Etsivä nuorisotyö

nuorisotyön tuloksiaEtsivä nuorisotyö tarjoaa tukea alle 29-vuotiaille nuorille. Etsivässä työssä etsitään yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja arjessa onnistumiseen sekä autetaan nuorta saavuttamaan tarvitsemat palvelut. Etsivä työ tarjoaa nuorelle varhaista tukea ja kulkee rinnalla niin pitkään kuin tarvitsee.

Toimintaan osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja nuori itse määrittelee minkälaista apua ja tukea itselleen toivoo. Näin saadaan rakennettua nuorelle omannäköinen polku. Etsivän nuorisotyön toimintaperiaatteisiin kuuluu aito kohtaaminen, vaitiolovelvollisuus, tavoitteellisuus ja läpinäkyvyys.

Nuori voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään puhelimitse, sähköpostitse tai facebookin kautta. Etsivään työntekijään voivat olla yhteydessä myös läheinen tai kaveri, jolla on huoli nuoresta. Myös viranomaiset voivat ilmoittaa huolensa nuoresta etsivälle nuorisotyöntekijälle.

Etsivä nuorisotyöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä starttipajan kanssa ja osallistuu myös Aikalisä-toiminnan puitteissa kutsuntoihin.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Marika Tanni
p. 050 465 9301
etunimi.sukunimi@palkane.fi