Ilmastotyö

Pälkäne liittyi vuonna 2019 HINKU-kuntien verkostoon. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 

Ilmastovahti

Ilmastovahti on web-sovellus, jonka avulla kunnat ja muut organisaatiot voivat seurata omia ilmastotoimenpiteitään.
Tästä linkistä Pääset suoraan Pälkäneen ilmastovahtiin.

Pälkäneen ilmastohankkeet

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke 1.8.2022 - 30.4. 2024

Pälkäne on mukana ilmastoekosysteemi-hankkeessa, jossa autetaan alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä ja innostetaan viestimään ilmastoystävällisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Osana hanketta rakennetaan yritysten ja yhdistysten maksuton ilmastoverkosto, joka antaa asiantuntija-apua ja vertaistukea ilmastotoimenpiteisiin.

Lue lisää hankkeesta. 
Tutustu ilmastoverkoston toimintaan ja liity jäseneksi verkoston omilla sivuilla.

Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 - HEP 2030

Vuosina 2021 - 2022 Pälkäne oli mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hankkeessa. HEP2030-hankkeessa viedään käytäntöön Etelä-Pirkanmaan kuntien Urjalan, Akaan, Valkeakosken ja Pälkäneen yhteisen ilmasto-ohjelman toimenpiteitä. Hankkeessa koulutetaan kuntien työntekijöitä sekä päätöksentekijöitä ilmastotyön toteuttamisesta. Lisäksi hankkeen aikana luodaan toimintamalli kunnan ilmastotyöstä raportointiin ja toimenpiteiden seurantaan. Hankkeen tavoitteena on innostaa myös Etelä-Pirkanmaan alueen asukkaita, yrityksiä ja järjestöjä mukaan ilmastotyöhön.