Toimeentulo

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Toimeentulotukea saa henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta.

Perustoimeentulon hakeminen siirtyi kunnilta KELAan vuoden 2017 alussa. Hakemuslomakkeita on saatavilla KELAn toimistoista ja kuntien sosiaalitoimistoista. Lisätiedot KELAn kotisivuilta.

Kangasalan kunta järjestää pälkäneläisten sosiaalipalvelut yhteistoiminta-alueella. Lisätietoja toimeentulotuesta löydät myös Kangasalan kotisivuilta kohdasta sosiaalinen tuki ja toimeentulo.

Talous- ja velkaneuvonta

Tilanteessa, jossa et pysty maksamaan laskujasi tai velkojasi ajallaan, sinun kannattaa ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan. Mikäli tilanne pitkittyy, ongelmat voivat lisääntyä, esimerkiksi korko- ja perintäkulut voivat kasvaa suuriksi. Talous- ja velkaneuvonnassa selvitetään, miten asiakkaan rahatilanne saadaan tasapainoon ja velat järjesteltyä. Talous- ja velkaneuvoja auttaa ja tukee päätösten teossa.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi 1.1.2019 alkaen valtion oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta. Palvelua on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Toimipaikan palvelut ovat käytettävissä ajanvarauksella. Aika tulee varata puhelimitse (029 56 60715) tai käymällä toimipaikassa.

Käyntiosoite: Häkiläpolku 1, (2.krs), Porraskäytävässä on hissi, 33100 Tampere
Puhelin: 029 56 60715 (ajanvaraus)
Sähköposti: pirkanmaa.velkaneuvonta[at]oikeus.fi

Muut toimipaikat yhteystietoineen löydät oikeus.fi -verkkosivulta.

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi.