Talous


Talousarvio

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa määritellään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
 
                                                                                                          

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

 

Tilinpäätös

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää kunnan tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös sisältää myös muun muassa toimintakertomuksen, jossa todetaan kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kuvataan kunnan toiminnan kehittymistä.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös 2023
Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2015

Tilintarkastajan raportti tilinpäätöstä koskevan vuoden tarkastusten toteutumisesta ja tarkastusten keskeisistä havainnoista.

Tilintarkastuskertomus 2023
Tilintarkastuskertomus 2022
Tilintarkastuskertomus 2021
Tilintarkastuskertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2015

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty tilinpäätösasiakirjoihin sisältyvässä toimintakertomuksessa.

Arviointikertomus 2023
Arviointikertomus 2022

Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019

Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017
Arviointikertomus 2016
Arviointikertomus 2015