Rakennusvalvonta

 

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä. Rakennuslautakunta huolehtii rakentamiseen ja ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää hyvän ympäristön ja kuntakuvan luomista ja säilyttämistä.  

Lautakunnan ja viranhaltijan käsittelyyn menevät lupa-asiat toimitetaan kunnan palvelupisteeseen (Keskustie 1).  Hakemuksen käsittelyaikataulu tarkentuu hankkeen laajuuden mukaan. Lupa-asiat ratkaistaan joko lautakuntakäsittelyssä tai viranhaltijakäsittelyssä.

Hakemuslomakkeita voi tilata kunnan palvelupisteistä, p. 03 57 911. Lomakkeet tästä tai osoitteesta www.suomi.fi / asiointi ja lomakkeet.

Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Hakemusasiakirjat tulee jättää rakennusvalvontaan viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.
Vuoden 2017 ensimmäinen rakennuslautakunnan kokous pidetään poikkeuksellisesti keskiviikkona 18.1. ja seuraava kokous keskiviikkona 8.3.
 

Asemakaavojen yhdistelmät

Pälkäneen kuntakeskuksen asemakaavojen yhdistelmä
Luopioisten kirkonkylän ja Aitoon asemakaavojen yhdistelmä

Epaalan-Kuulialan osayleiskaava


Ajankohtaista rakennusvalvonnassa

Rakentajan muistilista-kotitalous rakentajana, verohallinnon ohje

Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
 

Pälkäneen kunnassa on käynnissä rakennusjärjestyksen uusiminen. Kunnanhallitus on nimennyt rakennusjärjestyksen valmistelua varten ohjausryhmän. Aluearkkitehti toimii rakennusjärjestysasiassa kunnan yhteyshenkilönä.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet, taksa 01.05.2015 
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet, muutos 01.05.2016 alkaen

Rakennusten energiatodistus pakolliseksi
Rakennuksen energiatodistus on tullut voimaan 1.1.2008, minkä jälkeen se koskee kaikkia uusia rakennuksia. Nykyisin voimassa on laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013). Energiatodistuksen laatijalla tulee olla Fise:n myöntämä pätevyys. Pätevöityneiden luettelo löytyy aran sivuilta .

Ohjeita
Yleisohje rakennusluvan hakemiseksi
Yleisohje poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemiseksi
Jätevesijärjestelmän rakentaminen, ohje suunnittelijoille
Paloturvallisuusohjeita pienrakentajalle
Autokatoksen rakentamiseen liittyviä ohjeita (pelastuslaitos)

Lupapäätöksiä
Tässä kohdassa julkaistaan 1-2 kertaa kuukaudessa luetteloja tehdyistä lupapäätöksistä. Lupapäätösten julkipanoluettelo löytyy täydellisenä kunnanviraston ilmoitustaululta julkipanopäivänä.

Päätösluettelo 03.03.2017
Päätösluettelo 08.03.2017
Päätösluettelo 13.03.2017
Päätösluettelo 14.03.2017

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta ottaa asiakaita vastaan vain ajanvarauksella. Ajan voi varata numerosta 040 546 0314 ma-ke klo 13-15. Myös muut yhteydenotot rakennusvalvontaan puhelimitse tänä aikana.

Rakentamisen lupia ja maisematyölupia koskevien hakemusten käsittely, osoiteasiat ja hallinnolliset tehtävät:
Iiro Mäkelä, p. 040 546 0314
Lupahakemuksia voi jättää entiseen tapaan kunnanvirastoon/tekniseen toimistoon. Hakemusten hyvä ennakkovalmistelu pääsuunnittelijan kanssa nopeuttaa niiden jätkokäsittelyä virastossa.

Tarkastukset, katselmukset ja korjausavustukset.
II rakennustarkastaja Jari Ainasoja, 040 7588 610 (poissa toistaiseksi, tarkastuksista ja katselmuksista yhteydenotot Iiro Mäkelään)