Vanhuspalvelut

Kangasalan kaupunki järjestää pälkäneläisten vanhuspalvelut yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot vanhuspalveluista löydät Kangasalan kaupungin kotisivuilta kohdasta ikääntyneiden palvelut.

Vanhusten palveluilla edistetään iäkkään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua, itsenäistä suoriutumista sekä iäkkään vastuunottoa omasta terveydestään  ja toimintakyvystään. Tavoitteena on mahdollistaa iäkkäille kuntalaisille arvokas vanhuus, johon kuuluu vanhuksen oikeus asua omassa tutussa kodissaan omalla elämäntavallaan ja omilla valinnoillaan mahdollisimman pitkään. Palvelun tarpeen vaatiessa turvataan laadukas ja kodinomainen pitkäaikaishoito.

Kangasalan ja Pälkäneen kunnat ovat yhdessä laatineet Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelman 2014-2020.

Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti tiedottaa kunnan tarjoamien palveluiden lisäksi myös terveydenhuollon, seurakunnan, säätiöiden ja yhdistysten tuottamista palveluista sekä Kelan etuuksista.

Yhteinen jumppahetki ikäihmisille