemailmoitus pitää olla perillä Pälkäneen kunnassa laskutuskuukauden 15 päivä. Kulutus-Web-palvelun kautta ilmoittaessa se tarkoittaa sitä, että ilmoitus tulee tehdä edellisenä päivänä, että se on käytössämme 15. päivä.

Muistutuksena palveluumme kirjautumisesta: ensimmäiseen kirjautumiskohtaan tulee laittaa maksajan numero (ei asiakasnumero), ja toiseen kirjautumiskohtaan kulutuspisteen numero. Nämä molemmat numerot saat laskustasi. Kulutus-Web -palvelustamme saat myös raportteja veden- ja jäteveden käytöstä aiemmilta vuosilta sekä ennustetta tulevasta käytöstä.

Jos vesimittarin lukeman ilmoittaminen kulutus-web -palvelustamme ei jostain syystä onnistu, on mahdollista laittaa lukematieto sähköpostiosoitteeseemme vesilaskutus@palkane.fi.

Niiltä kulutuspisteiltä, jotka ilmoittavat vesimittarin lukeman kerran vuodessa, odotamme lukemia kesäkuun aikana. Muistutamme asiasta vielä alkuvuoden laskutuksissamme.

Kulutuspisteille, joille on asennettu etäluettava vesimittari, luenta tehdään aina ennen laskutuksiamme. Näiden vesimittareiden lukematietoja ei tarvitse itse ilmoitella.

Lähetämme lukemailmoituskortit postissa toukokuun aikana niille kulutuspisteille, joilta olemme saaneet vesimittarin lukematiedon myös aiempina vuosina lukemailmoituskortilla. Muilta odotamme tietoa KulutusWeb-palvelustamme.

Törmäämme melko usein tilanteeseen, että laskumme ei ole tullut postissa perille laskunsaajalle. Suosittelemme e-laskun tai omapostin käyttöönottoa, niin laskumme tulevat varmasti perille.

Laskun saatuanne teillä on vielä mahdollisuus muuttaa laskun eräpäivää, tai maksuaikaa laskutuksemme palveluntuottajan Sarastia Oy:n asiakaspalvelussa puh. 020 6399400, tai sähköisesti osoitteessa www.sarastia.fi. Muutospyyntö on tehtävä ennen kuin lasku erääntyy maksettavaksi.

Maksukehotukset ja perinnän puolestamme hoitaa Intrum Oy. Mikäli jostain syystä saat laskun Intrum Oy:n kautta, tulee laskusta ensin olla yhteydessä Intrum Oy:n asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

Käytössämme on veden katkaisu-uhkainen perintä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että mikäli laskua ei ole maksettu Intrum Oy:n maksukehotuksista huolimatta, veden katkaisu kulutuspisteeltä on viimeinen vaihtoehto. Maksamalla laskusi eräpäivänä säästyt ylimääräisiltä kuluilta, niin Intrum Oy:n kuin Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen osalta, sekä mahdolliselta tulevalta maksuhäiriömerkinnältä.

Mahdollisten putkirikkojen, tai muiden vesikatkojen takia, vesihuoltolaitos informoi asiakkaitaan Hopealuoti-palvelun kautta. Voit liittyä oman alueesi ryhmään Hopealuoti-palveluumme ilmoittamalla tietosi vesilaskutus@palkane.fi sähköpostiimme. Tarvittavat tiedot ovat: nimi, osoite ja puhelinnumero.

Vaikka olemme vasta alkuvuodessa, mainitaan vielä, että kunnanviraston kesäsulku on ajalla 3.-23.7.2023. Laskutukseen tulevat muutokset kannattaa hoitaa ennen sulkua, tai sitten sen jälkeen.

20.01.2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen yleisavustushaku vuodelle 2023 on 23.1.-12.2.2023.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pirkanmaalla edellyttää järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Yhteistyötä rakennetaan kehittämällä yhteistyömuotoja ja yhdessä tekemistä alueella. Yhtenä yhteistyömuotona ovat avustukset, joita Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää vuosittain sote-järjestöille toiminnan tukemiseksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia alueellaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen toimintaan, joka täydentää hyvinvointialueen tuottamia palveluita.

Hyvinvointialueen yleisavustuksilla tuetaan sote-järjestöjen toimintaa, joka täyttää seuraavat kriteerit:

• Palvelee alueellisesti tai ylikunnallisesti hyvinvointialueen asukkaita palvelutarpeiden mukaisesti

• Vastaa hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin vajeisiin

• Toteuttaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman strategisia painopisteitä

• Täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätietoja liitteesä tämän linkin takana.

12.01.2023

Pälkäneen kunta hakee Nuijantalolle kahvila- ja pitopalveluyrittäjää


Pälkäneen kunta hakee Nuijantalolla sijaitseviin tiloihin kahvila- ja pitopalveluyrittäjää. 
Hakuaika päättyy 31.1.2023 klo 12
Hakemukset jätetään kunnan kirjaamoon, osoitteeseen palkane@palkane.fi

Yrittäjähakua koskevat tilat ovat keittiö, kahvilan asiakastilat sekä juhlasali.
Tarkemmat tiedot liitteissä

Nuijantalon yrittäjähaku
Pohjakuva

Lisätietoja antavat:
Yrittäjähakuun, liiketoimintaan ja kiinteistöön tutustumiseen liittyvissä asioissa vastaa elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@palkane.fi, p. 050 521 5240

Kiinteistöön, rakennukseen tai laitteisiin liittyvissä kysymyksissä vastaa kiinteistöinsinööri Anu Muhonen,
anu.muhonen@palkane.fi p. 050 304 6730

09.01.2023

Projektityöntekijä kolmen kunnan yhteiseen matkailuyhteistyöhön

Kangasalan kaupunki sekä Pälkäneen ja Kuhmoisten kunnat aloittavat yhteistyössä alkuvuodesta 2023 kolmen kunnan yhteisen matkailun kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kasvattaa alueen elinvoimaa merkittävästi. Hanke on kaksivuotinen kestäen 31.12.2024 asti. Kunnat voivat halutessaan neuvotella tämän lisäksi yhdestä lisäoptiovuodesta.

Kolmen kunnan alueella on yhteensä noin 11 800 kausiasuntoa. Kausiasukkaiden viihtyminen ja matkailun kehittäminen ovat jokaiselle kunnalle tärkeitä elinvoiman lähteitä.

Business Kangasala Oy toimii hankkeen palveluntuottajana, ja etsii nyt palvelukseensa:

 

PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2024 asti.

 

Palkattava henkilö työskentelee kuntien ja kausiasukkaiden yhteistyön syventämiseksi, palvelujen lisäämiseksi ja etätyön mahdollisuuksien parantamiseksi. Hänen työhönsä sisältyvät mm. alueen yhteismarkkinointi ja mainonta, alueen luonto- ja vesistömatkailun lisäämiseen tähtäävät toimet, uusien digitaalisten palvelujen luominen sekä Pirkkalan lentokentän uusien kansainvälisten asiakasvirtojen ohjaaminen alueelle.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää uusia matkailutoimialaan liittyviä alueellisia konsepteja, jotka luovat konkreettista pohjaa uusille liiketoiminta-aihioille. Tavoitteena on lisätä ihmisten ajanviettoa alueella kehittämällä esimerkiksi alueellisia pyöräily- ja veneilymahdollisuuksia sekä nostamalla kausiasuntojen käyttöastetta vuokraustoimintaa kehittämällä.      

Etsimme aktiivista, oma-aloitteista ja uteliasta tekijää, jolla on aitoa kiinnostusta ja luovaa kykyä tutkia sekä kehittää konkreettisesti alueen matkailutoimialaa ja sen tarjontaa. Arvostamme näkemystä ja kokemusta alueellisen elinvoiman kehittämistyöstä ja matkailusta, alueen maantieteellisestä tuntemusta sekä markkinointi- ja viestintäosaamista. Arvostamme niin ikään määrätietoista ja tuloshakuista työskentelytapaa sekä osaamista laajojen tietokokonaisuuksien keräämiseen ja analysointiin. Valittavan henkilön tulee kyetä sujuvaan verkostotyöskentelyyn sekä tiiviiseen yhteistyöhön hankkeen ohjausryhmän kanssa, jolle hän raportoi työn etenemisestä säännöllisesti. Projektityöntekijän odotetaan työskentelevän kaikissa kolmessa kunnassa tasapuolisesti keskittyen kehittämään ennen kaikkea yhteisiä konsepteja alueelle.

Tehtävän hoitamiseksi ajokortti ja oman auton käyttö ovat välttämättömiä. Kielitaito suomi, englanti ja muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua itäisen Pirkanmaan elinvoimaisen matkailuympäristön kehittämiseen. Tukenasi on koko hankkeen ajan ohjausryhmä. Palkkaan on budjetoitu 3500 €/kk. Työsuhteessa noudatetaan AvainTES-työehtosopimusta sekä 6kk koeaikaa. Työhaastattelut pidetään Kangasalla pe 27.1.2023.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 22.01.2023 mennessä:
paivi.kuusivaara@businesskangasala.fi tai Business Kangasala Oy, Päivi Kuusivaara, PL 50, 36201 Kangasala.    

22.12.2022

Digitek-hankkeen loppuraportti on julkaistu

”Digitaalinen tulevaisuus eri kokoisissa kunnissa” -hanke (”DIGITEK”) toteutettiin ajalla 1/2021–11/2022. Hankkeen tavoitteena oli kehittää laajasti erilaisia sähköisiä työmenetelmiä, toimintatapoja ja palvelukanavia niin työntekijöiden kuin kuntalaisten käyttöön. Hankkeen aikana mukana olleet kunnat toimivat pilottikuntina, ja tuotokset jaettiin muiden osatoteuttajien kanssa. Yhteistyön tuloksena kunnissa otettiin käyttöön muun muassa:

 • sähköinen allekirjoituspalvelu
 • Suomi.fi-viestit ja -tunnistautuminen
 • kuntalaispalautteen vastaanotto ja käsittely sähköisen palautepalvelun avulla
 • sähköisten lomakkeiden työkalu ja lomaketietojen jatkokäsittelyn automatisointiratkaisu.
 • uusi intranet-alusta
 • sähköisten palveluiden koostesivu kunnan verkkosivuille

Hankkeessa olivat mukana Pälkäneen lisäksi Lohja, Karkkila, Kuhmoinen ja Virrat.

Kaikki kunnan sähköiset palvelut löydät täältä.

Loppuraportin pääset lukemaan tästä.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Mikko Salmela

Hallintojohtaja

Pälkäneen kunta

050 5231233

mikko.salmela@palkane.fi

 

14.12.2022

Joulu ja uusivuosi kunnassa

Pälkäneen kunnanvirasto ja
puhelinvaihde ovat suljettuina
23.12.2022–08.01.2023

Pääasiassa kunnan ja muiden viranomaisten kuulutukset annetaan tiedoksi sivustolla www.palkane.fi.

Yleiseen tietoverkkoon julkaisemattomat kuulutukset ja nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat nähtävänä sulkuaikana pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina.

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys:

Ma-to klo 7.00–15.30 ja pe 7.00–13.45

Entisen Luopioisten kunnan alueilla p. 0400 638 452

Entisen Pälkäneen kunnan alueilla p. 040 727 6924

Muina aikoina koko kunnan alueella p.0400 638 452

Kangasalan ja Pälkäneen sosiaalipalvelujen asiakaspalvelu palvelee
arkisin klo 10–11

040 133 6198

Muut yhteystiedot sosiaalipalveluihin löytyvät Kangasalan kaupungin verkkosivuilta
1.1.2023 alkaen sosiaali-ja terveyspalvelut tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

07.12.2022

Pälkäne ja viisi muuta Pirkanmaan kuntaa vauhdittavat yritysten ilmastotoimenpiteitä

Tavoitteena on rakentaa avoin ilmastokumppanuusverkosto

Pälkäne, Akaa, Punkalaidun, Sastamala Urjala ja Valkeakoski ovat aloittaneet yhteisen ilmastoekosysteemi-hankkeen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on avoimen ilmastokumppanuusverkoston perustaminen. Ilmastokumppanuusverkosto kerää yhteen Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisten Pirkanmaan kuntien ilmastoasioista kiinnostuneita yrityksiä, kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita. Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea.

Ilmastokumppanuusverkoston tavoitteena on, että yritykset ja järjestöt asettavat toiminnalleen vähintään yhden ilmasto- ja päästötavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastokumppanuusverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa ja erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Yritysten on hyvä tunnistaa omalla toimialallaan toteutettuja ilmastotekoja, joskus yritys on jo toteuttanut ilmastopositiivisia tekoja mutta niistä tiedottaminen on jäänyt huomiotta. Asiakkaat ovat jatkuvasti tietoisempia vastuullisuudesta, joten yritysten etu on tuoda esiin esimerkiksi nettisivujensa kautta ilmastopositiiviset teot, kannustaa Pälkäneen kunnan elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä.

Kunnat tarvitsevat yrityksiä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi

Kuntien välisen yhteistyön tavoitteena on tukea alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä sekä innostaa yrityksiä viestimään kestävän kehityksen mukaisista linjauksista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Päästöjä vähentävät toimenpiteet tuovat yrityksille usein säästöjä esimerkiksi pienentyneen energiankulutuksen muodossa. Viestinnän avulla toiminta tehdään näkyväksi, ja parhaimmillaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja tekevä yritys voi saada sekä kustannussäästöjä että kilpailuetua.

Uskon, että ilmastokumppanuusverkoston kautta yritykset löytävät uusia, mielenkiintoisia tapoja viestiä toimenpiteistään ja kestävän kehityksen tuloksistaan, toteaa Mäkelä.

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi –hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.

Lisätiedot

Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja
sirkku.makela@palkane.fi / 050 521 5240

Anu Salminen, hankekoordinaattori

anu.salminen@akaa.fi / 040 335 3536

02.12.2022

Kunnanvirasto ja asiakaspalvelu suljettuina

Pälkäneen kunnanvirasto ja asiakaspalvelu ovat suljettuina ma ja ti 5.-6.12.
Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen vikapäivystyksen puhelinnumerot löytyvät nettisivuilta, etusivulta "Pälkäne palvelee" -osiosta.
 
Rauhallista Itsenäisyyspäivää kaikille.
 
28.11.2022

Pälkäneen kunta järjestää kuntalaisillan

Torstaina 1.12.2022 klo 18–19.30 Nuijantalolla.
Illan teemana on hyvinvointialueiden aloittaminen
sekä kunnan hyvinvointityö.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista
teemoista!
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

01.11.2022

Kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Kaikkien elintarvikebiojätettä kompostoivien tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan asuntoja.

Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kompostoi vain puutarhajätettä tai kuivakäymäläjätettä. Jos aloittaa kompostoinnin ensi vuonna, ehtii ilmoituksen tehdä myöhemmin. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Nyt voit tehdä ilmoituksen jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asioin.fi.

Lisätietoa kompostoinnista ja kompostointi-ilmoituksen tekemisestä löydät jätehuoltolautakunnan sivuilta.

 

10.10.2022

Pirkanmaan hyvinvointialueen asukasinfot

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää alueensa asukkaille loka-, marras- ja joulukuussa kolme infotilaisuutta, joita voi seurata verkon välityksellä. Tilaisuuksissa vastataan myös asukkaiden kysymyksiin hyvinvointialueesta ja sen palveluista.

Asukkaille järjestetään kolme eri sisältöistä tilaisuutta, joissa voi kysyä hyvinvointialueesta, julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Kysymyksiä voi esittää etukäteen verkkolomakkeen kautta tai kirjallisesti tilaisuuden aikana.

Tilaisuudet viitotaan suomalaisella viittomakielellä.

Teams Live -tilaisuuksiin ei ole mahdollisuutta osallistua paikan päällä.
Tästä linkistä pääset sivulle, jolla on lisätietoa aikatauluista sekä linkkejä tilaisuuksiin.

13.09.2022

Talo, tontti ja valokuitu, kaikki samassa paketissa - Pikkuisen parempaa

Aivan Pälkäneen keskustan palveluiden läheisyydessä sijaitsee Kostianvirran kylän asuinalue eli Roholan kaava-alue. Alueelle on kaavoitettu pienten omakotitalojen Pikkuniitty, jossa tonttien koot ovat 500 m2. 

