Kuulutukset

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitukset julkaistaan lisäksi lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 1.

Siirry tästä ajankohtaisiin kuulutuksiin, joiden alkamisajankohta on ennen 1.5.2022
Siirry tästä ajankohtaisiin kuulutuksiin 2.5.2022 alkaen