Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä tehtäviä toteutetaan kunnan eri toimialoilla. Edistämällä terveyttä ja hyvinvointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.

Terveyden vahvistaminen

Tervetuloa Pirkanmaan Hyvinvointia elintavoilla -sivustolle

Hyvinvointia elintavoilla –verkkosivusto kokoaa yhteen luotettavaa tietoa hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävistä ja edistävistä elintavoista ja tuo niihin liittyvät palvelut helposti löydettäviksi. Sivustolle on koottu aihekokonaisuuksittain tietoa, itse- ja omahoito-ohjelmia sekä Pirkanmaan alueellista toimintaa ja tukimahdollisuuksia.