Päätöksenteko

Pälkäneen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Pälkäneen kunnan toimielinorganisaatio 1.6.2017 alkaen:

Pälkäneen kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä. Valtuuston sisällä toimii tarkastuslautakunta, jossa on seitsemän jäsentä, kunnanhallitus, jossa on yhdeksän jäsentä sekä vaalitoimielimet. Kunnanhallituksen alla toimii elinvoimalautakunta, sivistyslautakunta sekä tekninen lautakunta, joissa on kaikissa yhdeksän jäsentä. Teknisen lautakunnan alla toimii lisäksi viiden jäsenen rakennus- ja ympäristöjaosto.