Tekniset palvelut

Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisynä Pälkäneen kunta peruu tai rajoittaa myös teknisten palveluiden toimintoja. Kaikki mahdolliset välittömät asiakaskontaktit ja neuvonta sovitaan käytäväksi joko puhelimitse tai muiden etäyhteyksien välityksellä. Kiireelliset ja pakolliset huoltotoimenpiteet hoidetaan, mutta kiireettömät siirretään pidettäväksi toukokuun jälkeen.
Pakollisten asiakastapaamisten suhteen noudatamme THL:n ohjeistusta käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä. Emme kättele ja pysymme 1 m etäisyydellä toisistamme. Näin toimien pystymme toivottavasti pitämään kunnan palvelut toiminnassa ja välttämään poissaoloihin liittyvät katkokset palveluissamme.

Tekniset palvelut huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Kaavateiden, kunnan kiinteistöjen, vesi- ja viemäriverkostojen/laitosten sekä puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito ja hoito kuuluvat myös teknisten palveluiden tehtäviin.

Hallinto

Tekninen johtaja
Matti Vesava
p. 0400 633 350
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Tekninen työnjohtaja (alue vanha Pälkäne)
Tom Hirmukallio
p. 040 586 8758
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Tekninen työnjohtaja (alue Luopioinen)
Ari Vierikka
p.040 727 4159
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Toimistosihteeri
Marita Saario
p. 050 313 9157
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Vesihuoltolaitos

Tekninen johtaja
Matti Vesava
p. 0400 63 3350
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Vesihuoltolaitoksen työnjohtaja
Kalle Syrjä
p. 040 727 6924
etunimi.sukunimi@palkane.fi