06.03.2024

Osallistavan budjetoinnin tulos selvillä - toripaviljonki Luopioisiin sai selvästi eniten ääniä

Pälkäneen kunnan ensimmäinen osallistavan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Kunta sai kaikkiaan 17 loistavaa esitystä, joista valintaraati valitsi äänestykseen kahdeksan. Aikavälillä 16.2.-3.3.2024 järjestetyssä kuntalaisäänestyksessä annettiin yhteensä 130 ääntä. Jatkoon hyväksytyistä ehdotuksista ylivoimaisesti eniten ääniä (64) sai Topparoikka-talkooryhmän esitys toripaviljongin rakentamisesta Luopioisten torille.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Esitys, ääniä (kpl)

Toripaviljonki Luopioisten torille, 64
Kostia-areenan suojamatot, 15
Nuorten oma kohtaamispaikka, 12
Nuorten oma tapahtuma, 9
Syrjänharjun frisbeegolfradan laajennus, 9
Pikku-Sappeen pulkkamäen kunnostus, 9
Luopioisten frisbeegolfradan laajennus, 8
Mobo-rata Syrjänharjuun, 4

Äänestyksen voittaneen Topparoikka-ryhmän jättämä ehdotus kokonaisuudessaan:

”Luopioisten tori on vilkas ja laajalti tunnettu. Se valittiin kesällä 2023 Pirkanmaan toiseksi parhaaksi kesätoriksi (Aamulehti 9.7.2023). Kuitenkin sen puitteet ovat vaatimattomat ja tarve esiintymislavalle on ollut ilmeinen jo pitemmän aikaa. Tori palvelee laajaa käyttäjäkuntaa pääsiäisestä joulun avaukseen, ja muutamat torimyyjät ovat torilla myös talviaikaan. Kesäkautena torille on vakiintunut musiikkiesityksiä, jotka tarvitsevat suojaisan esiintymispaikan. Toripaviljonki aktivoisi tapahtumatoimintaa ympärivuotisesti. Toripaviljongin koko on noin 30 m2 ja se on puurakenteinen. Peruskustannukset ovat 6 000 e käsittäen suunnittelu ja rakennusluvat, perustukset, runkorakenteet, katteet ja maalit. Seinälaudoissa on tarkoitus käyttää Mikkelinmäen museoalueelta keväällä 2024 sahattavaa lautaa (Kukkia-seura, Pälkäneen kunta). Tarvittaessa on mahdollisuus lisärahoituksena hyödyntää Erkki Toivarin muistorahaston varoja (Kukkia-Seura) esimerkiksi lisävarustukseen, koristeluun ja kyltitykseen. Toripaviljonki sijoitetaan nykyisen torimökin viereen. Mökki toimii torimyyjien kalustovarastona ja siinä on myös sähkö- ja vesipiste. Toripaviljonki toteutetaan kesäkaudella 2024. Toteutus tehdään talkootyönä Topparoikka-ryhmän toimesta.”

Pälkäneen kunnassa päätettiin ottaa käyttöön osallistava budjetointi vuoden 2024 aikana. Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Määrärahan käyttökohteista päätetään kuntalaisäänestyksen perusteella. Osallistavaan budjetointiin varattiin vuodelle 2024 yhteensä 10 000 euroa.

Lisätietoja osallistavasta budjetoinnista: Mikko Salmela, hallintojohtaja, Pälkäneen kunta, p. 050 5231233, mikko.salmela@palkane.fi