Tontit

Pälkäneen tonttitarjonta

Karttapalvelusta löytyvät Pälkäneen tontit. Klikkaamaalla karttaosan vasenta yläkulmaa (irrota painiketta) saa karttapalvelun avautumaan uudessa ikkunassa. Tonttivaraukset tehdään karttapalvelun kautta klikkaamalla tonttia ja lisäämällä tontti hakemukseen, jonka jälkeen täytetään varaustiedot ja lähetetään hakemus. Tilanne näkyy aina ajantasaisena varauksien ja vapaiden tonttien osalta karttapalvelussa. Tontti poistetaan karttapalvelusta, kun kaupat on tehty. Tonttivaraus on sitova.

Asumisen tontit

Teollisuustontit

Tontinvaraus tapahtuu tontinvarauslomakkeella, joka löytyy karttapalvelusta kyseisen tontin kohdalta. Kunnanjohtaja tekee virallisen päätöksen tontin varaaamisesta. Tästä päätöspäivästä tonttivaraus on voimassa ½ vuotta, ja sinä aikana tulee allekirjoittaa kauppakirja tai vuokrasopimus. Tontinvarausmaksu on 10% tontin myyntihinnasta, kuitenkin vähintään 500 €. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa, muutoin sitä ei palauteta. Kunnanjohtaja tekee päätöksen myös vuokratonttien varauksesta. Vuokratonttien varausaika on 3 kk ja varausmaksu 3 kk vuokra. Vuokra on 10% tontin myyntihinnasta ja se on sidottu elinkustannusindeksiin. 

Kunta luovuttaa tontteja rakennusvelvoitteella. Rakennusvelvoite katsotaan täyttyneeksi, kun rakennuslupa haetaan 1 v kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä, ja rakennustyöt on aloitettu 3 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä ja rakennusluvan puitteissa on suoritettu hyväskytty loppukatselmus.

Muuta hyödyllistä 

Pohjakartat ja tontin rajat
Maanmittauslaitokselta

Vesi- ja viemäriliittymiset
Pälkäneen tekniset palvelut

Rakennuslupa-asiat
Pälkäneen rakennusvalvonta