Nuorisotyö

Pälkäneen mopoilijoitaNuorisotyö on yhdessä tekemistä ja kasvamista. Nuorten parissa tehtävä työ on nuorten näköistä, mutta myös osa kunnan palveluverkostoa. Työ rakentuu positiivisen nuoruuden näkökulmasta, jossa mielekäs vapaa-aika, nuorten oma toiminta ja heille ajankohtaiset asiat ovat keskiössä.

Tuttuus ja välitön yhteys nuoriin luo luottamuksellisen ilmapiirin, missä on lupa onnistua ja epäonnistua. Nuorisotyössä katsotaan asioita nuorten näkökulmasta ja yhdessä nuorten kanssa.

Toimintoja toteutetaan nuorisotyön perussuunnitelman mukaisesti ja ammattieettisen ohjeistuksen hengessä.

Nuorisotyön perussuunnitelma
Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus

Nuorisopalveluihin liittyvissä asioissa otathan yhteyttä nuorisotyön koordinaattoriin.
Ajankohtaiset nuorisotyön asiat löytyvät osoitteesta www.kukkakiekuu.fi

Yhteystiedot

Nuorisotyön koordinaattori
Matti Heinämäki
p. 050 595 0044
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Nuorisotyöntekijä
Iinamaria Tauranen
p. 050 470 9130
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä
Laura Hemmilä (sijainen 31.5.2023 asti)
p. 050 465 9301
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Starttipajaohjaaja
Antti Rautajoki
p. 050 465 9750
etunimi.sukunimi@palkane.fi