Varhaiskasvatus

Hyvää varhaiskasvatusta, Pälkäneellä parasta aikaa.

Pälkäneläisyys varhaiskasvatuksessa

Sydän-Hämeen kuntakeskukset Pälkäne ja Luopioinen sijaitsevat maalaismaisemassa vesistöjen keskellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä Tampereelta, Valkeakoskelta ja Hämeenlinnasta. Syrjänharju suppineen ja lukkoineen halkoo Pälkäneen maisemaa ja Luopioisten idyllinen kuntakeskus kuvastaa maaseutua kauneimmillaan. Kunta tarjoaa hyvät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet mm. uimarannat, urheilukentät, juoksu - ja hiihtomaastot, luistinradat ja ympäröivä luonto innostaa retkeilyyn. Näitä käytämme mahdollisuuksien  mukaan eri vuodenaikoina. Käytämme myös kunnan monipuolista kulttuuritarjontaa - kirjastot, museot, kirkot ja rauniokirkko, Kostianvirran taistelualue, kotiseutumuseot - sekä osallistumme erilaisiin tapahtumiin vuoden varrella. Toimintamme pohjautuu turvalliseen lapsenkasvua ja oppimista tukevaan arkeen. Tavoitteenamme on avoin kumppanuussuhde vanhempien kanssa, kunnioittaen perheiden omaleimaisuutta.

Lapsi ei leiki oppiakseen, mutta oppii leikkiessään - kokeilee, tutkii ja ihmettelee. Lapsen omista tarpeista lähtevä tekeminen innostaa  leikkeihin ja näin sosiaaliset taidot kehittyvät. Tehtävänämme on mahdollistaa leikin syntyminen, havainnoida, kuunnella sekä antaa tilaa välillä rajuillekin leikki-ideoille. Eri ikäkausina lapsi hakeutuu omiin leikkeihin. Aikuisena voimme myös tarvittaessa ohjata ja toimia tukena lapsen minuuden muodostumisessa sekä sosiaalisten ja liikunnallisten taitojen kehittymisessä.

Lapsi on luonnostaan utelias ja tutkiessaan lapsi ihmettelee, oppii, asettaa kysymyksiä sekä kokeilee erilaisia asioita. Elämän tutkiminen ja  kyseleminen on tärkeää lapsen kehitykselle ja antaa pohjan arkielämälle ja tuleville kouluvuosille. Ymmärtävinä ja kannustavina aikuisina mahdollistamme lapselle tutkimisen ilon.

Tutustu Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.