Hankinnat

Pälkäneen kunnan hankinnat kilpailutetaan lain edellyttämällä tavalla. Kilpailutuskalenterista löydät suunnitteilla olevat tarjouskilpailut.

Avoinna olevat kilpailutukset löytyvät osoitteista www.tarjouspalvelu.fi ja www.pienhankintapalvelu.fi

Kynnysarvon ylittäviä hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista ja hankinta-asiakirjojen julkisuutta laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Haluaisin tarkentavia tietoja hankintaan liittyen. Mistä niitä voin saada?
Tarjouslomakkeella on kohta, jolla voi lähettää lisätietokysymyksen. Lisätietokysymykset tulee lähettää tarjouspyynnössä ilmoitettuun päivään mennessä, sillä sen jälkeen järjestelmä ei tallenna enää kysymyksiä.

Olin täyttämässä tarjousta tarjouspyynnön sulkeutuessa, tuliko tarjoukseni perille?
Mikäli tarjouksen laadinta oli kesken, ei tarjous tullut perille. Tarjous pitää lähettää ennen määräajan loppumista.

Haluan muuttaa tarjoustani vielä. Onko se mahdollista?
Mikäli tarjousaikaa on jäljellä, voitte muuttaa tarjoustanne. Tarjouspyynnön sulkeutumisen jälkeen se ei ole mahdollista.

En täytä kaikkia vähimmäisvaatimuksia, mutta haluaisin silti jättää tarjouksen. Onko se mahdollista?
Ei valitettavasti ole. Vähimmäisvaatimusten on täytyttävä, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan tarjousvertailuun.