Isokyrön Talotehdas Oy on räätälöinyt alueelle kaksi pienta omakotitaloa Pikkutupa 32 m2 ja Pikkupirtti 50 m2. 
Valmiiseen talopakettiin kuuluu muuttovalmis talo, tontti ja Pälkäneen valokuitu Oy:n valokuituliittymä. 
Katso lisätiedot: www.kotipälkäneeltä.fi

02.09.2022

Kutsu maatalousiltaan

INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS MAATALOUSELINKEINON NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDESTA

 

Pälkäneen kunta järjestää maatalouselinkeinon nykytilaa ja tulevaisuutta käsittelevän info- ja keskusteluillan kaikille aihepiiristä kiinnostuneille kuntalaisille, yrittäjille ja luottamushenkilöille maanantaina 19.9.2022 klo 17 – 18.30 Aitoon Honkalassa, os. Honkalantie 4. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ohjelma

17.00 Tervetulosanat, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kalle Vaismaa

17.05 Esittäytymiset ja tilaisuuden ohjelma, kunnanjohtaja Pauliina Pikka

17.10 Maatalouden nykytila Pälkäneellä

Pälkäneen maatalous lukujen valossa, maaseutuasiamies Maija Kaivola Pälkäneen maatalous maataloustuottajan näkökulmasta, maatalousyrittäjät Ilkka Simola ja Jaakko Ahola 17.50 Maatalouden tulevaisuuden näkymät, maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola

18.10 Keskustelua ja kysymyksiä

 

Olet lämpimästi tervetullut!

01.09.2022

Pirkanmaan vuoden kylä

Pirkanmaan Vuoden Kylä on Tottijärvi Nokialta

Vuoden Kyläksi 2022 Pirkanmaalla on valittu Tottijärvi Nokialta. Tunnustus myönnetään Tottijärvelle kylän monipuolisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä sekä laaja-alaisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Kylän toiminnasta vastaa Tottijärvi-Seura ry:n lisäksi useampi muu yhdistys.

Erityisen ansiokasta kylätoiminta on Tottijärven vilkkaan kylätorin sekä maa- ja kotitalousseuran ylläpitämän juhlatalo Jukolan ympärillä. Kylän historiaa on taltioitu 240-sivuiseen valokuvateokseen, joka on arvokas kulttuuriteko. Lisäksi kylässä julkaistaan säännöllisesti Tottijärven kylälehteä. Myös lapset ja nuoret on huomioitu, esimerkkinä tästä on Tottijärvi-Seuran myöntämä vauvaraha sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa varhaiskasvatus- ja kouluasioissa. Huomioitavaa on myös se, että Tottijärvellä vapaa-ajan asukkaat osallistuvat aktiivisesti kylän toimintaan.

Vuoden Kylä -kategoriassa myönnetään myös kunniamaininta, jonka saa Kuhmoisissa sijaitseva Päijälän kylä. Pirkanmaan itäisintä osaa edustava Kuhmoinen liittyi osaksi Pirkanmaata vuoden 2021 alusta. Päijälä on pienehkö alle 100 asukkaan kylä, jonka kylätoimintaa voidaan kuvailla sanoilla monipuolinen, omistautunut ja sisukas. Kylätoimintaa harjoittaa Päijälän Seudun kyläyhdistys ry, jolla on ollut aktiivista hanketoimintaa ja yhteistyötä seudun muiden tahojen kanssa. Kyläyhdistys julkaisee myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Virran Varrelta -kylälehteä.

 

Vuoden Kylätoimijoina palkitaan Leo Laine Muroleesta ja Päivi Heinonen Sappeesta

Vuoden Kylätoimijoiksi 2022 on valittu Ruoveden Muroleen kylät ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Leo Laine sekä pälkäneläisen Sappeen ja Ohvenon kyläyhdistys ry:n sihteeri Päivi Heinonen. Leo Laine on hoitanut tunnollisesti ja aktiivisesti yhdistyksen asioita, toiminut työnohjaajana yhdistyksen työkokeilussa oleville, ollut valokuituprojektin aktiivi sekä ollut  muutoinkin hyvin toimelias Muroleen kylien talkootyössä. Laineen toimintaa voidaan kuvata niin, että hän on ollut paikalla aina ensimmäisenä ja lähtenyt viimeisenä.

Pälkäneläinen Päivi Heinonen on ollut Sappeen ja Ohvenon kyläyhdistyksen ideanikkarina vuosikymmenien ajan. Hän on hoitanut muun muassa Sappeen koulun kesänäyttelyitä sekä ideoinut kesäkahvilatoimintaa jo vuosituhannen alussa. Myös ruuttahuoneen ja kirkkoveneen kunnostus, Sappeen koulun remontti vuonna 2005 sekä koulun ostaminen kyläyhdistykselle vuonna 2022 ovat pitkälti Heinosen käsialaa.

 

Vuoden Kyläteko on Palellusvuoren näkötorni Pohjaslahdella

Vuoden Kylätekona 2022 palkitaan Palellusvuoren näkötorni Pohjaslahden kylässä Mänttä-Vilppulassa. Teräsrunkoinen ja peräti 27-metrinen näkötorni on Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry:n voimannäyte, joka avattiin yleisölle toukokuussa 2022. Näkötorni on kirjaimellisesti kyläteko, jonka toteuttamiseksi perustettiin näkötornitoimikunta ja jonka rakentamiseen osallistui kaikkiaan 75 talkoolaista. Kirkkaalla ilmalla näkötornista on mahdollista nähdä Tampereelle asti.

 

Valinnoista päättää asiantuntijaraati

Pirkanmaan kylätoimintatunnustukset myöntää maakunnallinen kyläyhdistys Pirkan Kylät ry. Tunnustusten saajista päättää hakemusten perusteella Pirkan Kylien koolle kutsuma, kylätoiminnasta riippumaton, mutta maakunnan kylät hyvin tunteva asiantuntijaraati, jonka edustajat ovat:

 • Päivi Kiviranta, aluejohtaja Länsi-Suomi, Suomen 4H-liitto
 • Marianne Koski, suunnittelija (kulttuuri- ja maaseutuvastaava), Pirkanmaan liitto
 • Laura Puolamäki, maisema-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN maisemapalvelut
 • Juha Vähä-Eskeli, asiakkuuspäällikkö (maa- ja metsätalous), Tampereen Seudun Osuuspankki

 

Varsinainen palkitsemistilaisuus järjestetään Valkeakosken Sääksmäellä Kelhin seurantalolla lauantaina 24. syyskuuta klo 14.00. Samassa tilaisuudessa Pirkan Kylät ry juhlii 30-vuotista taivaltaan maakunnan kylien yhteisjärjestönä.

 

 

Lisätiedot ja haastattelut:

 • Vuoden Kylä 2022, Tottijärvi: Helinä Tiura-Virta, pj., Tottijärvi-Seura ry, tottijarvenkylalehti@gmail.com, p. 040 533 9687
 • Vuoden Kylä 2022 kunniamaininta, Päijälä: Leena Bragge, pj., Päijälän Seudun kyläyhdistys ry, leenaobragge@gmail.com, p. 040 832 6131
 • Vuoden Kylätoimija 2022, Päivi Heinonen: Päivi Heinonen, Sappeen ja Ohvenon kyläyhdistys ry, heinonen.p@pp.inet.fi, p. 040 5324930
 • Vuoden Kylätoimija 2022, Leo Laine: Kaija Salminen, vpj., Muroleen Kylät ry, p. 040 761 0227
 • Vuoden Kyläteko 2022, Palellusvuoren näkötorni: Simo Salmi, Pohjaslahti, ingamsalmi@gmail.com, p. 0400 932 326
 • Jani Hanhijärvi, kyläasiamies, Pirkan Kylät ry, info@pirkankylat.fi, p. 040 197 8231
04.08.2022

Kostianvirran kylän meluvallin maisemointikyselyn tulokset

Kysyimme heinäkuun aikana mielipidettänne Kostianvirran kylän meluvallin maisemointiin.
Kyselyaika on nyt päättynyt ja saimme yhteensä 42 vastausta. 
Eniten vastauksia sai vaihtoehto: Valaistu kivielementti. Meluvallille on mahdollista saada valaistus. Sen avulla katseenvangitsija saadaan esiin myös syksyn pimetessä. 
Vaihtoehto sai yhteensä 19 ääntä. 

Kiitos kaikille kyselyyn vastaajille. Nimensä jättäneiden kesken arvottiin palkinnot, voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Työryhmä jatkaa suunnittelua tuloksen pohjalta ja tekee esityksen ensi vuoden investointeihin. Maisemointityö on valmis vuonna 2023. 

Lisätiedot:
tekninen johtaja Harri Apell,
elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä

 

01.07.2022

Kostianvirran kylän eli Roholan Kaava-alueen meluvallin maisemointi

Kysymme mielipidettänne meluvallin maisemoinnin suunnitteluun. Valitse alla olevista vaihtoehdoista tai kerro vapaa sana kentässä muu vaihtoehto. Meluvallin maisemointitoimikunta päättää elokuussa, mitä vaihtoehtoa lähdetään viemään eteenpäin. Asiasta tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja facebookissa.

Voit halutessasi äänestää nimettömänä. Nimensä jättäneiden kesken arvotaan 2 hengen Kuutar risteily Pälkäneellä (risteilyt 5.8.2022 tai 12.8.2022) sekä pienempiä tuotepalkintoja.
Kysely on avoinna 1.-31.7.2022.

Linkki kyselyyn 

27.06.2022

PÄLKÄNEEN KUNTA YHTEISTYÖHÖN SKARTA ENERGY OY:N KANSSA UUSIUTUVAN ENERGIAN RAKAISUJEN KEHITTÄMISEKSI PÄLKÄNEELLE

Pälkäneen kunta on solminut aiesopimuksen Skarta Energy Oy:n kanssa uusiutuvan energian ratkaisuiden selvittämisestä ja kehittämisestä Pälkäneelle. Tavoitteena on arvioida aurinko- ja muun uusiutuvan energian rakentamisen mahdollisuuksia. Ensisijaisena kohteena kehityshankkeessa kuluvan vuoden aikana on Pälkäneveden yritysalueen tarkastelu teollisen mittakaavan aurinkovoimalan rakentamiseen. Alustavan arvion mukaan alue soveltuisi erinomaisesti aurinkovoimalalle, jonka rakentaminen ja käyttöönotto tukisi merkittävästi Pälkäneen kunnan tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.


Skarta Energy Oy on osa SkartaNYAB-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa. Yrityksen visiona on olla puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa. SkartaNYAB tavoittelee toimintansa laajentamista tuulivoimaan, aurinkoenergiaan ja vetyratkaisuihin perustuvissa puhtaan energian kokonaishankkeissa.


”Haluamme olla mukana tukemassa kuntien alueellisen energiaomavaraisuuden rakentamista. Paikallisesti tuotetulla aurinko- ja tuulivoimalla saadaan uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jonka avulla voidaan hyödyntää vaikka akkuteknologiaa sekä tulevaisuudessa mahdollisesti vetyratkaisuja. Lähdemme innoissamme selvittämään yhteistyössä kunnan kanssa Pälkäneen alueelle sopivia ratkaisuja”, iloitsee Vikke Saarelainen, Skarta Energy Oy:n varatoimitusjohtaja.

Pälkäneen kunnan uuden kuntastrategian painopistekärkiä ovat hyvinvointi, elinvoima ja kestävä kehitys. Pälkäneen kunta on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja toteuttamaan Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelmaa, jossa yhtenä merkittävänä kehityssuuntana on energiantuotanto ja –kulutus.
Pälkäneen kunta iloitsee tästä yhteistyömahdollisuudesta ja pyrkii omalta osaltaan edistämään sitä, että Pälkäneelle syntyisi merkittävää uusiutuvan energian tuotantoa.

_ _ _ _ _ _
Lisätiedot:

Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 574 6390, pauliina.pikka@palkane.fi


Vikke Saarelainen, varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy, p. 040 754 4429,
vikke.saarelainen@skarta.fi

27.06.2022

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 04.07.-24.07.2022

Pääasiassa kunnan ja muiden viranomaisten kuulutukset annetaan tiedoksi sivustolla www.palkane.fi. Yleiseen tietoverkkoon julkaisemattomat kuulutukset ja nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat nähtävänä sulkuviikoilla pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina. Sulkuaikana nähtävillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat ovat nähtävillä Pälkäneen kunnanvirastolla, maankäytön suunnittelija Aarni-Pekka Jakosen kautta p. 040 737 5390.

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys: ma - to klo 07.00 - 15.30 ja pe klo 07.00-13.45 entisen Luopioisten kunnan alueilla p.0400 638 452, entisen Pälkäneen kunnan alueilla p. 040 727 6924 ja muina aikoina koko kunnan alueella p. 0400 638 452.

Työajan ulkopuolinen kiinteistöjen vikapäivystys p. 0400 632 034.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu: 04.-24.07.2022 välisenä aikana ei myönnetä lupia eikä tehdä katselmuksia.

Sosiaalitoimi suljettuna 04.07-31.07.2022. Sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulon kiireelliset asiat: arkisin klo 10-11 p. 040 133 6198. Lastensuojeluilmoitukset päivystyspuhelimeen 050 469 9724 arkisin klo 08.00-16.00, klo 16.00 jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin numeroon 0500 625 990. Kotihoidon kiireelliset asiat arkisin klo 09.00-11.00 p. 040 133 6308.

Onkkaalan rantasaunan vuokraus ja avainten nouto: Kunnanviraston puhelinpalvelu 050 520 3408 arkisin klo 09.00-15.00.

Kuntosalikorttien hankinta ja päivitys: Kunnanviraston puhelinpalvelu 050 520 3408 arkisin klo 09.00-15.00 tai Luopioisten kunta-info ti-la klo 10-14 p. 050 431 6605.  

 

09.06.2022

Kuntalaiskysely 2022

Toteutimme viime vuonna kuntalaiskyselyn, josta saimme arvokasta tietoa vuoden aikana tekemäänne strategiatyötä sekä kunnan kehittämistä ajatellen. Haluamme toteuttaa kuntalaiskyselyn myös tänä vuonna kuitenkin karsittuna niin, että strategiaan liittyviä kysymyksiä ei tällä kertaa kysytä.

Kysely suoritetaan sähköisenä ja se on vastattavissa kunnan nettisivuilla olevan linkin kautta 3.6. – 21.8.2022 välisenä aikana. Kyselylomake on saatavilla myös paperiversiona kunnantalon asiakaspalvelusta (os. Keskustie 1, 36600 Pälkäne) sekä Luopioisten kuntainfosta (Museotie 1, 36760) toimipisteiden aukioloaikoina.

Kaikki vastaukset ovat tervetulleita ja meille tärkeitä. Vastaukset ovat anonyymeja ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, mutta kyselyn lopussa on mahdollisuus jättää myös avointa palautetta kunnalle. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mikäli asia on sinulle vieras.

Kuntalaiskyselyn yhteenveto julkaistaan syyskuun alussa.

Lämmin kiitos vastauksestasi!

Pääset kyselyyn tästä

 

 

 

 

21.04.2022

PÄLKÄNEEN KUNTA HYÖDYNTÄÄ VALOKUIDUN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

PÄLKÄNEEN KUNTA HYÖDYNTÄÄ VALOKUIDUN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET


Pälkäneen kunta on tehnyt viimeisen vuoden aikana ratkaisuja, joiden myötä kunta on ryhtynyt käyttämään täysipainoisesti Pälkäneen Valokuitu Oy:n kuituverkkoa. Onkkaa-lan, Aitoon ja Luopioisten verkot yhdistettiin yhdeksi sisäverkoksi, jota varten Pälkä-neen Valokuitu rakensi puuttuvat yhteydet, joita kunta vuokraa.
Aiemmin kunnalla oli viisi erillistä internetyhteyttä, jotka olivat kokonaan operaatto-rin hallinnassa ja nyt yhteyksiä on kaksi, joiden hallinta on keskitetty suurimmaksi osaksi kunnan ICT:lle. Yhteys on vakaampi ja häiriöt yhteyksissä ovat vähentyneet. Pa-rantunut toiminta näkyy eniten opetuspalveluissa, joissa vanhan verkon aikana yhtey-det pätkivät, mikä vaikeutti opetustyötä. Uudistuksen jälkeen ilmoitukset verkko-on-gelmista ovat loppuneet lähes kokonaan.
Verkkoyhteyksien nopeudet ovat valokuidun myötä parantuneet huomattavasti ja mah-dollistaneet Pälkäne wifi-verkon käytön kunnan tiloissa. Valokuitu mahdollisti myös kunnan kameravalvonnan uudelleen järjestämisen, jonka myötä päästiin luopumaan kalliista vuokralaitteista ja –palvelusta.
Verkkoyhteyksien muutosten yhteydessä verkon laitteistoa on päivitetty ja siirrytty omiin laitteisiin entisistä operaattorin vuokralaitteista. Laitekuluissa kunnan säästö vuositasolla on noin 15 000 euroa ja verkkomaksuissa n. 15 – 20 000 euroa entiseen verrattuna. Lisähyötyinä muutoksessa on myös ICT:n toiminnan tehostuminen ja sisä-verkon etähallinnan paraneminen Aitoon ja Luopioisten alueella.
_ _ _ _ _ _
Lisätiedot:
Pälkäneen kunnan ICT-asiantuntija Olli Tuomi, p. 050 477 0535, olli.tuomi@palkane.fi
Pälkäneen Valokuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Otto Norokorpi, p. 044 425 2940, otto.norokorpi@palkaneenvalokuitu.fi

21.04.2022

PÄLKÄNEEN KUNTA HYÖDYNTÄÄ VALOKUIDUN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET


Pälkäneen kunta on tehnyt viimeisen vuoden aikana ratkaisuja, joiden myötä kunta on ryhtynyt käyttämään täysipainoisesti Pälkäneen Valokuitu Oy:n kuituverkkoa. Onkkaalan, Aitoon ja Luopioisten verkot yhdistettiin yhdeksi sisäverkoksi, jota varten Pälkäneen Valokuitu rakensi puuttuvat yhteydet, joita kunta vuokraa.


