Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet, joissa Pälkäneen kunta on yhteistyössä mukana:

Yhteinen Pälkäne - hanke 

Yhteinen Pälkäne -hanke (1.8.2021 – 31.1.2023) on Pälkäneen ja Luopioisten yrittäjäyhdistysten ja Pälkäneen kunnan aloitteesta syntynyt hanke, jonka suunnitteluun on osallistunut taustatahojen lisäksi paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä, kuntalaisia ja kausiasukkaita. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Pälkäneen Yrittäjät ry.

Hissipuhe:
Yhteinen Pälkäne -hankkeessa luomme yhteishenkeä ja lisäämme yhteistyötä kaikkien yhteisen edun saavuttamiseksi.
Kutsumme mukaan toimimaan kaikki kuntalaiset, kausiasukkaat, yhdistykset, kylät, yritykset ja kunnan organisaatiot.
Vahvistamme verkostoja ja luomme yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kohtaamisten ja tapahtumien kautta. Hanke tiivistyy suureen päätapahtumaan, joka kokoaa kaikki toimijat yhteen kesällä 2022.

Tahdomme lisätä avoimuutta ja keskinäistä ymmärrystä tavoitteellisen ja helposti saavutettavan viestinnän kautta.
Pälkäneläisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoimaisuuden vuoksi tarvitsemme yhteisen ja vahvan Pälkäneen.

Tule sinäkin mukaan tekemään yhteistä Pälkänettä!

Hankevastaava
Marja-Liisa Suomalainen
marja@sirium.fi

 

Pälkäneen yhteisötalot-hanke

   
 

Hankkeessa kehitetään monistettava yhteisöllisen asumisen talokonsepti, joka on helposti toteutettavissa eri kokoiseen kuntaan. Tavoitteena on suunnitella ja konseptoida noin kymmenen asunnon yhteisöllinen senioriasumisen suunniteltu talo. Talossa jokaisella asukkaalla olisi käytössä oma asunto. Lisäksi mahdollisimman suuri osa talosta varattaisiin yhteiseksi oleskelu- ja käyttötilaksi.

Yhteisöllisyyden lisäksi toinen tärkeä teema hankkeessa on kohtuuhintaisuus. Kohtuuhintaisuuteen pyritään tilojenkäytön tehokkuudella. Suunnitelmissa on toteuttaa rakennus elementtiratkaisuna.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2021 - 30.10.2022. Hankkeen hallinnoija ja rahoituksen hakija on Pälkäneen kunta. Yhteistyössä kunnan kanssa hanketta toteuttaa Pelargon Oy sekä Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys. 

Yhteystiedot:

Pelargon Oy
Samuel Kopperoinen
samuel.kopperoinen@pelargon.fi

Eläkeliitto Sydänhämeen yhdistys
Seppo Kääriäinen
seppo.kaariainen@visitkukkia.fi

Pälkäneen kunta
Sirkku Mäkelä
sirkku.makela@palkane.fi


 Suvi-hanke

Sydän-Häme on tunnettu kauniista ja kirkkaista vesistöistään. Alueen vesistöt ovat latvavesiä ja soiden osuus on vähäinen. Pälkäneen vesistöjen ekologinen tila on pääosin hyvä. Veistöt ovat Pälkäneelle tärkeä elinvoimatekijä, rannoilla on 4200 kausiasuntoa.

Ilmastonmuutoksen kiihdyttämän hajakuormituksen seuraukset näkyvät Pälkäneelläkin veden värin tummentumisena ja samentumisena, muutoksina kalastossa ja kasvillisuudessa sekä sinileväkukintoina ja kasvillisuuden lisääntymisenä.

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Suvi-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa pitkäjänteiselle vesienhoitotyölle. Hankkeessa luodaan verkostoja vesienhoidon toteuttamiseksi sekä tehdään alueellinen vesiensuojelusuunnitelma.

Suvi-hankkeen vastuullisena toteuttajana on Luopioisten Säästöpankkisäätiö ja kumppaneina Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pälkäneen kunta. Toteutusaika on 1.1.2021 – 31.3.2022. Hankkeen toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Vähitellen painopiste siirtyy paikallisten valuma-alueiden kunnostussuunnitelmien tekoon ja toteutukseen.

Hankekoordinaattori
Marja-Liisa Suomalainen
marja@sirium.fi

https://www.aitosuvi.fi/

Yhteistyöstä voimaa -hanke

Yhteistyöstä voimaa -matkailun kehityshanke toimii Akaassa, Pälkäneellä, Valkeakoskella ja Urjalassa. Hankkeessa edistetään näiden neljän kunnan lähialuematkailua ja kehitetään alueen matkailullista saavutettavuutta.

Tarkoituksena on helpottaa lähimatkailua ja paikallisten matkailukohteiden ja -palveluiden tunnettavuutta sekä lisätä matkailutoimijoiden ja -kohteiden välistä yhteistyötä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisidentiteettiä sekä vaihdetaan kokemuksia ja verkostoidutaan.

Hankkeessa nostetaan esille eteläisen Pirkanmaan lähimatkailukohteita ja -mahdollisuuksia. Tulevien vuosien aikana tuodaan näkyväksi, mitä kaikkea tekemistä, kokemista ja näkemistä alueelta löytyy erilaisille matkailijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi koko alueen kattavaa markkinointimateriaalia. Myös alueen matkailutoimijoiden ideoita ja ehdotuksia toteutetaan mahdollisimman paljon.

Yhteistyöstä voimaa -hanke on valmisteltu yhteistyössä alueen kuntien elinkeinopalveluiden kanssa. Leader-rahoitteisen hankkeen hallinnoi Pirkan Helmi ry ja sen toteutusaika jatkuu huhtikuulle 2023.

Hanketyöntekijä
Eeva Osa
eeva.osa@pirkanhelmi.fi

 

 

Kunnan elinkeinoasioista vastaa elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä.

Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Yhteyden kunnan elinkeinoasioita hoitaviin henkilöihin saat myös lähettämällä viestin osoitteeseeen yrityspalvelut[at]palkane.fi.