Hyvinvointikertomus ja muut suunnitelmat

Pälkäneen kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, johon kuuluu jäseniä kaikilta kunnan toimialoilta. Ryhmässä on edustus myös Kangasalan kunnasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta. Hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinojohtaja ja hyvinvointityötä koordinoi kuntoutusohjaaja, joka toimii kunnan hyvinvointikoordinaattorina.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Hyvinvointikertomus on työväline, joka kuvaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Valmiit asiakirjat löydät myös sähköisestä hyvinvointikertomuksesta.

Hyvinvointikertomus 2019

Hyvinvointikertomus 2017-2020 (sisältää Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020)
Hyvinvointikertomuksen esittelydiat

Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

Hyvinvointikertomusta 2017-2020 varten kunta toteutti tammikuussa 2017 kuntalaisille osoitetun hyvinvointikyselyn, jolla kerättiin tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä asioista, jotka kunnassa kaipaisivat parannusta. Hyvinvointikyselyn tulosten koontiin pääset tutustumaan tästä.

Kunnan ruokahuoltopalvelut kerää säännöllisesti palautetta asiakkailta. pääset tutustumaan maaliskuussa 2017 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvetoon.Tästä

Yhdessä liikkumista