Aiemmin kunnalla oli viisi erillistä internetyhteyttä, jotka olivat kokonaan operaattorin hallinnassa ja nyt yhteyksiä on kaksi, joiden hallinta on keskitetty suurimmaksi osaksi kunnan ICT:lle. Yhteys on vakaampi ja häiriöt yhteyksissä ovat vähentyneet. Parantunut toiminta näkyy eniten opetuspalveluissa, joissa vanhan verkon aikana yhteydet pätkivät, mikä vaikeutti opetustyötä. Uudistuksen jälkeen ilmoitukset verkko-ongelmista ovat loppuneet lähes kokonaan.


Verkkoyhteyksien nopeudet ovat valokuidun myötä parantuneet huomattavasti ja mahdollistaneet Pälkäne wifi-verkon käytön kunnan tiloissa. Valokuitu mahdollisti myös kunnan kameravalvonnan uudelleen järjestämisen, jonka myötä päästiin luopumaan kalliista vuokralaitteista ja –palvelusta.


Verkkoyhteyksien muutosten yhteydessä verkon laitteistoa on päivitetty ja siirrytty omiin laitteisiin entisistä operaattorin vuokralaitteista. Laitekuluissa kunnan säästö vuositasolla on noin 15 000 euroa ja verkkomaksuissa n. 15 – 20 000 euroa entiseen verrattuna. Lisähyötyinä muutoksessa on myös ICT:n toiminnan tehostuminen ja sisä-verkon etähallinnan paraneminen Aitoon ja Luopioisten alueella.
_ _ _ _ _ _
Lisätiedot:
Pälkäneen kunnan ICT-asiantuntija Olli Tuomi, p. 050 477 0535, olli.tuomi@palkane.fi
Pälkäneen Valokuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Otto Norokorpi, p. 044 425 2940, otto.norokorpi@palkaneenvalokuitu.fi

11.04.2022

Pälkäneen kunta on ottanut käyttöön uuden palautekanavan

Pälkäneen kunta toteutti viime vuonna kyselyn koskien kuntalaisten kokemuksia sähköisten palveluiden käytöstä. Kysely toteutettiin osana digitalisaatiohanketta ja se oli avoinna 14.9.2021-10.10.2021. Kyselyn vastauksia on hyödynnetty kunnan sähköisten palveluiden kehittämisessä. Yksi kehityskohteiksi valituista oli kuntalaisia palveleva palautekanava.   

Pälkäneellä on nyt otettu käyttöön uusi sähköinen palautekanava, joka mahdollistaa palautteen antamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntalaiset voivat antaa palautetta karttapohjaisen sovelluksen kautta kunnan rakennusvalvontaan, kuntatekniikkaan (kuten auraus tai hiekotus), ympäristönsuojeluun, vapaa-aikaan (kuten urheilualueet), puistoihin tai osoitteisiin liittyvistä asioista. Palvelun kautta voi myös antaa yleistä palautetta kunnalle. Uusi palautekanava on korvannut Pälkäneen nettisivuilla olleen yleisen palautteen lomakkeen ja jatkossa kaikki palautteet käsitellään uuden kanavan kautta. 

Palautepalvelu on käytettävissä kunnan nettisivuilla (linkki) ja se mahdollistaa karttapohjaisen palautteen. Karttapohjainen palaute on erityisen hyödyllistä esim. tievaurioiden, korjattavien katulamppujen tai muiden tarkkaa paikkatietoa edellyttävien palautteiden kohdalla. Palvelun avulla tieto tarkasta sijainnista välittyy heti kuntaan oikealle taholle.  

Palautepalvelu mahdollistaa vuorovaikutteisuuden palautteen antajan ja kunnan välillä. Palvelusta lähtee palautteenantajalle vastaus ja palvelun kautta voi myös täydentää lisätietoja asiaan. Palvelussa voi seurata palautteen käsittelyä ja tilaa. Palautteet on myös mahdollista julkaista, jolloin ne ovat kunnan nettisivuilla palautepalvelussa myös muiden nähtävillä. Tämä ominaisuus hyödyttää esimerkiksi palautteissa, joissa useat henkilöt ovat havainneet saman asian ja voivat näin seurata toimenpiteiden etenemistä palvelussa.  

Uuden palautepalvelun toivotaan tarjoavan kuntalaisille helpon ja vuorovaikutteisen kanavan palautteen antamiselle.  

 
Lisätietoja voit kysyä osoitteesta: palkane@palkane.fi  

06.04.2022

PÄLKÄNEEN KUNNAN TIEDOTE JÄRJESTETYSTÄ YHTEISTYÖPALAVERISTA

Pälkäneen kunta järjesti eilen 5.4.2022 yhteistyöpalaverin pälkäneläisten toimijoiden kanssa varautumisesta tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevien ukrainalaisten tulemi-seen Pälkäneelle. Paikalla olivat kunnan edustajien lisäksi seurakunnan, SPR:n, reserviläis-järjestöjen, maanpuolustusnaisten, vapaapalokuntien, 4H-yhdistyksen sekä Pälkäneen seu-dun soroptimistien edustajia. Palaverissa keskusteltiin eri toimijoiden mahdollisuudesta mm. majoituksen, varusteavun, kuljetuksen, ruokailun ja henkisen tuen sekä vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen tai avustamiseen järjestelyissä. Oli ilahduttavaa, että toimijoilla löytyy vahvaa auttamisen halua ja edellisestä maahantulon suuremmasta aallosta on saatu jo hyviä kokemuksia eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä Pälkäneellä.


Pälkäneen kunnalle tulee velvoitteita etenkin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jär-jestämisen suhteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueelle välttämät-tömien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Pälkäneen kunnassa asiaa koordinoi työllisyyskoordinaattori Panu Raivio.


Maahanmuuttovirastolla on ollut haasteita maahantulon koordinoinnissa ja tämän vuoksi Pirkanmaalla ollaan aloittamassa yhteistä koordinointia, josta vastuun ottaa Tampereen kaupunki. Vielä ei ole tietoa, ollaanko Pälkäneelle sijoittamassa tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevia ukrainalaisia. Haaste Pälkäneellä on se, että majoittamiseen soveltuvia tyhjiä asuntoja on tarjolla hyvin vähän. Lähtökohtaisesti maahanmuuttovirasto on pyrkinyt siihen, että tulijoita voidaan sijoittaa aina suurempi määrä yhdelle paikkakunnalle. Hätä-majoitusta Pälkäneellä on mahdollista järjestää vielä kevään aikana tai syksyllä seurakunnan leirikeskuksessa. Lyhytaikaiseen hätämajoitukseen on mahdollista sijoittaa jonkin ver-ran tulijoita myös Aapiskukon huoneisiin. Sappeen matkailukeskus on luvannut lyhytaikaisia hätämajoitustiloja tarvittaessa toukokuulle sekä syys-lokakuulle.


Yhteistyöpalaverissa sovittiin, että jatkossa kootaan pälkäneläisiä toimijoita vuosittain yhteen yhteiskunnallisten turvallisuuskysymysten äärelle. Kunta toimii palavereiden koolle-kutsujana. Kutsuttavien joukkoa täydennetään tarvittaessa aiheesta riippuen.
_ _ _ _ _
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
tekninen johtaja Harri Apell, p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

09.03.2022

Kutsu kuntalaisiltaan

Kutsu


Pälkäneen kunta kutsuu kuntalaisia yhteiseen iltaan keskustelemaan valtuuston hyväksymästä uudesta kuntastrategiasta ja muista ajankohtaisista asioista.
Kuntastrategiaan voi ennakolta tutustua Pälkäneen kunnan nettisivuilta: https://www.palkane.fi/kunta-ja-hallinto/strategiat-ja-ohjelmat.
Strategiaan tai muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää ennakolta osoitteeseen palkane@palkane.fi.
Kuntalaisilta pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 18 – 20 Aitoon Honkalassa. Pyydämme osallistujia huomioimaan vielä voimassa olevan maskisuosituksen ja toivomme, että paikalle tullaan terveinä.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2022

PÄLKÄNEEN KUNNAN TIEDOTE UKRAINAN TILANTEEN JOHDOSTA

Toista viikkoa kestänyt Ukrainan sota on järkyttänyt meistä jokaista mielettömyydellään. Tuomitsemme jyrkästi sodan, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainan itsenäiseen tasavaltaan. Sotatoimet ovat kaikin tavoin länsimaisten arvojemme – vapauden, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden – vastaisia.

 

Maahanmuuttovirasto koordinoi yhteistyössä SPR:n kanssa turvapaikanhakijoiden ja hätämajoitusta tarvitsevien sijoittamista. Pälkäneen kunta varautuu majoittamaan ukrainalaisia tarvittaessa. Kuntaliiton arvioiden mukaan maahantulon tilanne Suomen osalta vaikuttaa vielä maltilliselta, eikä virallista pyyntöä ukrainalaisten majoittamisesta ole tullut. Ensisijaisesti Suomessa käytetään jo olemassaolevia vastaanottokeskuksia. Jokaiselle kunnalle ja seurakunnalle on kuitenkin tullut kysely liittyen mahdollisista hätämajoitukseen osoitettavista tiloista. Pälkäneen kunta tekee linjauksia asiasta ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa 15.3.2022. Samassa yhteydessä päätetään myös kunnan mahdollisesta rahallisesta tuesta Ukrainaan.

 

Yksityisillä kansalaisilla on myös mahdollisuus toimia majoittajina. Tästä löytyy ohjeistusta maahanmuuttoviraston nettisivuilta https://migri.fi/ukk-ukraina.

 

Kunnalle on tullut joitakin kyselyitä väestönsuojista. Pirkanmaan pelastuslaitos on väestönsuojelun vastuuviranomainen. Pelastuslaitoksen yleinen viesti on, että Suomeen ei kohdistu sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottomääräyksen antamista ja/tai joditablettien käyttöä. Väestönsuojien käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksellä, jonka jälkeen niiden käyttökuntoon laittamiselle on aikaa 72 tuntia.  

 

Pälkäneen kunnan alueella sijaitsevien väestönsuojien kunnosta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Pälkäneellä ei ole kunnan ylläpitämiä yleisiä väestönsuojia. Rakennuksen omistaja vastaa suojan ylläpitämisestä, eikä kunnalla ole asiassa koordinointivastuuta. Kunta vastaa omista kiinteistöistään ja niissä olevista väestönsuojista.

 

Tavalliset kuntalaiset voivat parhaiten auttaa ukrainalaisia tässä tilanteessa tekemällä lahjoituksen tunnettujen avustusjärjestöjen kuten SPR:n tai Unicefin kautta.

Unicef
SPR

22.02.2022

Liikuntapaikkojen hoitajan hakua jatketaan

Pälkäneen kunta jatkaa hakua liikuntapaikkojen hoitajan työsuhteeseen. Ensimmäisellä hakukerralla mukana olleet hakemukset huomioidaan edelleen.
Työsuhde sijoittuu liikuntapalveluiden alaisuuteen. Liikuntapaikkojen hoitajan tehtävänä on liikunta-alueiden erilaiset hoito- ja ylläpitotehtävät Pälkäneen kunnan alueella. Työkohteisiin kuuluu ulkoliikuntapaikkoja (mm. urheilukentät, tekojää/jääalueet) ja sisäliikuntatiloja (mm. Kostia Areena). Työaika on 38,25 h/vko. Tarvittaessa liikuntapaikkojen hoitaja osallistuu muidenkin yleisten alueiden kunnossapito- ja rakentamistöihin. Työ alkaa 25.4.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tarkemmat hakuehdot Kuntarekry.

21.02.2022

VENEPAIKKOJEN IRTISANOMINEN

Venepaikat laskutetaan jälleen keväällä, joten irtisanottehan venepaikkanne
20.3.2022 mennessä, jos ette halua jatkaa varaustanne.

Perumiset: asiakaspalvelu@palkane.fi

Venepaikkojen tiedustelut p. 03 579 11 / asiakaspalvelu@palkane.fi

18.02.2022

Työttömän työnhakijan asiointi muuttuu toukokuusta 2022 alkaen

Tampereella ja muissa Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilualueen kunnissa sekä TE-toimistoissa otetaan toukokuussa 2022 käyttöön uusi asiakaspalvelumalli.

 

 

 

 

 

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä kunnan työllisyyspalveluissa. Tavoitteena kohtaamisissa on, että asiakas saisi riittävästi tarkoituksenmukaista ja joustavaa tukea. Asiakkaan OMA-valmentaja neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja. Hän myös miettii yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat reitit kohti työllistymistä.

Muutoksia myös palvelukanaviin

Toukokuussa myös asiakkaan palvelukanavissa tapahtuu muutoksia. Työmarkkinatori.fi:n käyttö laajentuu ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston. Työmarkkinatorin kokeiluversiossa työnhakija voi jo nyt käydä luomassa itselleen työnhakuprofiilin.

Omatoiminen työnhaku lisääntyy

Uudessa palvelumallissa työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus. Sen mukaan asiakkaan tulee hakea omasta tilanteestaan riippuen kuukaudessa 0–4 työpaikkaa. Haettavien paikkojen minimimäärä asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti ja hän saa itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain kunnan tekemät työtarjoukset.

Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin kunnan osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Karenssit lievenevät

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Asiakkaita ohjeistetaan asiointiin tulevista muutoksista vielä tarkemmin ennen mallin käyttöönottoa.
Uusi asiakaspalvelumalli työnhaun tukena

Työ- ja elinkeinoministeriö
Usein kysyttyjä kysymyksiä pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Lisätietoja

TAMPERE
Henkilöasiakaspalvelujen johtaja
Sari Oksanen
050 501 2374

sari.oksanen@tampere.fi


Palvelupäällikkö
Minna Salminen
044 431 4275
minna.j.salminen@tampere.fi


Läntinen Pirkanmaa
SASTAMALA
Työllisyyspalvelupäällikkö
Tiina Leppäniemi
040 668 3961
tiina.leppaniemi@sastamala.fi

Etelä-Pirkanmaa
VALKEAKOSKI
Työllisyyspalveluiden johtaja
Sari Ilovuori
040 335 7206
sari.ilovuori@valkeakoski.fi

Tampereen kehyskunnat
LEMPÄÄLÄ
Työllisyyspäällikkö
Lotta Lammi
040 133 7910
lotta.lammi@lempaala.fi

Tampereen kehyskunnat
YLÖJÄRVI
Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö
Pekka Mansikkamäki
050 330 2072
pekka.mansikkamaki@ylojarvi.fi

Ylä-Pirkanmaa
VIRRAT
Palveluohjaaja
Aino Virta
044 715 1245
aino.virta@virrat.fi

05.01.2022

Avoin työpaikka MAANKÄYTÖN SUUNNITTELIJA

Pälkäne on noin 6 400 asukkaan pirkanmaalaiskunta lähellä Tamperetta (35 km), Hämeenlinnaa (42 km) ja Valkeakoskea (25 km). Kunta on tunnettu kauniista järvi- ja kulttuurimaisemistaan, aktiivisista kylistä, mittavista metsäalueista sekä hyvistä liikuntamahdollisuuksista. Pälkäneellä sijaitsevat Sappeen vapaa-aikakeskus ja Laipanmaan upeat retkeilymaastot. Kunta halutaan säilyttää elinvoimaisena, puoleensavetävänä, yrittäjäystävällisenä sekä taloudeltaan ja peruspalveluiltaan toimivana kuntalaisten yhteisönä.

