Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan ( Kuntalaki 140 §). Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana keskiviikkona. Päätökset ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla niiden muutoksenhakuajan.

Viranhaltijapäätökset 30.4.2022 saakka sekä päätös Tekninen johtaja 5.5.2022 § 8
Viranhaltijapäätökset 1.5.2022 alkaen