Ympäristönsuojelu

Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisynä Pälkäneen kunta peruu tai rajoittaa myös ympäristönsuojelun toimintoja. Kaikki mahdolliset välittömät asiakaskontaktit ja neuvonta sovitaan käytäväksi joko puhelimitse tai muiden etäyhteyksien välityksellä. Katselmusten osalta pidetään kiireelliset katselmukset, kiireettömät katselmukset siirretään pidettäväksi toukokuun jälkeen.
Katselmusten ja muiden pakollisten asiakastapaamisten suhteen noudatamme THL:n ohjeistusta käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä. Emme kättele ja pysymme 1 m etäisyydellä toisistamme. Näin toimien pystymme toivottavasti pitämään kunnan palvelut toiminnassa ja välttämään poissaoloihin liittyvät katkokset palveluissamme.

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 1986/64).

Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Pälkäneellä. Suuri osa työstä on erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antamista ja niiden valvontaa, mutta mukaan mahtuu paljon ympäristötiedon välittämistä niin kunnan toimintoihin ja kuntalaisille. Pääasiana on turvata Pälkäneen ympäristön elinkykyisyys myös tuleville sukupolville.

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat muun muassa vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, meluntorjunta, haja-asutuksen jätevesiasiat sekä kunnan ilmanlaadun tarkkailu. Ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristölupia ja tekee päätökset tehdyistä ilmoituksista. Ympäristönsuojelusta saa tietoa, neuvoja ja ohjeita esim. luonnonsuojelualueista sekä jätehuoltoon ja vesiensuojeluun liittyvistä asioista.

 

Ympäristönsuojelun yhteinen sähköpostiosoite: ymparisto[at]palkane.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen 040 829 1178

Pälkäneen kunta (03) 579 11

Käyntiosoite: Keskustie 1, Pälkäne.