Etsimme positiiviseen ja kehittyvään työyhteisöömme MAANKÄYTÖN SUUNNITTELIJAA. Maankäytön suunnittelijan työ on itsenäinen ja monipuolinen tehtävä, joka pitää sisällään mm. kaavojen laatimista sekä tilaamista, konsulttien ohjaamista, viranomaisyhteistyötä sekä asiakaspalvelua. Tehtäviin kuuluu lisäksi tonttien myyntiin ja markkinointiin liittyviä tehtäviä sekä rakentajien neuvontaa yhdessä muiden viranhaltijoiden kanssa. Tehtävänkuva on mahdollista muokata valittavan henkilön osaamista vastaavaksi. Tehtävä täytetään 7.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta maankäytön suunnittelun tehtävistä. Tehtävään valittavalle on eduksi alan monipuolinen osaaminen, projektihallinnan taidot sekä näkemyksellisyys toimialan asioihin. Tehtävään toivotaan aktiivista ja oma-aloitteista henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä halu työskennellä itsenäisessä ja monipuolisessa työtehtävässä.


Tehtävän täytössä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään.
Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella Kuntrekry-järjestelmässä (www.kuntarekry.fi). Mahdollinen paperihakemus liitteineen tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 21.1.2022 klo 12 mennessä, os. Pälkäneen kunta, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.


Lisätietoja tehtävästä antavat:
rakennustarkastaja Tuomas Tikka, p. 040 758 8610,
tuomas.tikka@palkane.fi

kunnanjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 573 6390,
pauliina.pikka@palkane.fi

Pälkäneellä 5.1.2022

22.12.2021

Muutoksia palveluliikenteessä

Palveluliikenne 1.1.-31.12.2022

Pälkäneen kunta järjestää alueellaan palveluliikennettä. Palveluliikenne on kaikille avointa, mutta erityisesti liikkumisrajoitteisille esim. vanhuksille tarkoitettua joukkoliikennettä. Kaikille avoimessa palveluliikenteessä ajetaan tietyt ennalta määrätyt reitit tiettyinä päivinä ja osittain kutsuohjattuna. Kuljettaja avustaa tarvittaessa matkustajia autoon nousussa ja siitä poistumisessa. Tarvittaessa ja tilattaessa asiakas noudetaan kyytiin kotoa ja viedään takaisin kotiin.
Reitit 1–3 ajaa Taksi Mikko Helenius, p. 0400 739 880.
Reitin 4 ajaa Pentti Rautio avoin yhtiö p. 040 566 5747

Matkan hinta on 3 euroa/suunta, jonka voi suorittaa kuljetuksen yhteydessä.

Reitti 1 Myttäälä - Onkkaala palveluliikenne

Liikennöinti tapahtuu kerran viikossa maanantaisin.

Aikataulu: klo 9.00 Pälkäneen linja-autoasema
klo 9.15 Myttäälä
klo 9.25 Pälkäneen LA
klo 9.30 Palvelutalo
klo 9.40 Pälkäneen LA

Paluu samaa reittiä lähtö linja-autoasemalta klo 11.30–12.00.

Aikataulun ajat ovat ohjeellisia riippuen asiakasmääristä sekä ajettavasta päiväreitistä. Tarvittaessa ja tilattaessa asiakas noudetaan kotiovelta ja viedään kotiovelle. Tarvittaessa asiakkaan kutsusta ajetaan Myttäälässä Seitsyentien/Perkiöntien lenkki.

Reitti 2 Laitikkala - Onkkaala palveluliikenne

Liikennöinti tapahtuu kerran viikossa keskiviikkoisin. Reitti toimii VuoIijoen osalta kutsu ohjattuna.

Aikataulu: (klo 9.10 Vuolijoki, ajetaan vain asiakkaan kutsusta)
klo 9.20 Laitikkala

klo 9.30 Kaitamo
klo 9.45 Äimälä
klo 10.00 Onkkaala

Paluu samaa reittiä lähtö Onkkaalasta n. klo 11.20.

Aikataulun ajat ovat ohjeellisia riippuen asiakasmääristä sekä ajettavasta päiväreitistä. Tarvittaessa ja tilattaessa asiakas noudetaan kotiovelta ja viedään kotiovelle.

 

Reitti 3 Aitoo - Puutikkalan palveluliikenne

Liikennöinti tapahtuu kerran viikossa torstaisin. toimii kutsuohjattuna.
Asiakkaat tilaavat kuljetuksen edellisenä päivänä tai samana aamuna. ajetaan
sen mukaan mistä asiakkaat tulevat kyytiin.

Aikataulu: klo 9.10 Aitoo
klo 9.45 Puutikkala
klo 10.00 Luopioisten kirkonkylä

Paluu samaa reittiä lähtö Kirkonkylästä n. klo 11.00

Aikataulun ajat ovat ohjeellisia riippuen asiakasmääristä sekä ajettavasta päiväreitistä. Tarvittaessa ja tilattaessa asiakas noudetaan kotiovelta ja viedään kotiovelle.

Reitti 4 Ämmätsä - Kyynärö palveluliikenne

Liikennöinti tapahtuu kerran viikossa torstaisin. Reitti toimii kutsuohjattuna.

Asiakkaat tilaavat kuljetuksen edellisenä päivänä tai samana aamuna. Reitti ajetaan sen mukaan mistä asiakkaat tulevat kyytiin.
 

Aikataulu: klo 9.00 Ämmätsä
klo 9.45 Luopioisten kirkonkylä

Paluu samaa reittiä lähtö Kirkonkylästä n. klo 11.00

Aikataulun ajat ovat ohjeellisia riippuen asiakasmääristä sekä ajettavasta päiväreitistä. Tarvittaessa ja tilattaessa asiakas noudetaan kotiovelta ja viedään kotiovelle.

Lisätietoja: elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, p. 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi

13.12.2021

Pälkäneen kunnanviraston joulusulku

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina
23.12.2021–09.01.2022
Pääasiassa kunnan ja muiden viranomaisten kuulutukset annetaan tiedoksi sivustolla www.palkane.fi.
Yleiseen tietoverkkoon julkaisemattomat kuulutukset ja nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat nähtävänä sulkuaikana pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina.
Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys:
Ma-to klo 7.00–15.30 ja pe 7.00–13.45
Entisen Luopioisten kunnan alueilla p. 0400 638 452
Entisen Pälkäneen kunnan alueilla p. 040 727 6924
Muina aikoina koko kunnan alueella p.0400 638 452
Sosiaalitoimi on suljettuna 23.12.2021–9.1.2022
Virka-aikainen sosiaalipäivystys ja lastensuojeluilmoitukset: arkisin klo 8–16, p. 050 469 9724 ja klo 16 jälkeen iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä p. 0500 625 990 Sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kiireelliset asiat arkisin klo 9–11, p. 040 133 6198 Kangasalan ja Pälkäneen perheneuvolan neuvontapuhelin p. 040 133 6602 palvelee viikolla 52 ti-pe klo 12–14 ja viikolla 1 ti-ke klo 8.30–10
Yhteispalvelupisteet suljettu: Luopioisissa 23.12.2021 - 9.1.2022 ja
Kostiakeskuksessa 23.12.2021 - 2.1.2022.
Luopioisten Kuntainfo on suljettuna 23.12.2021–9.1.2022.
Lisätietoja löydät kunnan nettisivuilta Pälkäne.fi

09.11.2021

Tiedätkö kotisi radonpitoisuuden?

Hajuton, mauton ja väritön radon on merkittävä ympäristöterveyshaitta. Suomalaisten säteilyannoksesta suurin osa syntyy sisäilman radonista.  Radonin pitoisuuden asuinrakennuksesta voi selvittää helposti mittaamalla.  Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kahta kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Terveydensuojeluyksiköstä muistutetaan siitä, että radon tulee ottaa huomioon suunnittelussa, korjauksessa ja rakentamisessa. 

Radon tulisi mitata uudessa rakennuksessa heti sen käyttöönoton jälkeen

Kaikkialla Suomessa on mahdollista mitata korkeita radonpitoisuuksia, joten asuinalueita ei tulisi enää jaotella erilaisiin radonriskialueisiin. Painopiste on radonturvallisessa rakentamisessa. Radonia esiintyy kaikkialla Suomessa ja Pirkanmaa kuuluu alueeseen, jolla on mitattu erittäin korkeita radon-pitoisuuksia ja kaikkialla edellytetään radonturvallista rakentamista.

 Ympäristöministeriön suositus on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii sisäilman radonpitoisuuden mittauksesta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Suositus koskee uusia asuinrakennuksia sekä työpaikkoja ja muita julkisia rakennuksia. Radonpitoisuutta ei voida tietää muutoin kuin mittaamalla.

Radonpitoisuus mitataan helposti radonmittauspurkilla

Radonmittaus voidaan tilata kaupallisilta toimijoilta, jotka tuottavat Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä mittauksia tai Säteilyturvakeskuksesta. Hengitysilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta lämmityskauden aikana. Tavallisessa asunnossa mitataan kahdella mittauspurkilla, joista toinen sijoitetaan olohuoneeseen ja toinen makuhuoneeseen. Näissä huoneissa oleskellaan tyypillisesti eniten, joten niistä saatavat tulokset kuvaavat parhaiten asukkaiden altistumista. Jos jossain muussa tilassa vietetään enemmän aikaa, kannattaa mittauspurkki luonnollisesti sijoittaa sinne. Jos asunnossa on kaksi kerrosta, tulee molemmat kerrokset mitata. Pieni (<100 m2) asunto voidaan mitata yhdellä radonpurkilla, jos kerroksia on vain yksi ja asunnon perustukset ja ilmanvaihto on jokaisessa asuinhuoneessa samanlaiset. Tämän jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.  Pientalossa radonmittaus maksaa noin 100 €.  

Helpointa radonhaittoja on torjua talon rakennusvaiheessa, jolloin tulee varmistaa, että alapohja on tiivis ja tarvittavat radonputkistot on asennettu. Rakennuksen valmistuttua radontorjunnan onnistuminen voidaan todentaa mittaamalla.

Vanhoissa rakennuksissa radonin torjuntakeinoja ovat muun muassa rakenteiden tiivistykset, ilmanvaihdon säätäminen ja tehostaminen, radonimurin ja kaivojen asentaminen sekä porakaivojen veden ilmastus/suodatus.

Kuinka usein radon on mitattava?

Keskimääräinen radonpitoisuus voi muuttua kiinteistössä monista syistä. STUK suosittelee, että sisäilman radonmittaus toistettaisiin asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa kymmenen vuoden välein, jos aiempi radonpitoisuus on ollut suurempi kuin 100 Bq/m³ tai jos radonpitoisuuden pieneneminen viitearvoa pienemmäksi on saatu aikaiseksi radonkorjauksella. Radonmittaus tulisi tehdä viiden vuoden välein, jos viitearvoa pienempi pitoisuus on saatu aikaiseksi radonkorjauksella ja radonpitoisuus ennen korjausta on ollut suurempi kuin 1000 Bq/m³. Mittaus tulisi tehdä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun rakennuksessa on tehty oleellisia, rakenteisiin tai ilmanvaihtoon liittyviä rakennus- tai muutostöitä (esim. betonilaatan, salaojien tai ilmanvaihdon uusiminen).

Myös kiinteistön painesuhteet voivat muuttua esimerkiksi ikkunoiden vaihdon jälkeen: jos vanhojen ikkunoiden raoista tuli merkittävästi korvausilmaa, voi uusien, tiiviiden ikkunoiden takia tilan alipaine lisääntyä, ilmanvaihto heiketä ja radonpitoisuus merkittävästi suurentua.

Myös radontorjunnan toimivuutta tulisi tarkkailla. STUKin tiedossa on tapauksia, joissa radonimuri on rikkoutunut kenenkään sitä huomaamatta. Tämän seurauksena ihmisten radonaltistuminen on ollut yhtä korkealla tasolla kuin ennen radonkorjausta.

Linkkejä

Mittauspurkkien tilaaminen:
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/tyontekijoiden-suojelu-ja-sateilymittaukset/mittausten-hyvaksynnat

Linkit kaupungin sivuille

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/koti-ja-lahiymparisto/asuminenjaterveys/radon.html

Linkki rakennusjärjestykseen §32 § Maaperän radonpitoisuuden huomioon ottaminen rakentamisessa

Radon mittaustuloksia postinumeron perusteella

Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomen kunnissa - STUK

Lisätietoja:

Tampereen kaupunki, Ympäristöterveys

asumisterveys@tampere.fi

Asumisterveyden puhelinneuvonta on maanantaista torstaihin klo 9.30 - 11.00 puh. 041 730 2286. Puhelinnumero palvelee koko valvonta-alueen kuntia (Tampere, Kangasala, Pälkäne, Orivesi Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala).

29.10.2021

Pälkäneen sähköiset palvelut kuntalaisille -kyselyn tulokset

Pälkäneen kunta kiitää kaikkia kyselyihin vastanneita ja Digiviikon haastatteluihin osallistuneita. Saimme paljon arvokasta tietoa kunnan sähköisten palveluiden nykytilasta ja näkemystä mahdollisista parannuskohteista. Seuraavaksi kyselyn antia käsitellään kunnan ja DIGITEK-projektin yhteisessä työpajassa, jossa tavoitteena on löytää sopivia pilotoitavia kehittämiskohteita. Pilotointien edetessä saatuihin tuloksiin palataan myöhemmin.

Kyselyyn vastanneet kuntalaiset ja kunnan työntekijät kokivat hyötyvänsä sähköisistä palveluista kaikin tavoin, joten kunnan kannattaa panostaa niiden kehittämiseen. Kunnan palvelujen tulisi olla saatavilla etänä, ajasta ja paikasta riippumatta, mutta myös tarpeen mukaan kunnan virastosta. Vastaajista valtaosa oli sitä mieltä, että Pälkäneen tulisi tarjota enemmän sähköisiä palveluja ja niiden löydettävyyttä sekä palautteen annon mahdollisuuksia tulisi kehittää. Sähköiset palvelut eivät ole kyselyyn vastanneiden mukaan riittävän helposti löydettävissä eikä kunta myöskään ohjaa käyttämään niitä riittävästi. Pälkäneläiset toivovat selkeämpää ja kuntalaislähtöisempää tiedottamista ja räätälöidymmät verkkosivut. Sähköisistä palveluista tulee tietää, jotta niitä osaa ruveta käyttämään.

Taustatiedot

DIGITEK-hankkeen kuntalaiskyselyyn vastasi 80 kuntalaista ja 41 kunnan työntekijää. Lisäksi kyselyä varten haastateltiin kuusi henkilöä Pälkäneen kirjastoissa. Kuntalaiskyselyyn vastasivat yleisimmin 30-60-vuotiaat, Pälkäneellä vakituisesti asuvat naiset. Alle 30-vuotiaita vastaajia oli vain noin 3% vastaajista, mikä viittaa siihen, ettei nuoria ihmisiä tavoitettu riittävästi. Kyselystä tiedotettiin paikallislehdessä ja sen verkkosivuilla, kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa. Yli 60-vuotiaita vastaajia oli lähes neljännes vastaajista, joten iäkkäämpien otosta voidaan pitää suhteellisen kattavana.  Vakituisesti Pälkäneellä asuvia oli 83% vastaajista, voidaan siis olettaa, että kyselyn ovat kokeneet itselle läheisemmäksi juuri ne henkilöt, jotka käyttävät kunnan sähköisiä palvelujakin eniten. Toisaalta vapaa-ajan asukkaita kysely ei vaikuta tavoittaneen. 

Tietotekniset taidot ja -hyödyt

Digitaitoja ja yleistä motivaatiota kartoittaneissa kysymyksissä selvisi, että kyselyyn vastanneet kokivat omaavansa riittävät tietotekniset taidot, mutta noin puolet haluaisi myös kehittää taitojaan edelleen. Hieman odotusten vastaisesti myös iäkkäät kokivat olevansa tietoteknisesti riittävän taitavia ja halukkaita käyttämään sähköisiä palveluita. Digiviikkojen haastattelujen perusteella sähköisiin palveluihin negatiivisesti tai välinpitämättömästi suhtautuvat eivät halunneet myöskään täyttää sähköistä kyselyä edes tuetusti. Esiin nousivat taitojen ruostuminen ja ajan tasalla olevien, päivitettyjen välineiden puute. Toisaalta esimerkiksi auton digitaalisen hallinnan takia älylaitteita on opeteltu käyttämään.

