Yhteispalvelu

Asiointipisteen logo

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon palveluita keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja vapaaehtoiseen sopimiseen. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan tuottaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut mahdollisimman lähellä kuntalaista.

Etäpalvelulla tarkoitetaan viranomaispalvelua videoneuvottelulaitteiden tai työasemien videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä. Käytännössä asiakas voi siis asioida yhteispalvelupisteessä toisella paikkakunnalla sijaitsevan viranomaisen kanssa videoitse.

Pälkäneen kunnalla on voimassaolevat sopimukset KELAn ja TE-hallinnon yhteispalvelupisteistä.