Tarkastustoiminta

Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumattomatonta ja vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastaja raportoi työnsä tuloksista tilivuoden aikana valvontaraporteissaan sekä vuotuisessa tilintarkastuskertomuksessa.

Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017
Arviointikertomus 2016
Arviointikertomus 2015

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta ja se asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksestä arviointikertomuksen valtuustolle.

Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus, joka antaa siitä erikseen tarvittavat ohjeet. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.