5. Vastaa asteikolla yhdestä viiteen seuraaviin väittämiin
Kunnan sähköiset palvelut

Kyselyyn vastanneet kuntalaiset ja kunnan työntekijät kokivat hyötyvänsä sähköisistä palveluista kaikin tavoin, joten kunnan kannattaa panostaa niiden kehittämiseen. Ylivoimainen enemmistö (93%) vastanneista täyttäisi mieluummin sähköisiä kuin paperisia lomakkeita. Tukea toivottiin erityisesti seuraavissa teemoissa: nettiyhteydet, digituki, palvelukohtaisen käytön opastus, tiedonpuute kunnan digipalveluista, yleisen työaseman käytön mahdollisuus (esim. palvelupisteessä tai kirjastossa) ja paperinen asiointi.

7. Täytän mieluummin

Kunnan palvelujen tulisi kyselyyn vastanneiden mukaan olla saatavilla etänä, ajasta ja paikasta riippumatta, mutta myös tarpeen mukaan kunnan virastosta. Vastaajista valtaosa oli sitä mieltä, että Pälkäneen tulisi tarjota enemmän sähköisiä palveluja ja niiden löydettävyyttä sekä palautteen annon mahdollisuuksia tulisi kehittää. Sähköisiä palveluita ilmoitti käyttävänsä yli 98% vastaajista, mutta harvoin tai joskus käyttäviä oli 66% vastaajista, kun usein tai aina käyttäviä oli vain 31%. Harvoin tai joskus käyttävien suurta määrää voi selittää tiedon puute palveluista, sähköisten palvelujen vähyys tai se, että tarvetta asioida on vain harvoin. Vastaajista valtaosa oli sitä mieltä, että Pälkäneen tulisi tarjota enemmän sähköisiä palveluja ja niiden löydettävyyttä sekä palautteen annon mahdollisuuksia tulisi kehittää.

11. Käytän kunnan sähköisiä palveluita

Kun kysyttiin palvelukohtaisesti käyttämisestä ja kokemuksista, ylivoimaisesti suosituimmaksi palveluksi nousi Piki-kirjasto. Myös kunnanvaltuuston kokousten katsominen etänä, yrityshakemistot ja Wilma olivat varsin pidettyjä ja käytettyjä. Yleisesti voisi todeta, että jos sähköistä palvelua käytettiin paljon, siitä oli annettu pääosin positiivista palautetta, pois lukien Kulutus-Web ja Yrityshakemistot, joissa oli myös suhteellisesti paljon negatiivisia kokemuksia. Huonoja kokemuksia mainittiin muun muassa seuraavien palvelujen kohdalla: Daisy, lautakunnan teams-kokous, Claudia, tilojen varauskalenteri ja sähköinen lomake.

13. Mitä kunnan sähköisiä palveluita käytät tällä hetkellä tai olet käyttänyt?

Palvelukokemukset

Sähköisten palvelujen käyttäminen ei ole valtaosan vastaajista mielestä hankalaa ja Pälkäneen sähköiset palvelut ovat luotettavia, saavutettavia ja mielellään myös vuorovaikutteisia. Sähköisten palvelujen käyttäminen siis sujuu, mutta haastatteluissa tuli myös arvokkaita kommentteja siitä, että ikääntyminen ja sen mukanaan tuomat kognitiivisten kykyjen heikkenemät kuten dementia aiheuttavat yhä suurenevalle osalle väestöä vaikeuksia käyttää sähköisiä palveluita. Tukea ja vaihtoehtoja tulee siis jatkossakin olla tarjolla ja palveluita pitäisi kehittää mahdollisimman helppokäyttöisiksi, intuitiivisiksi ja saavutettaviksi. 

Tiedottaminen ja viestintä

Sähköiset palvelut eivät ole kyselyyn vastanneiden mukaan riittävän helposti löydettävissä eikä kunta myöskään ohjaa käyttämään niitä riittävästi. Syiksi huonoon löydettävyyteen vastaajat mainitsivat kunnan verkkosivut, tiedonpuutteen kunnan digitaalisista palveluista (erityisesti sähköisistä lomakkeista ja viranhaltijoiden/yhteyshenkilöiden nimeämisestä) sekä vikailmoitukset. Lisää tietoa Pälkäneen sähköisistä palveluista vastanneet toivoivat kunnan verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan, sanomalehdestä tietoa toivoivat vain 12% vastaajista.

Haasteet ja esteet

Ylivoimaisesti yleisimpänä esteenä sähköisten palvelujen käytölle vastaajat mainitsevat tiedonpuutteen sähköisistä palveluista. Ne vastaajat, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet sähköisiä palveluja, mainitsivat syiksi sen, ettei ole ollut tarvetta käyttää niitä. Haastatteluissa lisäksi ilmeni se, että digilaitteiden, motivaation tai osaamisen puute ovat isoja tekijöitä käyttämättä jättämiseen. Kerrottiin myös peloista ja uhmista, erään haastatellun mielestä sähköiset palvelut vievät työpaikkoja ja sähköinen rikollisuus huolestuttaa. Pakko, jos sekään, oli ainoa toimiva motivoija sähköisten palvelujen käyttöön haastateltujen mukaan. 

21. Yleensä esteenä sähköisen palvelun käytölleni on se, että

Uudet ideat

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin ideoimaan uusia sähköisiä palveluja, jotka helpottaisivat kuntalaisen arkea. Ideoita tuli suuri määrä, teemallisesti isoimpina nousivat esiin terveyspalveluihin, tiedottamiseen, verkkosivujen kehittämiseen ja liikuntapalveluihin liittyvät ideat. Pälkäneen terveyspalvelut tuotetaan Kangasalla. Tiedottamisen ja verkkosivujen kehittämisen teema toistuu läpi kyselyn, pälkäneläiset toivovat selkeämpää ja kuntalaislähtöisempää tiedottamista ja räätälöidymmät verkkosivut. Sähköisistä palveluista tulee tietää, jotta niitä osaa ruveta käyttämään.

Kyselyn vastausten teemat

Kyselyn sanallisia vastauksia teemoiteltiin ja niiden pohjalta tehtiin seuraava yhteenveto eri teemojen mainintojen määrästä, mikä voisi toimi jatkossa tukena kohdentamaan jatkotoimenpiteitä:

Käyttökokemus ja käytettävyys (35)

Tietoa kunnan digitaalisista palveluista (27)

Kunnan verkkosivut (22)

Nettiyhteydet (13) + Digitaaliset edellytykset (laitteet ja yhteydet) (1)

Terveyspalvelut (10)

Tiedottaminen (10)

Digituki (9)

Liikuntapalvelut (7)

Vuorovaikutteisuuden ja palautteen puute (7)

Tekniset palvelut (7)

Yleistä sähköisistä palveluista (6)

Tilojen varaukset (4)

Sähköinen palautekanava (3)

Varhaiskasvatus (3)

Ohjeet ja tuki (3)

Palvelukohtaista käytönopastusta (3)

15.10.2021

Hallintojohtajan virka julistetaan haettavaksi

HALLINTOJOHTAJA

 

Pälkäne on noin 6 400 asukkaan pirkanmaalaiskunta lähellä Tamperetta (35 km), Hämeenlinnaa (42 km) ja Valkeakoskea (25 km). Kunta on tunnettu kauniista järvi- ja kulttuurimaisemistaan, aktiivisista kylistä, mittavista metsäalueista sekä hyvistä liikuntamahdollisuuksista. Pälkäneellä sijaitsevat Sappeen vapaa-aikakeskus ja Laipanmaan upeat retkeilymaastot. Kunta halutaan säilyttää elinvoimaisena, puoleensavetävänä, yrittäjäystävällisenä sekä taloudeltaan ja peruspalveluiltaan toimivana kuntalaisten yhteisönä.

                

Oletko sinä puuttuva palanen täydentämään energisen ja kehittyvän johtoryhmämme?

 

Pälkäneen kunnanhallitus julistaa haettavaksi HALLINTOJOHTAJAN viran. Hallintojohtaja toimii hallintopalveluiden toimialan johtajana sekä kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä. Toimialaan kuuluvat kunnan yleis- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut ja viestintä. Virka täytetään 3.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä kunnallishallinnon tuntemus. Valittavalle on eduksi kokemus henkilöstöhallinnosta. Virkaan toivotaan aktiivista ja oma-aloitteista henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja halu työskennellä monipuolisissa tehtävissä. Hallintojohtajan tulee olla työskentelyotteeltaan joustava ja vuorovaikutteinen.

 

Hallintojohtaja työskentelee kokonaistyöajassa ja –palkkauksessa ja virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen virkasuhteen alkamista toimitettava lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään.

 

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella Kuntrekry-järjestelmässä (www.kuntarekry.fi). Mahdollinen paperihakemus liitteineen tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 31.10.2021 mennessä, os. Pälkäneen kunta, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi.

 

 

Pälkäneellä 14.10.2021

kunnanhallitus

30.09.2021

PÄLKÄNEEN DIGIVIIKKO 4.-8.10. – VASTAA MYÖS KYSELYYN!

TULE KERTOMAAN KOKEMUKSIASI KUNNAN SÄHKÖISISTÄ PALVELUISTA

Pälkäneen kirjastoissa järjestetään Digiviikko viikolla 40, jonka aikana sinulla on mahdollisuus tutustua kunnan tarjoamiin sähköisiin palveluihin ja päästä halutessasi DIGITEK-hankkeen projektiasiantuntijan haastatteluun. Projektiasiantuntija on paikalla maanantaina 4.10. klo 12-14 ja keskiviikkona 6.10. klo 13-15 pääkirjasto Arkissa, Onkkaalassa ja perjantaina 8.10. klo 10-12 Luopioisten kirjastossa. 

Samalla voit täyttää sähköisiä palveluita koskevan kyselyn. Voit myös täyttää kyselyn suoraan täältä (linkki ulkoiseen palveluun). Kyselyn vastauksista toivotaan evästystä Pälkäneen sähköisten palvelujen kehittämiseen ja nykytilanteen kartoittamiseen, jonka perusteella on mahdollista löytää sopivimmat kokeilu- ja pilotointikohteet. 

Digiviikolla Pälkäne avaa myös sähköisten palveluiden koontisivun kunnan verkkosivuille. Sivuilta löydät jatkossa kaikki kunnan tarjoamat ja kunnan toimintaan läheisesti liittyvät sähköiset palvelut sekä tietoa saatavilla olevasta digituesta. Kunnanviraston asiakaspalvelu ja Kuntainfo Luopioisissa antavat myös yleisopastusta digitaalisista palveluista. 

 


Digiviikko ja kysely toteutetaan osana DIGITEK-projektia, jonka puitteissa Pälkäneen kunta kartoittaa kuntalaistensa kokemuksia ja näkemyksiä sähköisistä palveluistaan. DIGITEK eli ”Digitaalinen tulevaisuus eri kokoisissa kunnissa” on viiden kunnan (Pälkäne, Lohja, Karkkila, Virrat, Kuhmoinen) yhteisprojekti, joka kestää vuoden 2022 lokakuulle. Projektin tarkoituksena on luoda uusia digitaalisia toimintamalleja kunnissa. Projektissa on viisi eri osa-aluetta, joissa jokaisessa on oma vastuukunta asiaa edistämässä. Pälkäneen osa-alue on kuntalaisten palvelujen digitalisointi.  

28.09.2021

TULE IDEOIMAAN YHTEISÖLLISIÄ ASUINTALOJA PÄLKÄNEELLE 7.10.2021 klo 12:00-15:00 NUIJANTALOLLE

Oletko pohtinut eläkeaikaista asumista Pälkäneellä? Voisiko yhteisöllisyyden ja yksityisyyden yhdistävä asuminen olla sinulle sopiva asumisen muoto? Entä minkälaisia toiveita ja tarpeita sinulla on asumiseen liittyen? Tule keskustelemaan, haaveilemaan ja ideoimaan muiden yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneiden kanssa kahvikupposen äärelle Nuijantalolle torstaina 7.10.

Paikalla olijat voivat esittää kysymyksiä yhteisöasumiseen liittyen ja niistä keskustellaan Samuel Kopperoisen johdolla. Varatuomari Kopperoisella on kahdenkymmenen vuoden kokemus asuntohankkeiden kehittämisestä ja asuntojen rakennuttamisesta sekä hallinnoinnista.

Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka kertoo tilaisuudessa kunnan terveisiä ja osuudesta hankkeessa. Tilaisuus on osa Pälkäne Yhteisötalot -hanketta, jonka Pälkäneen kunta toteuttaa yhdessä Ympäristöministeriön, Pelarconin ja Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen kanssa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Ilmoitathan osallistumisestasi 4.10.2021 mennessä soittamalla kunnan infoon p. 03 579 11 (klo 9–15) tai lähettämällä “osallistun 7.10. Nuijantalolle” sähköpostin osoitteeseen: asiakaspalvelu@palkane.fi

Lisätietoja tilaisuudesta:
sirkku.makela@palkane.fi

Nähdään Nuijantalolla 7.10. klo 12.00

 

15.09.2021

Työpaikkailmoitus, MAANKÄYTTÖINSINÖÖRI

Pälkäne on noin 6 400 asukkaan pirkanmaalaiskunta lähellä Tamperetta (35 km), Hämeenlinnaa (42 km) ja Valkeakoskea (25 km). Kunta on tun-nettu kauniista järvi- ja kulttuurimaisemistaan, aktiivisista kylistä, mit-tavista metsäalueista sekä hyvistä liikuntamahdollisuuksista. Pälkäneellä sijaitsevat Sappeen vapaa-aikakeskus ja Laipanmaan upeat retkeilymaas-tot. Kunta halutaan säilyttää elinvoimaisena, puoleensavetävänä, yrittä-jäystävällisenä sekä taloudeltaan ja peruspalveluiltaan toimivana kunta-laisten yhteisönä.
Pälkäneen kunnalle haetaan MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIÄ positiiviseen ja ke-hittyvään työyhteisöön. Maankäyttöinsinöörin työ on itsenäinen ja moni-puolinen tehtävä, joka pitää sisällään mm. kaavojen laatimista sekä ti-laamista, konsulttien ohjaamista, viranomaisyhteistyötä sekä asiakaspal-velua. Tehtäviin kuuluu lisäksi tonttien myyntiin ja markkinointiin liitty-viä tehtäviä sekä rakentajien neuvontaa yhdessä muiden viranhaltijoiden kanssa. Tehtävänkuva on mahdollista muokata valittavan henkilön osaa-mista vastaavaksi. Tehtävä täytetään 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta maankäytön suunnittelun tehtävistä. Tehtävään valittavalle on eduksi alan monipuolinen osaaminen, projektihallinnan taidot sekä nä-kemyksellisyys toimialan asioihin. Tehtävään toivotaan aktiivista ja oma-aloitteista henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä halu työskennellä itsenäisessä työtehtävässä.
Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella Kuntrekry-järjestelmässä (www.kuntarekry.fi). Mahdollinen paperihakemus liittei-neen tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 4.10.2021 klo 12 mennessä, os. Pälkäneen kunta, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.
Lisätietoja tehtävästä antavat:
rakennustarkastaja Tuomas Tikka, p. 040 758 8610,
tuomas.tikka@palkane.fi
kunnanjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 573 6390,
pauliina.pikka@palkane.fi
Pälkäneellä 15.9.2021

14.09.2021

Katuvalojen toiminnassa häiriöitä

Onkkaalan keskustan alueella on katuvalojen toiminnassa häiriötä. Vikaa selvitetään parhaillaan.
Myöskin Syrjänharjun kuntoradan valoja on rikkoutunut kesän aikana, todennäköisesti ukkosen aiheuttaman virtapiikin vuoksi. Korjaustyöt myös siellä on aloitettu ja lamppuja vaihdetaan syksyn aikana.
Pälkäneen kunta / tekniset palvelut ja liikunta palvelut
23.08.2021

TIEDOTE TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖPROSESSIN ETENEMISESTÄ

                   

 

Pälkäneen kunnan teknisen johtajan virka on ollut haettavana ajalla 4.8. – 19.8.2021. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 13 hakijaa, joista 11 on tehtävään vaadittava muodollinen kelpoisuus.

 

Kunnanhallitus valitsi 3.8.2021 haastatteluryhmään Jyri Kankilan, Mirva Kittilän, Antti-Jussi Mikkolan, Tommi Vuorisen sekä Rainer Zeitlinin. Haastatteluryhmä on 20.8.2021 päättänyt kutsua haastatteluun kuusi hakijaa. Haastatteluihin kutsuttavat ovat:

 

rakennusinsinööri Harri Apell Ruovedeltä

DI Miia Asikainen Lappeenrannasta

insinööri (AMK) Tomi Teuho Nokialta

rakennusinsinööri Paavo Vuori Riihimäeltä

 

sekä kaksi hakijaa, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen haun tässä vaiheessa.

Haastattelut pidetään 26. – 27.8.2021. Virkavalinnasta päättää Pälkäneen kunnanvaltuusto kokouksessaan 21.9.2021.

 

Pälkäneellä 20.8.2021

 

Pauliina Pikka

kunnanjohtaja

 

040 574 6390

pauliina.pikka@palkane.fi

30.06.2021

TIEDOTE ONKKAALANTIEN PERUSPARANNUKSEN INFOTILAISUUDESTA

Pälkäneen kunnantalolla järjestettiin maanantaina 28.6.2021 infotilaisuus Onkkaalantien tietyllä tieosuudella liiketilaansa pitäville yrittäjille ja kiinteistön omistajille. Tilaisuudessa keskusteltiin Onkkaalantien kehittämisestä pysäköinnin ja tilavarausten osalta erityisesti Koulutien ja Nenä-pääntien välillä. Tilaisuuden järjesti Pirkanmaan ELY-keskus yhdessä kunnan toimijoiden kanssa. Paikalla olivat Minna Huttunen ja Antti Laine ELY-keskuksen liikennesuunnittelupuolelta sekä kunnan puolesta kunnanjohtaja Pauliina Pikka, tekninen johtaja Matti Vesava ja kaavoitusinsi-nööri Elina Joutsen. Yrittäjiä ja kiinteistön omistajia oli paikalla muutamia.

Tilaisuudessa esiteltiin Onkkaalantien parannussuunnitelmasta pysäköinnin osuus liikekiinteistö-jen kohdalta. Tilavarauksissa merkillepantavaa oli, että noin metrin verran täytyisi kiinteistöistä ottaa tilaa katualueeseen, jotta ajoradan lisäksi saataisiin turvalliselle pysäköinnille ja jalanku-lulle riittävästi tilaa.


ELY:n esittämässä suunnitelmassa jalankulku on suunniteltu ajoratojen molemmin puolin ja sen lisäksi kadun itäpuolelle tulisi pyörätie. Parannushankeen yhteydessä on tarkoitus uusia myös asfalttipinta ja katuvalot. Katusuunnitelma tulee yhdessä kaavan ehdotusaiheen kanssa nähtä-ville, jolloin katusuunnitelmasta on mahdollista jättää palautetta oikea-aikaisesti. Tässä vai-heessa on mahdollisuus järjestää laajempi yleisötilaisuus.


Onkkaalantien peruskorjaussuunnittelu aloitetaan pian ELY-keskuksen toimesta. Kunta on mu-kana suunnittelussa. Suunnittelun alle tulevat myös Keskustie sekä Luopioisten Keskitie.

-----
Lisätiedot:
tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 029 502 1345,
antti.laine@ely-keskus.fi
kaavoitusinsinööri Elina Joutsen, Pälkäneen kunta, p. 040 737 5390, elina.joutsen@palkane.fi
tekninen johtaja Matti Vesava, Pälkäneen kunta, p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi

19.06.2021

Kuntalaiskysely 2021

TIEDOTE KUNTALAISKYSELYN AVAAMISESTA AJALLE 19.6. – 15.8.2021

Pälkäneen kunta kehittää kuntabrändiään ja uudistaa kuntastrategiaansa. Tähän työhön toivotaan kuntalaisten ja kunnan vapaa-ajan asukkaiden apua. Kuntalaiskyselyssä tiedustellaan kuntalaisten näkemyksiä kotikunnastaan – sen vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista.

Kuntalaiskyselyyn toivotaan mahdollisimman paljon vastaajia eri ikäryhmistä ja eri puolilta Pälkänettä, jotta kuntalaiset olisivat edustettuina vastaajissa mahdollisimman laajasti ja näin ollen kyselyn tulokset edustaisivat kattavasti pälkäneläisten sekä vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia kun-nan vetovoimasta, viihtyisyydestä ja tulevaisuudesta. Kuntalaiskyselyn tulok-set julkistetaan elokuun lopulla ja kyselyn antia tullaan hyödyntämään kuntastrategian ja –brändin päivitystyössä.

Kysely on avoinna kunnan verkkosivuilta löytyvän linkin kautta 19.6. – 15.8.2021 välisenä aikana. Kuntalaiskysely on myös mahdollista täyttää pa-periversiona kunnantalon asiakaspalvelupisteessä (os. Keskustie 1, 36600 Pälkäne) sekä Luopioisten kuntainfossa (os. Museotie 1, 36760 Luopioinen). Kunnanviraston asiakaspalvelu on suljettuna heinäkuussa 5. – 25.7.2021.

Pälkäneen kunta toivoo kyselyyn runsaasti vastauksia ja raikkaita ideoita eri ikäisiltä kuntalaisilta.

Lisätiedot:
Pauliina Pikka
kunnanjohtaja
p. 040 573 6390

pauliina.pikka@palkane.fi

Pääset kyselyyn tämän linkin kautta:

Kuntalaiskysely 2021

17.06.2021

Tiedote – keskustelutilaisuus Alueellinen jätehuoltolautakunta, Pirkanmaan jätehuolto Oy ja Pälkäneen kunta

Yhteinen keskustelutilaisuus pidettiin Aitoon Honkalassa maanantaina 31.5.2021. Paikalla olivat alueellisen jätehuoltolautakunnan edustajina apulaispormestari Aleksi Jäntti, jätehuoltoinsinööri Anu Toppila sekä jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajina toimitusjohtaja Harri Kallio sekä tekninen päällikkö Timo Varsala ja Pälkäneen kunnan edustajina kunnanjohtaja Pauliina Pikka ja ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen. Paikalle oli kutsuttu kunnanvaltuuston sekä rakennus- ja ympäristöjaoston jäseniä, joita oli paikalla 16. Lisäksi paikalle oli kutsuttu Pälkäneellä lietekuljetuksia hoitaneet yrittäjät. Keskusteluillan tavoitteena oli oikaista kunnan alueella liikkeellä ollutta virheellistä tietoa ja vaihtaa ajatuksia lietekuljetuksista puolin ja toisin.

Tilaisuuden aluksi jätehuoltoviranomaisen edustaja esitteli lainsäädäntöä ja päätöksiä koskien saostus- ja umpisäiliölietteitä. Lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle eli kunnan tehtävä on huolehtia mm. keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. Pälkäneen kunnan alueella jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta. Jätehuoltolautakunta teki 24.4.2013 päätöksen, jonka mukaan 1.1.2017 alkaen lietekuljetukset toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kuntien oli mahdollista hakea poikkeusta tästä päätöksestä 1.1.2015 mennessä ja Pälkäneen kunta oli yksi poikkeusta hakeneista kunnista. Pälkäneen hakemuksen kohdalla päätös tehtiin 30.9.2015, eikä poikkeusta myönnetty. Sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen, että kielteisestä päätöksestä poikkeushakemukseen valitettiin, mutta valitukset hylättiin. Päätökset ovat lainvoimaisia. Jätehuoltolautakunta on linjannut, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusta koskevaa asiaa ei oteta enää yksittäisen kunnan hakemuksesta uudelleen arvioitavaksi jätehuoltolautakunnan toimialueella. Lietekuljetusten saralla keskustelua on herättänyt EU:n jätedirektiivi, jossa lietettä ei enää määritellä yhdyskuntajätteeksi, jolloin se ei kuuluisi kunnan vastuulle. Voimassa olevassa ja eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä jätelain muuttamiseksi, lietteet säädetään kuitenkin edelleen kunnan järjestämisvastuulle. Jätedirektiivi tai muu EU:n lainsäädäntö ei sääntele jätekuljetusten järjestämistapaa, vaan se on kansallisen lainsäätäjän harkinnan varassa. Jotta lietteenkuljetusasiassa voitaisiin ratkaista toisin ja palata kiinteistön omistajan järjestämään lietteenkuljetukseen, edellyttäisi se jätelain muuttumista asiaa koskevien säädösten osalta.

Tilaisuudessa esitettiin ajatuksia siitä, että vuonna 2013 tehdyn päätöksen pohjana esitetyt tutkimuksen tiedot eivät ole olleet todenmukaisia. Tutkimuksessa on todettu muun muassa, että suuri osa lietteistä päätyy muualle, kuin asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
Jätehuoltolautakunnan edustaja kertoi, että tutkimukseen haastateltiin runsas määrä paikallisia toimijoita sekä ympäristönsuojeluviranomaisia ja tulokset perustuvat osin heidän kertomaansa. Jätehuoltoviranomaisen mukaan tutkimuksessa ei tarkoitettu sitä, että ELY:n rekisteriin merkityt lietekuljettajat toimittaisivat
lietettä muualle kuin vastaanottopaikkoihin, vaan että lietettä on kuljetettu epävirallisesti tai omatoimisesti pelloille ja metsiin. Nyt lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, joka hyväksyy ilmoituksen, mikäli lietettä käsitellään asianmukaisesti. Omatoimisen lietteenkäsittelyn ilmoituksia on tullut paljon.

Tilaisuudessa tuli useampaan otteeseen esille se, että nykyisin lietekuljetuksia Pälkäneen alueella hoitavan yrityksen kalusto on niin suurta, että esimerkiksi kelirikkoaikana pienille mökkiteille ei tällä kalustolla pääse. Lisäksi Pälkäneen alueella toimineet yrittäjät kertoivat, että heihin ollaan oltu yhteydessä, koska Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tyhjennystä ei ole tullut jatkuvasta
sopimuksesta huolimatta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajien mukaan routa-aika asettaa haasteita isoille autoille ja asiakkaan olisikin järkevintä pyrkiä tilaamaan tyhjennys toiseen aikaan. Jatkuva sopimus on asiakkaan kannalta edullisin vaihtoehto ja tavoitteena on hoitaa sopimusasiakkaat aina samaan aikaan vuodesta. Yleensä poikkeuksiin on syynä olosuhteet. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy on pyrkinyt kehittämään kilpailutustaan siihen suuntaan, että myös paikallisilla, pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus jättää tarjouksensa ja saada urakoita hoidettavakseen.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen p. 040 829 1178,
elina.heinonen@palkane.fi
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, p. 040 806 3362 anu.toppila@tampere.fi

 

24.05.2021

Keskusteluilta lietekuljetuksista

Lietekuljetukset ovat herättäneet paljon keskustelua viime aikoina Pälkäneellä. Tämän vuoksi Pälkäneen kunta yhdessä Alueellisen jätehuoltolautakunnan ja jätehuollon edustajien kanssa järjestävät yhteisen keskusteluillan maanantaina 31.5.2021 klo 17 alkaen. Paikalle kutsutaan valtuutettuja, yrittäjäjärjestöjen edustajia sekä Pälkäneellä lietekuljetuksia hoitaneet yrittäjät.

Pirkanmaan alueella voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi emme voi kutsua paikalle yleisöä. Tästä johtuen tarjoamme mahdollisuutta lähettää kysymyksiä jätehuoltolautakunnan edustajille. Kysymykset esitetään tilaisuudessa ja vastauksista tehdään koonti, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla. Yleisökysymykset tulee lähettää sähköpostitse pe 28.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: elina.heinonen@palkane.fi 

 

 

23.04.2021

Muutoksia e-laskuihin

Laskutusjärjestelmän vaihdosta johtuen Pälkäneen kunnan laskuihin tehdyt suoramaksu- tai e-laskusopimukset päättyvät 30.4.2021. Ensimmäinen, 1.5.2021 jälkeen päivätty lasku lähetetään paperilaskuna, jonka jälkeen asiakkaan tulee tehdä uusi suoramaksu- tai e-laskusopimus verkkopankissa, mikäli lasku halutaan jatkossakin verkkolaskuina. E-laskuun siirtyminen tapahtuu verkkopankissa tai pankissa laskunaiheella eLasku asiakaan pankista riippuen..

 

Valitettavasti Pälkäneen kunta ei pysty tekemään e-laskusopimusta asiakkaan puolesta.

18.03.2021

Sosiaalitoimistojen ajanvaraus vain puhelimitse

Koronaviruksen vuoksi ajanvaraus Kangasalan ja Pälkäneen sosiaalitoimistojen vastaanotoille tapahtuu poikkeuksellisesti vain puhelimitse aikavälillä 22.3.-31.5.2021. Ajanvaraus toimii arkisin ma-pe klo 9-11 Kangasalla numerossa 040 133 6198 ja Pälkäneellä numerossa 050 315 2833.

03.03.2021

Kunnanviraston ovet suljettu 9.4. saakka.

Asiakaspalvelu ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostilla
Asioinnista on sovittava erikseen.

Asiakaspalvelun puhelinnumero 03-57 911 palvelee arkisin kello 09.00 -15.00.
Voit ottaa yhteyttä myös asiakaspalvelun sähköpostin kautta:
asiakaspalvelu@palkane.fi

Sosiaalitoimistot Pälkäneellä ja Kangasalla siirtyvät palvelemaan puhelinajanvarauksella sekä puhelimitse puhelinajalla
22.3. alkaen 31.5. asti pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

17.02.2021

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUT

 

 

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 saakka. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kotikunnasta
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Pälkäneen kunnan työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen.

Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

 

Kuka on kokeilun asiakas?

Työllisyyden kuntakokeiluun ohjataan:

 • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
 • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
 • kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa

 

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä asiakkaiden tarvitse tämän vuoksi ottaa yhteyttä alueen TE-toimistoon tai kokeilukuntaan. Asiakkaat saavat tiedon henkilökohtaisesti. Kotikunta ottaa asiakkaisiin yhteyttä.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan . Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Oma-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?
Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Lue lisää
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut

www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Yhteystiedot
Pälkäneen kunta, työllisyyspalvelut
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
03 57911

10.11.2020

Radonin mittauskausi on meneillään

Hajuton, mauton ja väritön jalokaasu radon on merkittävä ympäristöterveyshaitta. Suomalaisten säteilyannoksesta ¾ syntyy sisäilman radonista. Radonin aiheuttama tautitaakka on ympäristötekijöissä toisena, heti pienhiukkasten jälkeen.  Radonin pitoisuuden asuinrakennuksesta voi selvittää helposti mittaamalla.  Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kahta kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Myös alueellisesta ympäristöterveysyksiköstä muistutetaan siitä, että radon tulee ottaa huomioon suunnittelussa, korjauksessa ja rakentamisessa. 

Kaikkialla Suomessa on mahdollista mitata korkeita radonpitoisuuksia, joten asuinalueita ei tulisi enää jaotella erilaisiin radonriskialueisiin. Painopiste on ylipäätään radonturvallisessa rakentamisessa. Ympäristöministeriön suositus on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii sisäilman radonpitoisuuden mittauksesta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Suositus koskee uusia asuinrakennuksia sekä työpaikkoja ja muita julkisia rakennuksia. Radonpitoisuutta ei voida tietää muutoin kuin mittaamalla.

Radon on helposti mitattavissa ja myös poistettavissa

Radonin pitoisuudet ovat helposti mitattavissa ja myös haitat ovat torjuttavissa suhteellisen helposti erityisesti uudisrakennuksessa.  Rakennusvaiheessa tulee varmistaa, että alapohja on tiivis ja tarvittavat radonputkistot on asennettu. Rakennuksen valmistuttua radontorjunnan onnistuminen voidaan todentaa mittaamalla. Omakotitalon radonmittaus maksaa noin 100 €.  

Radonmittaus voidaan tilata kaupallisilta toimijoilta, jotka tuottavat Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä mittauksia tai Säteilyturvakeskuksesta. Hengitysilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta lämmityskauden aikana. Tämän jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.

Vanhoissa rakennuksissa radontorjunta on syytä tehdä rakennuksen korjauksen yhteydessä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Torjuntakeinoja ovat mm. rakenteiden tiivistykset, ilmanvaihdon säätäminen ja tehostaminen, radonimurin ja kaivojen asentaminen sekä porakaivojen veden ilmastus/suodatus.

Linkkejä

Mittauspurkkien tilaaminen:
STUK

Linkit kaupungin sivuille:
Tampereen kaupunki

Lisätietoa toimintasuunnitelmasta
sisailman-radonpitoisuudet-voidaan-saada-kuriin-uusi-toimintasuunnitelma-listaa-keinoja

 

 

10.11.2020

Rakennusvalvonnan laskutuksessa virhe

Pälkäneen kunnan laskutukseen liittyvällä palveluntuottajalla on tapahtunut käsittelyvirhe koskien rakennusvalvonnan laskutusta 30.10.2020. Laskutuserän eräpäiväksi on virheellisesti tullut päivä 23.10.2020, kun se olisi pitänyt olla 23.11.2020. Pahoittelemme virhettä. Kaikille laskutuksessa olleille laskuille on lisätty maksuaikaa 23.11.2020 asti.

