20.12.2017

Muikkutien asemakaavamuutosehdotuksen nähtävilläolo

Kaava-alue sijaitsee Kostianvirran eteläpuolella koskien kiinteistöjä Hiukanmäki 635-424-10-68 ja osaa kiinteistöstä Pumpela 635-424-10-79. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,5 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda asemakaavalla uusia rakennuspaikkoja
pientaloille rannan virkistyskäyttötarpeet huomioiden.

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä 20.12.2017-22.01.2018 Pälkäneen kunnanvirastossa, os. Keskustie 1, Pälkäne. Suunnitelmaan voi tutustua myös osoitteessa www.palkane.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/asemakaavat

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävänä olon aikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.


20.12.2017 PÄLKÄNEEN KUNNANHALLITUS