Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy on Pälkäneen kunnan omistama konserniyhtiö, jonka tehtävänä on tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ja ylläpito Pälkäneellä.

Pälkäneen Valokuitu Oy vastaa valokuituverkon rakentamisesta tai rakennuttamisesta sekä ylläpidosta kunnan alueella. Verkon rakentaminen ostetaan ostopalveluna. Suunnitelmien lähtökohtana on se, että koko Pälkäneen kunnan alue rakennetaan valokuituverkon kattavaksi.

Tänä päivänä valokuituliittymä on jokaisen kodin perusliittymä, aivan kuten sähkö-, vesi- ja puhelinliittymäkin. Kuituliittymä ei ole pelkästään nettiyhteyksiä varten, vaan se mahdollistaa aivan uudenlaisten palvelujen käyttämisen. Kotiin saakka asennetun valokuidun kautta liittyjä saa huippunopeat ja toimintavarmat TV- ja nettipalvelut nyt ja tulevaisuudessa. Yhtiö mahdollistaa huippunopean 100-1000M nettiyhteyden, joka on yhtä nopea sekä kotoa verkkoon että verkosta kotiin päin.

Parhaillaan markkinoidaan langattomia 3G- ja 4G-yhteyksiä siellä missä mahdollisuutta kuituliittymiin ei ole. Langaton yhteys ei kuitenkaan riitä huomiseen. Tietoa ei voida siirtää langattomassa verkossa rajattomasti. Tämä aiheuttaa sen, että taajuudet ruuhkautuvat liikenteen kasvaessa. Etenkin maaseudulla tämä on ongelma, kun tukiasemat ovat etäällä toisistaan. Mm. näiden syiden vuoksi Pälkäneellä on päätetty alkaa rakentamaan kuntaan valokuituverkkoa.

Ensi vaiheessa yhtiö rakennuttaa verkkoa kuntakeskuksen molemmin puolin Harhalan ja Taustin alueille, työ valmistuu 2016-2017 vuodenvaihteessa. Tämän jälkeen verkko on määrä rakentaa täyteen laajuuteensa vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja löytyy yhtiön omilta nettisivuilta www.palkaneenvalokuitu.fi.