09.10.2020

Äitienpäivän kunniamerkit 2021

Äitienpäivän kunniamerkit 2021

Äitienpäivän kunniamerkit vuodelle 2021 ovat haettavissa. Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.11.2020 osoitteeseen:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Lisätietoja antaa; tarkastaja Vuokko Asikainen, p. 0295 018 526
vuokko.asikainan@avi.fi

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset tehdään Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitelomakkeella. Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät myös julkishallinnon verkkopalvelusta.

 

Pälkäneen kunta

 

21.08.2020

Kasvomaskien jako

Vähävaraisille kuntalaisille suunnattu ilmainen kasvomaskien jakelu aloitetaan PE 28.8. seuraavissa jakelupisteissä:

KOSTIAKESKUS avoinna: ma, ti, to klo 10.30-16, ke 10.30-17 ja pe 10.30-15

lUOPIOISTEN KIRJASTO avoinna: maanantai  12 - 17 keskiviikko 10 - 12 perjantai  9.30 - 12.30.

Muistathan, että kasvomaski ei korvaa käsien pesua eikä turvavälejä!

 
 
14.08.2020

Vesikatkoksia Aitoossa 14.8.20

Verkoston korjaustöistä johtuen tänään 14.8.20, Aitoon keskustassa katkoja vedenjakelussa klo 14-20 välisenä aikana.

13.07.2020

Tiedote 13.7.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut avustuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Pälkäneen kunta ei ole hakenut avustusta eikä näin ollen myöskään ole saanut avustusta. Tämä asia on nyt herättänyt julkisuudessa runsaasti keskustelua ja kysymyksiä.

Pälkäneen kunnan sivistystoimialalla on perinteisesti haettu ja käytetty aktiivisesti saatavilla olevia avustuksia toiminnan kehittämiseen. Vuosittain erilaisissa hankkeissa käytetään lähes 100 000 euron avustuspottia. Tällä kertaa avustus jätettiin kuitenkin hakematta. Hakematta jättäminen perustui arvioon, että Pälkäne ei ole yleensä ollut oikeutettu resurssiperusteisiin avustuksiin, koska Pälkäneen opetuksen ja tuen resurssi on ”liian” hyvä emmekä läpäise näiden hakujen kriteereitä. Näin on käynyt monesti aiemminkin vastaavantyyppisissä hauissa.


Toisekseen arvioimme, ettei Pälkäneen kunta täytä myöskään avustuksen kriteereitä lisäresurssin tarpeen suhteen. Tässä haussa kyseessä oli valtion erityisavustus lukuvuodelle 2020-2021. Sillä ei voi rahoittaa olemassa olevaa perustoimintaa eli kunnan käyttötalouden vajeen korjaamiseen avustusta ei voi käyttää. Tämä tuntuu tietysti vaikealta tilanteessa, jossa kunnan taloutta pyritään tasapainottamaan.

Koronaepidemian tuoma poikkeustilanne ei ole aiheuttanut Pälkäneen sivistystoimessa mitään erityistä lisäresurssin tarvetta esimerkiksi siinä muodossa, että joku tai jotkut oppilaat olisivat jääneet jälkeen opinnoissaan tai olisivat putoamisvaarassa koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Pälkäneellä on erinomaisen hyvä koulunkäynnin ohjaajien resurssi. Etäopiskelun aikana ohjaajat valjastettiin tehokkaasti tukemaan enemmän tukea tarvitsevia oppilaita. Samoin erityisopetuksen resurssi on erittäin hyvä. Erityisen tuen oppilaille riitti yksilöllistä tukea etäopiskelun aikana. Opettajat huomioivat kevään poikkeusolot omassa opetuksessaan alkavana syyslukukautena tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on Pälkäneellä, kuten monessa muussakin kunnassa, vaatinut henkilöstöltä mukautumista poikkeukselliseen tilanteeseen sekä uudenlaisten työtapojen ja työtehtävien nopeaa omaksumista. Kiire on ollut koko kevään vahvasti läsnä työssä ja vaatinut tehtävien priorisointia.

On myönnettävä, että tässä arviossa hakemuksen jättämisen osalta oltaisiin voitu tehdä toisenlainen ratkaisu. Joskin valtion raha on yhtä lailla julkista rahaa kuin kunnankin raha, jonka hakemiselle ja käytölle pitää aina olla selkeät ja painavat perusteet, joita Pälkäneellä ei nyt katsottu olevan. Sivistysjohtaja on saanut tästä asiasta kuitenkin yksittäisenä henkilönä osakseen tarpeetonta ryöpytystä, koska tehdyistä ratkaisuista viime kädessä vastuu on aina kunnanjohtajalla, myös tässä asiassa.

Pälkäneellä 13.7.2020
Jussi Teittinen
kunnanjohtaja

 

 

13.05.2020

Liikennöinti palautuu 14.5.20 alkaen.

Puutikkala-Tampere-Pälkäne-Tampere-Pälkäne liikenne 
KÄYTTÖ-675385 liikennöinti palautetaan 14.5.2020 alkaen sopimuksen mukaiseksi.
 

klo 7.20 Puutikkala-Tampere

klo 11.50 Tampere-Pälkäne

klo 13.30 Pälkäne-Tampere

klo 14.50 Tampere-Pälkäne

 

21.04.2020

Liikennöinnin keskeytys

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy käyttöoikeussopimuksen KÄYTTÖ-675385 mukaisen liikennöinnin keskeytyksen 27.4.2020 alkaen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ajaksi, enintään 29.5.2020 asti.

Puutikkala-Tampere-Pälkäne-Tampere-Pälkäne liikenne:

klo 7.20 Puutikkala-Tampere

klo 11.50 Tampere-Pälkäne

klo 13.30 Pälkäne-Tampere

klo 14.50 Tampere-Pälkäne

23.03.2020

Pälkäneen kunnan asiakaspalvelu toimii neuvontapuhelimena koronavirusepidemian aikana.

Koronavirusepidemian aikana ulkopuolisen avun tarve saattaa kasvaa. Apua voi tarvita riskiryhmässä oleva, karanteenissa oleva tai sairastunut esimerkiksi asiointiin kaupassa, apteekissa tai muissa elämälle välttämättömissä asioissa.
Jos sinä tai läheisesi tarvitsette tällaista apua, voit olla yhteydessä Pälkäneen kunnan asiakaspalveluun, p. (03) 579 11 ma-pe klo 09-15.00. Autamme sinua eteenpäin.

23.03.2020

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia joukkoliikenteessä

Koronavirus aiheuttaa muutoksia Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkimaan linja-autoliikenteeseen. Koulujen ja oppilaitosten sulkeuduttua osa koulupäivisin ajettavista vuoroista jätetään ajamatta 23.3.2020 alkaen. Vuorot vähenevät myös muussa kuntien välisessä linja-autoliikenteessä. Valkeakosken paikallisliikenteessä siirrytään kesäaikataulujen mukaiseen liikennöintiin.

Jokainen liikennöitsijä tiedottaa omalta osaltaan siitä, mitkä vuorot jäävät ajamatta. Koska tilanne voi muuttua nopeasti, on tärkeää aina tarkistaa ajankohtainen tieto ajettavista reiteistä ja aikatauluista suoraan liikennöitsijöiltä, liikennöitsijöiden nettisivuilta tai Matkahuollon aikatauluhausta.

Joukkoliikennettä käytettäessä on syytä pitää erityistä huolta hygieniasta ja suosia muuta kuin käteistä rahaa maksuvälineenä, mikäli mahdollista.

Lisätietoja

joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, 0295 021 324, info.liikenne.pirkanmaa@ely-keskus.fi

19.03.2020

UUSI tiedote Valkeakoski-opiston asiakkaille koronavirustilanteen vuoksi

Valkeakoski-opiston toiminta on keskeytetty 17.3-13.4.2020 väliseksi ajaksi, verkkokursseja ja etäopetusta lukuun ottamatta, koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset herättävät tällä hetkellä paljon kysymyksiä.

Asiakaspalvelunumero 03 5691 7100 toimii ti-to klo 10-12 ja klo 13-15, voit olla meihin myös yhteydessä sähköpostitse, valkeakoski.opisto@valkeakoski.fi.
Vastaamme sähköpostitse ja puhelimitse tulleisiin tiedusteluihinne parhaamme mukaan ja niin pian kuin mahdollista.

Hankalasta tilanteesta huolimatta aurinkoa ja jaksamista kevääseen.

12.03.2020

Yksityistieavustukset 2020

Yksityistiet

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto julistaa vuosittain haettavaksi talousarviossa varatut määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoa varten. Vuoden 2020 talousarviossa yksityistieavustuksiin sekä perusparannushankkeisiin on varattu 120 000 euroa. Avustusta myönnetään vain sellaisille yksityisteille, joille on virallisesti perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Hakuajasta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Sydän-Hämeen lehdessä.
Hakemukset pääset tulostamaan tämän linkin kautta.

21.01.2020

Vammaisten henkilöiden edut ja oikeudet

Vammaisten henkilöiden edut ja oikeudet

 

Lakimies Jukka Kumpuvuori Lakitoimisto Oy:stä saapuu vieraaksi Pälkäneen Vammaisneuvoston järjestämään keskustelutilaisuuteen vammaisten henkilöiden eduista ja oikeuksista Pälkäneelle 29.1.2020 klo 17.00 Osoite: Perhekeskus Pirtti, Keskustie 1 Pälkäne.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Vammaisoikeudellisia juttuja ovat esim. vammaispalvelulain (esim. asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen) ja kehitysvammalain mukaiset palvelut (esim. palveluasuminen, kuntouttava päivähoito), omaishoidon tuki, perusopetuslain mukaiset palvelut (koulukuljetus, kouluavustaja), KELA- etuudet (esim. hoito- ja vammaistuki, eläkkeet, kuntoutus), yhdenvertaisuuslain mukaiset jutut (syrjintä).

26.11.2019

Kostian koululle on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Kostian koululle on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki keskeisimmät sidosryhmät ja asiantuntijat.

Ryhmän tavoitteena on saada kaikki sidosryhmät sitoutumaan samoihin tavoitteisiin, pitää kaikki asianosaiset ajan tasalla, ottaa kantaa tilojen käyttöön, reagoida polttaviin kysymyksiin, antaa toimeksiantoja "työrukkasille", seurata korjaavia toimia ja niiden vaikuttavuutta sekä seurata tutkimusten ja korjausprosessin kulkua.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 28.11. Kokoontumisen jälkeen tiedotetaan heti ryhmässä päätetyistä toimenpiteistä ja ohjeistuksista. Ryhmän tiedotukselle on tehty oma sivu Pälkäneen kunnan nettisivuille perusopetuksen alle.

21.11.2019

Pälkäneen kunta sopeuttaa talouttaan

Pälkäneen kunta on kutsunut henkilöstönsä edustajat yhteistoimintaneuvotteluun. Muutokset johtavat alustavien arvioiden mukaan enintään 10 työsuhteen päättymiseen.

Pälkäneen kunnan taloudellisen tilanteen saamiseksi pitkällä aikavälillä kestävälle tasolle, jossa pystytään varautumaan tuleviin palvelutarpeiden muutoksiin ja välttämättömiin investointeihin, joudutaan tekemään merkittäviä sopeutustoimia, jotka vaikuttavat jo ensi vuoden talousarvioon.

Vuosien 2020-2022 talousarvion sopeutustarve on 2 milj. euroa. Sopeuttamisessa tullaan käyttämään erilaisia keinoja, joilla haetaan pysyviä talousvaikutuksia. Tällaisia keinoja ovat ainakin palveluverkon tarkastelu, uudet tuotanto- ja toimintatavat sekä teknologian parempi hyödyntäminen, kiinteistöjen käytön tehostaminen ja organisaation hierarkiatasojen vähentäminen.

Kunnan henkilöstömenoja joudutaan myös vähentämään mm. luonnollista poistumaa hyödyntämällä ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä vähentämällä.
Tässä vaiheessa käynnistetään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut siltä varalta, että työnantaja joutuu ensi vuodesta alkaen käyttämään henkilöstömenojen vähentämisessä osa-aikaistamisia tai irtisanomisia. Osa-aikaistamiset tai irtisanomiset voisivat kohdistua sellaisiin toimintoihin, joissa palvelutuotantoa voidaan vähentää, organisoida uudelleen tai lopettaa toiminto kokonaan.

Neuvotteluissa käsitellään toiminnan muutoksia ja niihin liittyvää henkilöstön vähentämistarvetta. Neuvottelujen piiriin kuuluvat kaikki Pälkäneen kunnan toiminnat ja henkilöt, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa kuntaan.

Neuvottelut kestävät vähintään 14 vuorokautta ja päättyvät aikaisintaan 10.12.2019.

13.11.2019

Pälkäneen kunta tiedottaa As Oy Onkkaalanrivin kohdistuvista päätöksistä

Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on käsitellyt kokouksessaan 12.11.2019 As Oy Onkkaalanrivin rakennuksen purkamisasiaa ja sähköjen katkaisemista koskevaa asiaa. Jaosto on todennut että sen elokuun kokouksessa asettamaa rakennuksen käyttö- ja asumiskieltoa on noudatettu, eikä rakennuksessa enää asuta. Asunto-osakeyhtiö ei kuitenkaan ole noudattanut jaoston antamaa velvoitetta toimittaa selvitys toimenpiteistä rakennuksen purkamiseksi 31.10.2019 mennessä, eikä myöskään samalla pyydettyä selvitystä rakennuksen sähkön katkaisemisesta. Sen sijaan asunto-osakeyhtiö on pyytänyt Pälkäneen kunnalta kahden vuoden määräaikaa rakennuksen purkamiselle. Tämän lisäajan rakennus- ja ympäristöjaosto on myöntänyt, mutta edellyttänyt sähköjen katkaisemisesta lisäselvitystä kuukauden kuluessa.

Lisätiedot: 03 579 11 / vaihde

04.11.2019

Pälkäneen kunta kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

Pälkäneen kunta on mukana koko Pirkanmaata koskevassa tiedonkeruussa, jossa kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä verkossa

4.-15.11.2019 aikana.

https://my.surveypal.com/Paihdetilannekysely

Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Pälkäneellä ja keräämään ajantasaista tietoa.

Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ehkäisevässä päihdetyössä, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä.

Tämänhetkisiä tunnuslukuja Pälkäneeltä:

 • Pälkäneläisistä nuorista yhä suurempi osa on raittiita. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan Pälkäneen raittiusprosentti on 8. ja 9. luokkalaisten kohdalla 46,8 %. Koko maan vastaava luku on 60,7 %.
 • Pälkäneläisten nuorten tupakointi on ilahduttavasti laskusuunnassa. Muuhun Pirkanmaahan verraten Pälkäneellä tupakoidaan yhä enemmän. Lukion 1. ja 2. luokkalaisista 15.2 % ilmoitti käyttävänsä päivittäin tupakkatuotetta tai sähkösavuketta. Vastaava luku koko Pirkanmaalla on 6,0%.
 • Yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen vastasi huumausaineiden hankkimisen helpottuneen paikkakunnalla.

Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori

Kaisa Loponen

p. 050-4670391

sähköposti kaisa.loponen@palkane.fi

 

13.05.2019

Ikäihmisten hyvinvointimessut

Pälkäneen vanhusneuvosto järjestää 14.9. klo 10-14 ikäihmisten hyvinvointimessut Pälkäneen yhteiskoululla (Koulutie 13).

Näytteilleasettajiksi toivomme mahdollisimman paljon paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Lisätiedot ja näytteilleasettajien ilmoittautumiset 31.8. mennessä: Maria Aho, p. 040 538 5413, maria.aho@pppoy.fi.

Tilaisuus on maksuton sekä näytteilleasettajille että kävijöille.

29.03.2019

Rakennustarkastajien soittoajat

Suuresta puhelumäärästä johtuen rakennusvalvonnan puhelinaika joudutaan ottamaan takaisin käyttöön. Puheluita tuli niin paljon, että lupien käsittely ei edennyt lainkaan eikä lupia pystytty käsittelemään. Puhelinaika on jatkossa keskiviikkoisin kello 14-16.

Rakennusvalvonta muistuttaa, että neuvontaa on järkevintä kysyä lupapisteen "kysy neuvoa"- osion kautta.

Lupiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kysymys esittää luvan keskusteluosion kautta. Pyydämme luvanhakijoilta malttia.

Lisätietoja:

 
 
18.03.2019

KESÄTYÖPAIKAT 2019

Pälkäneen kunta työllistää nuoria kesän aikana 2 viikon jaksoihin kunnan omiin yksiköihin sekä tukee nuorten omatoimista työllistymistä yrityksiin ja järjestöihin. Kesätyöinfo 2019.

