Vaikuttamiskanavat

Perhe yhdessä

Kunnan asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon monella eri tavalla.

Äänestäminen kuntavaaleissa on yksi tärkeimmistä tavoista vaikuttaa, mutta vaikuttaa voit myös päivittäisissä kohtaamisissa kunnan eri palvelupisteissä kuten päiväkodissa ja kouluissa, toimimalla yhdistyksissä ja osallistumalla talkoisiin.

Asukkaat voivat myös vastata kunnan julkaisemiin kyselyihin ja osallistua yleisötilaisuuksiin. Kunta ilmoittaa kyselyistä ja yleisötilaisuuksista muun muassa verkkosivuillaan, Sydän-Hämeen lehdessä ja kunnan Facebook-sivulla.

Yhteisen asian ratkaisuun voit vaikuttaa

  • kommentoimalla nähtävillä olevia suunnitelmia
  • osallistumalla kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin
  • antamalla palautetta
  • keskustelemalla asioita valmistelevien henkilöiden kanssa
  • tekemällä kuntalaisaloitteita

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja valtuuston, kuten myös kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ovat ennen kokousta nähtävillä. Voit olla yhteydessä asiaa valmistelevaan viranhaltijaan tai päättävään luottamushenkilöön.

Pöytäkirjat julkaistaan verkkopalvelussa heti kun ne on tehty.

Valtuuston ja lautakuntien lisäksi kunnassa on muita aiheittain muodostettuja toimielimiä tai vaikutuskanavia, kuten vanhusneuvosto.