Työllisyyspalvelut

Pälkäneen kunnan työllisyyspalvelut auttavat työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä työnantajia että työnhakijoita.

Tavoitteenamme on edistää Pälkäneläisten työnhakijoiden työllistymistä, kouluttautumista ja kuntoutumista sekä osaavan työvoiman tarjoamista alueen yrityksille.

Teemme yhteistyötä TE- toimiston asiantuntijoiden kanssa voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Autamme alueen yrityksiä työllistämiseen liittyvien asioiden hoitamisessa.

Yhteystiedot

Työllisyyskoordinaattori
Panu Raivio
p. 050 411 8183
etunimi.sukunimi@palkane.fi

 

 

Työllisyyden kuntakokeilut

 

 

 

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 31.12.2024 saakka. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kotikunnasta
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Pälkäneen kunnan työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen.

Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

 

Kuka on kokeilun asiakas?

Työllisyyden kuntakokeiluun ohjataan:

  • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
  • kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa

 

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä asiakkaiden tarvitse tämän vuoksi ottaa yhteyttä alueen TE-toimistoon tai kokeilukuntaan. Asiakkaat saavat tiedon henkilökohtaisesti. Kotikunta ottaa asiakkaisiin yhteyttä.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan . Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Oma-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?
Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Lue lisää
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut

www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Matkalle kohti työtä!

Työtie on työttömien työnhakijoiden ILMAINEN ja VAPAAEHTOINEN uravalmennuspalvelu, jonka tavoitteena on auttaa sinua selkiyttämään ja saavuttamaan tavoitteesi! Lisätietoja: www.tyotie.fi

Yhteystiedot
Pälkäneen kunta, työllisyyspalvelut
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
03 57911