07.03.2019

Yksityistieavustukset 2019

Rakennus- ja ympäristöjaosto on julistanut yksityisteitä koskevat kunnossapitoavustukset haettavaksi 26.4.2019 mennessä ja perusparannusavustukset 21.5.2019 mennessä. Hakemuksiin tästä.

01.02.2019

KELAn asiointipiste Luopioisissa

Kunnan ylläpitämä KELAn asiointipiste palvelee nyt myös Luopioisissa.

Asiointipiste on avoinna torstaisin klo 9-13.

Osoite: Keskitie 5, 36760 Luopioinen. Esteetön sisäänkäynti järjestetään kevään 2019 aikana. 
Palveluneuvoja p. 050 315 2833

 

18.10.2018

JHL lakon vaikutus kunnan toimipisteissä

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus on päättänyt aloittaa poliittisen lakon, jolla vastustetaan irtisanomislakia. JHL:n ilmoittamiin työtaistelutoimipaikkoihin ei kuulu Pälkäneen kunnan kohteita. Näin ollen varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokahuolto toimii täysin normaalisti 22.10-23.10.2018.

18.09.2018

Järjestötreffit Pälkäneellä 27.9.

Apuva! Missä on yhdistysten paikka maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Miten kehitämme yhteistyötä toisten yhdistysten ja kunnan kanssa? Miten saamme uusia vapaaehtoisia mukaan?

Hyvä yhdistystoimija,

Onko yhdistyksesi tulossa Pälkäneen Apuva!-järjestötreffeille verkostoitumaan ja kuulemaan yhdistysten toiminnan kehittämisestä Pirkanmaalla? Jos ette vielä ole mukana, ilmoita yhdistyksesi edustaja mukaan 21.9. mennessä tästä linkistä.

Järjestötreffit pidetään torstaina 27.9. Kostiakeskuksella (Onkaalantie 76) klo 17.00 alkaen. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille arjen hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille yhdistyksille. Lisää tietoa löytyy kutsusta.

Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

03.09.2018

Kelan asiointipiste muuttaa 1.10. Kostiakeskukselle

1.10.2018 alkaen Kelan asiointipiste palvelee Kostiakeskuksessa (Onkkaalantie 76) tiistaisin ja perjantaisin klo 9-12 ja 13-15. Pälkäneen kunnan palveluneuvoja opastaa asiakkaita Kelan asioissa ja tarvittaessa palvelua saa Kelasta etäyhteyden välityksellä.

Syyskuussa Kelan asiakkaat voivat hoitaa asioitaan puhelimitse, verkossa tai Kelan muissa palvelupisteissä esim. Kangasalla (Torikatu 5, avoinna ti-ke 9-12 ja 13-16). Kunnanvirastolle voi maanantaisin klo 9-15 jättää Kelalle osoitettuja hakemuksia ja liitteitä sekä noutaa hakemuslomakkeita. Käytössä on myös asiakaspääte verkkoasiointia varten.

31.08.2018

Onkkaalan kuntosali

Onkkaalan vanha kuntosali on käytössä toistaiseksi. Vanhoja elokuun loppun asti voimassa olleita kortteja ei tarvitse enää uusia. Seuraa ilmoittelua!

17.07.2018

Sinileväseuranta 17.07.2018

Sinileväseurannassa mukana olevilta uimarannoilta hieman sinilevää on havaittu Kankahuven uimarannalla Aitoossa, Luopioisten uimarannalla sekä Raholahden uimarannalla Puutikkalassa. Pakanrannassa sinilevää ei tänä aamuna havaittu.
 

 

29.06.2018

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 2.-22.7.2018

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 2.-22.7.2018

Kunnan nähtävinä pidettävät asiakirjat ja kuulutukset ovat tänä aikana nähtävillä pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina.

Luopioisten kuntainfo palvelee tuona aikana ti-la klo 10–15, p. 046 902 0581

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys:
ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.45
entisen Luopioisten kunnan alueilla, p. 0400 638 452
entisen Pälkäneen kunnan alueilla, p. 0400 633 352

muina aikoina koko kunnan alueella p. 0400 638 452

Virka-aikana kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteys sosiaalipäivystykseen Kangasalle maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.00, p. 050 469 9724.

25.06.2018

Gallerioiden päivän retkille ilmoittautuminen jatkuu

Pälkäneellä vietetään Gallerioiden päivää to 5.7. klo 12-21. Päivän aikana järjestetään kaksi Galleria retkeä, joissa tutustutaan oman kunnan gallerioihin tai Kangasalan gallerioihin.

Bussimatka on maksuton, mutta varaudu yhteen sisäänpääsymaksuun, 5€/hlö.

Ilmoittautumiset p. 046 5576324. Mukaan pääsee myös retkien lähtöpaikalta, jos tilaa on.

Tästä lisätietoa ko. tapahtumaan liittyen: Tietoa Gallerioiden päivästä.

02.05.2018

Päihdetilannekysely

Tampereen kaupunki kartoittaa kyselyllä pirkanmaalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä 18.5.2018 saakka ao. linkin kautta:

Päihdetilannekysely

19.04.2018

Yleisten kirjastojen asiakaskysely

Yleisten kirjastojen asiakkailta kysytään 6.5. asti kokemuksia kirjaston käytöstä. Kansallinen käyttäjäkysely toteutettiin viimeksi vuonna 2013.

Käyttäjäkysely on osa kirjastopalvelujen valtakunnallisen toteutumisen arviointia sekä kehittämistyön väline kirjastoille itselleen. Kyselyn verkkolomakkeelle pääsee tästä linkistä.  Verkkolomake on avoinna niin pitkään, kunnes vastauksia on valtakunnallisesti koossa 30 000. Viimeistään se suljetaan 6.5. Paperilomakkeita löytyy kirjastosta ja niillä voi vastata 6.5. asti.

29.03.2018

Hakeminen joustavaan perusopetukseen

JOPO-opiskelu Pälkäneen yhteiskoulussa

Joustava perusopetus eli ”JOPO” on yleisopetuksen tukimuoto. Jopossa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa. Jopo ei ole ns. perinteinen pienluokka, vaan tarkoi­tettu niille 8.-9.-luokkien oppilaille, jotka syystä tai toisesta suoriutuvat kykyihinsä nähden heikosti, sekä oppi­laille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Ryhmään voidaan siis valita kaikenlaisia, myös erityisen lahjakkaita oppilaita, joilla on ollut esim. vastoinkäymisiä elämässä.

Hakeminen:

 • hakuaika 29.3. – 12.4.2018
 • hakemuksen saa kansliasta tai kunnan verkkosivuilta
 • palautukset kansliaan tai sähköisesti terhi.mannersalo@palkane.fi
 • huhtikuun – toukokuun aikana tapahtuu:
  • oppilaan ja huoltajan haastattelu sekä oppilasvalinnat ja päätökset
 • Yhteistyöterveisin

  Terhi Mannersalo, JOPO-opettaja; puh. 050 463 9289, voit kysyä lisää puhelimitse.

  Sanna Parman, JOPO-ohjaaja sekä Jan Salmi, Rehtori

Tästä linkistä hakemus

Tästä linkistä lisätietoa aiheesta

22.03.2018

KESÄTYÖT Kunnan nuorten kesätyönhaku on avoinna 31.3 saakka

Kesätyöntekijöiksi ovat oikeutettuja vuosina 2000-2002 syntyneet pälkäneläiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Pälkäneen kunnan kesätöissä. Kesätyöpaikkaa voi hakea kunnan omista yksiköistä tai yrityksestä. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä huhtikuun aikana ja kesätyöntekijöille järjestään infotilaisuus toukokuun aikana sekä Luopioisissa että Onkkaalassa.

Haku osoitteessa: Kuntarekry.fi.

Työavain: työavain 168766

Yrityspankkiin on koottu pälkäneläisiä yrityksiä, joista työpaikkaa voi esimerkiksi kysellä.

Luopioisten kesätyö-info liittyen kesätyöhakuun.

Yhdistysnurkassa pe 23.3. klo 20.

02.03.2018

Kostiakeskuksen aukioloajat

Kostiakeskuksessa (Onkkaalantie 76) toimiva kierrätyskeskus palvelee 5.3.2018 alkaen ma, ti, to klo 10-16, ke 10-17 ja pe 10-15.

12.02.2018

VESOTE -hankkeen verkostotapaaminen

Kangasalan kaupunki ja Pälkäneen kunta ovat mukana Vesote-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää elintapaohjausta ja koota yhteinen elintapaohjauksen tarjotin. Hankkeen aikana keskitytään aikuisten ravitsemukseen, liikuntaan ja unettomuuden lääkkeettömään hoitoon.

Alueen toimijat, yritykset ja järjestöt sekä kunnan toimijat ovat tervetulleita keskustelemaan ja kehittämään yhdessä näitä asioita. Verkostotapaamisemme on 6.3.2018 klo 13-15 Kangasalatalon valtuustosalissa, Kuohunharjuntie 6.

Kutsussa tarkempaa tietoa hankkeesta ja tapaamisesta.

Ilmoittautumiset 2.3.2018 mennessä osoitteeseen:
milja.nieminen[at]kangasala.fi
Ilmoita samalla myös mahdollinen erityisruokavalio.

07.02.2018

Terveys- ja hyvinvointimessut 17.3. klo 10-14

Pälkäneen Nuijalla (Onkkaalantie 102) järjestetään 17.3.2018 klo 10-14 ikääntyvien terveys- ja hyvinvointimessut.

Messuilla ovat näytteilleasettajina paikalliset yritykset ja yhdistykset.

Haluamme tarjota messuvieraille yleishyödyllistä tietoa ikääntymisestä, lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä tehdä tunnetuksi paikallisten yrittäjien palveluita ja yhdistysten toimintaa. Tilaisuus on maksuton sekä näytteilleasettajille että kävijöille.

Näytteilleasettaja, ilmoittaudu mukaan messuille 25.2. mennessä:
Maria Aho, maria.aho@pppoy.fi, p. 040 538 5413, voit laittaa myös tekstiviestin, niin soittelen takaisin.
 

Messut järjestetään yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa.

01.02.2018

Osallistu Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyvään kyselyyn.

TIEDOTE 31.1.2018

Nyt sinulla on mahdollisuus kehittää Pirkanmaan sote-palveluita ja niiden valinnanvapautta

Millaisia kokemuksia sinulla on Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista? Oletko vaihtanut palveluntuottajaa ja miksi? Onko sinua pompoteltu paikasta toiseen vai onko yhteistyö palvelun tarjoajien välillä sujunut mutkattomasti?

Muun muassa näihin kysymyksiin Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijat etsivät asukkailta vastauksia.

Kysely löytyy osoitteesta otakantaa.fi (Pirkanmaa2019: Vaikuta tulevaisuuden sote-palveluihin) ja on avoinna helmikuun loppuun saakka.

Vastauksesi on tärkeä: vaikutat Pirkanmaan palveluiden käytön ja uudistamisen suunnitteluun sekä valinnanvapausmallien kehittämiseen.

Suora linkki kyselyyn:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/205/osallistuminen/456/kysely/

Lisätiedot:

Pirkanmaa 2019 projektipäälliköt:
Valinnanvapausmallit: Tanja Koivumäki, p. 040 800 7410, tanja.koivumaki @ pirkanmaa.fi
Osallistuminen: Anne Heusala, p. 044 748 3553, anne.heusala @ pirkanmaa.fi
Sote-keskus: Eeva Halme, p. 044 422 2257, eeva.halme @ pirkanmaa.fi

Palveluverkko: Sisko Hiltunen, p. 044 738 8704, sisko.hiltunen @ pirkanmaa.fi

28.11.2017

Suomi100 "Suomalaista luontoa" -näyttely

Suomi100 "Suomalaista luontoa" -näyttely Pälkäneen pääkirjasto Arkin satuhuoneessa.
Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina viikoilla 48-49.

Pälkäneen varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat syksyn aikana valmistaneet yhteisen taideteoksen. Aiheena on ollut suomalainen luonto ja tarvikkeina on käytetty kierrätysmateriaaleja. Nähtävillä myös lasten taideteoksia, jotka lapset ovat valinneet näyttelyyn.

Tervetuloa katsomaan suomalaista luontoa lasten silmin!

18.09.2017

KELAn aukiolo muuttuu

KELAn Pälkäneen toimiston aukioloaika 1.10.2017 alkaen:

Pälkäneen toimisto palvelee yksinomaan ajanvarauksella maanantaisin. Varaa aika, www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla palvelunumeroon.

Voit asioida verkossa (www.kela.fi/asiointi), puhelimitse tai ajanvarauksella. Toimiston postilaatikko sijaitsee kunnanviraston asiakaspalvelun yhteydessä.

12.05.2017

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin -kysely

Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Kärkihanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Pirkanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä.

Vastaamalla kyselyyn voit tuoda esiin oman näkemyksesi ja kehittämisehdotuksesi koskien lasten, nuorten ja perheiden palveluita.

Kysely on avoinna vuoden 2018 loppuun asti.

Kysely löytyy tästä.

12.04.2017

Uudet kunnanvaltuutetut valittu

Kuntavaalit toimitettiin sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa oli 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017.

Pälkäneen kunnanvaltuustoon valittiin 27 valtuutettua. Vaalituloksen löydät tulospalvelusta. Tiedot valituista valtuutetuista löytyvät myös näiltä kunnan sivuilta kohdasta vaalit.

 

11.04.2017

Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön ajanvarauksen

Rakennustarkastajat  ottavat asiakkaita vastaan vain ajanvarauksella. Ajan voit varata numeroista 040 546 0314 Esa Hirvojärvi ja 040 758 8610 Ville Salmi klo: 12-14.  Myös muut yhteydenotot puhelimitse rakennusvalvontaan tänä aikana.

Lupahakemuksia voit jättää entiseen tapaan kunnanvirastoon/tekniseen toimistoon.

07.03.2017

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut 1.1.2017

Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 17.10.2016 nostaa Vesihuoltolaitoksen käyttömaksuja 1.1.2017 alkaen siten että veden käyttömaksu on 1,70 €/m3 ja jäteveden 2,61 €/m3 (hinnat alv 0%). Samassa kokouksessa päätettiin, että vesilaskujen palautusrajaa nostetaan kymmenestä eurosta viiteenkymmeneen euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 50,00€ palautukset siirtyvät kuittaamaan seuraavan laskun saldoa ja yli 50,00€ palautukset palautetaan asiakkaan tilille. Tämäkin astuu voimaan 1.1.2017.

Pöytäkirja on nähtävänä kunnantalolla 26.10.2016 klo 12.00-15.00 sekä kunnan internet sivuilla kohdassa päätöksenteko.

07.03.2017

Suomi 100 -juhlaliite

Suomi100-juhlaliite on ilmestynyt!

Tutustu vuoden 2017 tapahtumien kirjoon ja lue mielenkiintoiset henkilökuvat täältä.

07.03.2017

Pirkanmaan Jätehuollon tiedote lieteasioista

Kuntien viemäriverkoston ulkopuolisille kiinteistöille lähetettiin vuoden vaihteessa tietopaketti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta. Lähetys oli perillä loppiaisen aikoihin. Kirjeen mukana oli palautuskortti, jolla kantovesi- ym. kiinteistöjen haltijat voivat ilmoittaa, jos palvelulle ei ole tarvetta.

12.12.2016

TE-hallinnon yhteispalvelupiste Kostiakeskuksessa

Yhteispalvelussa saatavat palvelut:

 • TE-toimiston verkkopalvelujen (www.te-palvelut.fi) esittely, sähköisiin palveluihin ohjaus ja asiakaspalvelupäätteiden käyttömahdollisuus.
 • Työnhakijaksi ilmoittautuminen
 • TE-toimiston esitteiden ja lomakkeiden jakaminen
 • TE-toimistolle jätettävien asiakirjojen ja lomakkeiden vastaanotto. (Suositus: Lähetä TE-toimistolle osoitettu posti: Pirkanmaan TE-toimisto, PL 587, 33101 Tampere)

Lisätietoa

Oma asiointi verkossa www.te-palvelut.fi

Työlinja puhelinpalvelu, puh. 0295 020 700

Yritys-Suomi puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500

Pirkanmaan TE-toimisto, puh. 0295 045 501 henkilöasiakas, puh. 0295 045 503 yritysasiakas

                                   

Palveluneuvoja paikalla Kostiakeskuksessa (Onkkaalantie 76) ma-pe klo 10-16. Palveluneuvojan tavoittaa numerosta 050 467 0391.

0 kommenttia